Speakers

April 10: Speakers and sessions 2024

Stay tuned, this page is being updated continuously. More information about speakers and session content will be revealed soon.

MARIA WOLRATH SÖDERBERG
DOCENT I RETORIK, SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
TITEL: VARFÖR VI SKADAR KLIMATET FAST VI INTE VILL- OCH VAD SOM KAN FÅ OSS ATT GÖRA RÄTT

Maria Wolrath Söderberg är docent i retorik vid Södertörns högskola. Hon forskar om hinder och drivkrafter för klimatomställning. Kanske lyssnade du på hennes sommarprat i P1 om argumenten vi använder för att motivera våra utsläppsintensiva livsstilar. Maria ger också ut podden Klimatgap som handlar om beteendeperspektiv på hållbarhet.

LIZ SANDWITH
PROFESSIONAL ADVISOR INTERNAL AUDIT, RISK MANAGEMENT, ASSURANCE, COMPLIANCE
TITLE: THE GLOBAL INTERNAL AUDIT STANDARDS- WHAT DO YOU NEED TO KNOW?

Liz has over 34 years’ experience in internal audit and risk management. Liz is responsible for advising and representing the Institute on all matters relating to the professional practice of internal audit; on ensuring quality standards; and on technical issues. She is also technical advisor to the Institute’s External Quality Assessment (EQA) service.

Liz’s background is firmly embedded in internal audit and risk management. She has worked for a number of private and public sector organisations, helping to develop risk management and control awareness and has delivered training to internal auditors in the UK and internationally.

Liz is an independent board member and chair of an Audit and Finance Committee for a multi-Academy Trust, and Chair of Governors for a Local Accountability Board, she is also an independent board member for SAAA (Small Authorities Audit Appointments .

Liz served as President of the Institute of Internal Auditors between 2000 and 2001.

CATARINA ROLFSDOTTER-JANSSON
MODERATOR, TV PROGRAM HOST, KEY NOTE SPEAKER AND SUSTAINABILITY SOLUTIONIST
TITLE: FRAMTIDSSPANING BAKLÄNGES (THIS IS HOW WE SAVED THE WORLD)

Catarina Rolfsdotter-Jansson is a Swedish journalist, moderator, program host and keynote speaker focusing on sustainability. She is program host for We Don´t Have Time in collaboration with UNDP where she hosts online TV-broadcasts for audiences of up to 50 million people. She is also Content Director and moderator for A Sustainable Tomorrow and a TED-X speaker.

Catarina has moderated for 20 years for a broad range of clients like the EU Commission, the Swedish government, international corporations, academia and for NGO´s. Her expertise is on all aspects of sustainability, but primarily climate action.

SILVER SPONSOR: SOLIDIFY
EMELIE ALFTRÉN, CO-FOUNDER MODERN GRC SOLIDIFY
MAGNUS JUVAS, CO-FOUNDER & CEO SOLIDIFY

TITEL: GRC ÄR FRÅN VENUS, AGILT ÄR FRÅN MARS- UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER MED GRC-PROCESSER I DIGITAL TRANSFORMATION 

Emelie is the co-founder of Modern GRC at Solidify. She has almost 20 years of experience working in different GRC roles in all “three lines of an organization” as well as an external auditor. Emelie has in the past years focused on developing and integrating GRC in agile practices.

Magnus Juvas is the co-founder and CEO of Solidify. A company focused on helping companies accelerate digitalization in a secure and compliant way. He is also one of the founders of Transcendent Group, a consulting company focused on GRC. He has worked with the risks and opportunities that software provides for over 25 years and holds a master’s degree in computer science from the University of Colorado.

KOMITAS STEPANYAN
TECHNOLOGY & CYBERSECURITY DIRECTOR, CENTRAL BANK OF ARMENIA
TITLE: RANSOMWARE- WHAT KIND OF ANIMAL IS IT & HOW TO AUDIT COMPANY PREPAREDNESS

Komitas Stepanyan is a certified professional with 23+ years of experience in IT/Cybersecurity Governance, Risk Management, Business Continuity Management and Internal/IT Audit.

Currently he is leading technology and information & cybersecurity directions at Central Bank of Armenia.

Komitas is also a recognized professional for IMF and the World Bank as an expert for IT/Info/cyber governance, risk management, regulation and supervision and digital transformation. He conducted and led many Technical Assistance and capacity-building missions covering a diverse range of countries and topics.

ELENA PYKHOVA
OPERATIONAL RISK EXECUTIVE

LECTURE 1: WHAT ARE THE RCSA’S: THE BASICS – RISKS, CONTROLS, ACTIONS

LECTURE 2: INTRODUCTION TO EMERGING RISKS

Elena Pykhova is an operational risk executive specializing in strategy, design and implementation of firm-wide risk frameworks, based in London, UK. Elena is an author of a best-selling book, Operational Risk Management in Financial Services: A Practical Guide to Establishing Effective Solutions. She is a renowned educator, running public and in-house training courses in the UK and internationally for world-leading organisations including the London Stock Exchange Academy, the Moller Center Cambridge University, Euronext, Risk.net and the IIA. Elena is a thought leader, influencer and founder of a prominent industry think tank, the Best Practice Operational Risk Forum. She is a former Director for Education at the Institute of Operational Risk and chair of the Expert Panel for the Association of Foreign Banks. Passionate about the discipline, she founded her training and consulting practice after 20 years of experience in senior roles at Fortune 500 companies.

CARL HEATH
SENIOR FORSKARE, RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
TITEL: SAMHÄLLSTRANSFORMATION OCH INNOVATIONSLEDNING

Carl Heath är senior forskare och fokusledare för området resilienta informationssystem i RISE. Fokusområdet syftar till att stärka förutsättningarna för ett tryggt och resilient samhälle i en digital tid. Carl är verksam inom områden som samhällets digitala strukturomvandling, framförallt rörande frågor kopplade till demokrati, digital resiliens, och innovationsledning.

FREDRIK NILSSON
PROFESSOR I FÖRETAGSEKONOMI, SÄRSKILT REDOVISNING, UPPSALA UNIVERSITET
TITEL: STRATEGISK EKONOMISTYRNING FÖR INTERNREVISORER, COMPLIANCE OFFICERS & RISK MANAGERS 

Fredrik Nilsson är professor i företagsekonomi, särskilt redovisning vid Uppsala universitet. Tidigare var han professor i ekonomiska informationssystem vid Linköpings universitet. Fredriks forskning är inriktad på hur olika informationssystem (exempelvis ERM, ekonomistyrning och extern redovisning) utformas och används i strategiarbetet. Han har skrivit många artiklar och böcker. Ett exempel är ”Controllerhandboken” (Liber, redaktör tillsammans med Nils-Göran Olve). Han är ordförande för Forskarskolan Management och IT samt ledamot i Revisorsinspektionens examensråd.

BENGT SAVÉN
PROFESSOR I LEDARSKAP & FÖRBÄTTRINGSARBETE
TITEL: LEDA STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Bengt Savén är chefen som sadlat om till professor för att stödja chefer att växa. Han är en mycket uppskattad inspiratör i ämnet verksamhets- och ledarskapsutveckling. Hans föreläsningar ger nya aha-upplevelser och erbjuder praktiska verktyg till såväl enskilda som ledningsgrupper, inom både offentliga och privata verksamheter.

Bengt Savén har under lång tid och i flera befattningar levt med ledarskapets utmaningar – både i Sverige och utomlands.  Hans erfarenheter som chef kommer från olika nivåer och från olika organisationer – alltifrån första linjens chef och projektledare till företagsledning och styrelsearbete.

Bengt Savén har också varit verksam som forskare och lärare vid universitet. Han har har doktorerat och varit anställd som adjungerad professor i Förändringsledning vid LiU och är nu anställd som adjungerad professor i Hållbart ledarskap och Systematisk förbättring vid KTH. Bengts mångåriga och breda erfarenhet från ledarpositioner ger honom möjlighet att förstå chefers utmaningar. Han kombinerar dessa insikter med kunskap från forskning inom bl.a. ledarskap, motivationsteori och verksamhetsutveckling.

JÖRGEN HOLMLUND
LÄRARE I UNDERRÄTTELSETJÄNST
TITEL: HUR ANVÄNDER RYSSLAND OLIGARKER & ORGANISERAD BROTTSLIGHET FÖR ATT UNDGÅ SANKTIONER FÖR ATT GENOMFÖRA PENNINGTVÄTT

Jörgen Holmlund är tidigare Polisöverintendent och tillika en av Sveriges mest erfarna säkerhetsexperter. Utöver sin karriär inom Polisen har han även gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete i olika former inom bland annat Försvarsmakten, både i Sverige och från internationella insatser, och var medlem i arbetsgruppen som tog fram FN:s handbok i militär underrättelsetjänst. Jörgen föreläser även inom området Strategisk underrättelse på Försvarshögskolan.

Under perioden 2008-2010 var Jörgen chef för polisens utlandsstyrka, från vilken polisen skickar personal till fredsbevarande insatser.

Jörgen är vidare adjungerad professor i LAW ENFORCEMENT INTELLIGENCE vid Mercyhearst University, Pennsylvania USA vilket ger en bild avseende djupare internationella frågor kring omvärldsanalys och underrättelsesamverkan.

Jörgen besitter djup kunskap och förståelse för samverkan kring grov organiserad brottslighet inom EU/OSCE/FN/NATO/EURPOL och INTERPOL. Genom sitt arbete i internationella miljöer har Jörgen upparbetat en mycket god förståelse för internationella ramverk och samarbeten så väl som ett brett kontaktnät med experter inom informations- och rättslig samverkan.

Jörgen är en strategisk rådgivare med vana att hjälpa organisationer att utveckla säkerhetsfunktioner inom bland annat personalsäkerhet, strategier, ledningssystem och programuppbyggnad. Med sitt breda internationella nätverk kan Jörgen även hjälpa organisationer med internationell samverkan inom bland annat rättsväsende.

ANNE-MARIE EKLUND LÖWINDER
VD OCH GRUNDARE, F.D. CISO PÅ INTERNETSTIFTELSEN
TITLE: CYBERSECURITY – THE NEW BLACK

Anne-Marie Eklund Löwinder, VD och grundare Amelsec, f.d. CISO på Internetstiftelsen. Hon kan svara på de flesta frågor kring strategiska informations- och IT-säkerhet både för verksamheter och vanliga användare, till exempel gällande ledningssystem för informationssäkerhet och ISO 27000 men också om kryptering, lösenord, säkerhet kring smarta prylar, molntjänster och nätverk. Internetpionjär och rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter.

2013 blev Anne-Marie som första svensk invald i Internet Hall of Fame. Anne-Marie är en av de få personer i världen som har valts till Trusted Community Representative och i rollen som Crypto Officer under 12 år deltagit i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet, därtill utsedd av den internationella organisationen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), ett uppdrag som hon nu har lämnat över. Ledamot i styrelserna för Skatteverket, Trafikverket, Försvarets Materielverk och .IE Domain Registry.

PLATINUM SPONSOR (WORKIVA)
PETTER JONSSON, GRC REGIONAL SALES DIRECTOR- NORDICS
&
OKSANA MUZYCHENKO, KPMG
TITLE: ENHANCING INTERNAL AUDIT’S IMPACT WITH AI AND ANALYTICS

With a rapidly-changing regulatory environment, a growing shortage of trained professionals, and other macro challenges, today’s internal audit, risk, and compliance professionals are faced with increasing demands to “do more with less” and to help their organisations build resilience against emerging risks. While auditors have leveraged elements of artificial intelligence (AI) and data analytics for years to help them tackle expanding demands, the release of several generative AI models has introduced even more opportunities for internal auditors to transform processes with technology.
Join us as we explore ways internal auditors can broaden their use of data analytics, apply AI—including gen AI—to add more value not only to their own team, but also by expanding the use of technology across the first and second lines as well. We’ll also examine the risks AI introduces, strategies for mitigating these risks, and practical examples of how audit departments are using AI.
Learning objectives:
● Understand how internal auditors are leveraging data analytics, bots, and other forms of AI to gain efficiencies and expand coverage
● Discover how gen AI can help internal auditors enhance their understanding of risks facing their organisation
● Recognize risks inherent in the use of AI, determine steps internal auditors can take to mitigate those risks, and discuss what auditors should consider as regulations around AI evolve
● Outline specific examples of how internal auditors are using AI to increase their impact on their organisations

Petter Jonsson, MBA
Petter has experience in developing, implementing and selling different GRC solutions for the last 7 years. The goal has always been to enhance manual processes and increase
reporting by enabling system functionality. He is now Nordic GRC Sales Director for Workiva. He has a background as a consultant from EY and Sofigate where he advised and implemented GRC solutions. Previously he was one of the founders of Vertex GRC, a Swedish GRC solution, within Risk, Control, Policy and Audit management. Petter has a Master of Business Administration, from Stockholm University.

Oksana Muzychenko, MBA, CIA
Oksana is a Senior Manager within KPMG Advisory with focus on the broad GRC agenda, including Internal Audit, Enterprise Risk Management, Internal Control as well as e-GRC solutions. She is a Certified Internal Auditor (CIA) and holds a Prince 2 (Project Management) certificate. She has worked within Big-4 companies for over 14 years and specialises in providing a wide range of GRC services to the large manufacturing companies with global footprint. Oksana has been in charge of various consulting assignments with focus on Internal Audit, Internal Control incl. SOX, Business Process Transformation and Corporate Governance. Oksana’s core competencies are: Internal Audit, Internal Control (including SOX), Enterprise Risk Management, GRC Transformation. Oksana has a Master of Science (MSc) in International Economics and Management, Kyiv National Economic University.

SILVER SPONSOR (ADVISENSE)
RASMUS FORSSBLAD
TITEL: ARTIFICIELLA INTELLIGENSER OCH INTERNREVISION

Målet med föreläsningen är att ge några exempel på hur vi som internrevisorer kan använda artificiella intelligenser (AI), vilka risker vi ser med dem och vad vi skulle kunna granska kopplat till detta.

Rasmus har över 20 års erfarenhet av internrevision som chef för internrevisionsfunktioner, konsult och internrevisor och är certifierad internrevisor (CIA) sedan 2004. Hans arbete omfattar idag främst ansvar för utlagda internrevisionsfunktioner, stöd till internrevisionsfunktioner, kvalitetsutvärderingar enligt IIA standards och utveckling av Transcendent Groups interna revisionsmetodik och utbildning inom internrevision.

ÄNGLA PÄNDEL
ADVOKAT, MANNHEIMER SWARTLING
TITEL: HÅLLBARHETSDRIVET DATASKYDD- NAVIGERA DE NYA KRAVEN

Ängla Pändel arbetar som advokat på Mannheimer Swartling i Stockholm och är ordförande för Institutet för Juridik och Internet. Ängla är specialiserad inom sustainability och compliance med särskilt inriktning på integritetsskyddsfrågor och internetrelaterade rättighetsfrågor med fokus på yttrandefrihet och integritet. Ängla medverkar ofta i media och kommenterar aktuella juridiska frågor rörande internetjuridik och gränsdragningarna mellan integritet och yttrandefrihet.

CLARISSA LUCAS
CIA, CISA, CIDA IS A THOUGHT LEADER IN AUDITING WITH AGILITY
TITLE: TRANSFORM YOUR AUDIT PRACTICES THROUGH AUDITING WITH AGILITY

Clarissa Lucas CIA, CISA, CIDA is a thought leader in Auditing with Agility. As a practicing internal audit leader with 15 years of audit and risk management experience, she leads the technology audit function at a Fortune 100 company. She is a professional speaker and has spoken at a number of IIA, ISACA and IT Revolution events (both virtually and in-person). Clarissa is also a published author. Her book, Beyond Agile Auditing was published in May 2023.

OLOF ARWINGE
ADVISOR AT KPMG FINANCIAL SERVICES, PHD AND AUTHOR
TITEL: STRATEGISKA RISKER 2024

Olof Arwinge is an advisor at KPMG Financial Services and a PhD from Uppsala University. He is an author of multiple books in the GRC area. His latest books include “Optimizing internal control”, “Communicate and act for change” and “Introduction to compliance”.

 

 

RALU E. NISTOR-LUSTERMANS
MSc, CIA, CISA
FOUNDER @ERNL, BUSINESS TRANSFORMATION ADVISOR & COACH, BOARD MEMBER
TITLE: THE HUMAN FACTOR IN BUILDING A FUTURE-PROOF ASSURANCE FUNCTION 

Ralu is a seasoned Internal Auditor (CIA and CISA), a Board member and an Organisation Transformation Coach.

She is passioned about connecting the dots between people, processes, behaviours, and results; and creating works environments where diversity of all types is seen as a source of co-creating results.

Ralu also trained as a business coach, NLP practitioner, in applied neuroscience and behaviour change and she is an advocate for mental health and neurodiversity in business.

She is currently Director of Internal Audit Service at Grant Thornton Netherlands and the founder of ERNL, a boutique business advisory and leadership coaching.

PANELSAMTAL: NÄR DET KOMMER TILL CYBERSÄKERHET, VAD BORDE STYRELSEN STÄLLA FÖR KRAV VAD INTERNREVISIONEN, RISK & COMPLIANCE BORDE GÖRA?

Marcus Murray
Marcus Murray is an internationally recognized cybersecurity expert and the founder of Truesec Group. His primary focus is on helping organizations and governments prevent cyber breaches to create safety in a digital world.  Marcus has over 25 years of experience protecting organizations against cyber attacks and detecting and responding to cyber threats. His areas of expertise include threat intelligence, cyber warfare, cybercrime, breach detection, and incident response.

Marcus is frequently interviewed on national television and news media as a subject matter expert and was selected as one of the Top 50 Most Influential People in Tech by Tech Awards Sweden 2022.  Marcus is also a top-ranked keynote speaker at events worldwide, sharing insight into the cybersecurity threat landscape. He has been voted Top Speaker at Microsoft TechEd and RSA several times.


Ulrika Valassi

Erfaren styrelseledamot. En livslång dedikation till bank och finanssektorn, med omfattande erfarenhet präglad av strategisk styrning och effektiv riskhantering samt regelefterlevnad för ledande institutioner. Med en beprövad förmåga att aktivt arbeta med företagsstyrning samt skapa effektiva efterlevnadsstrategier, har jag bidragit att forma en sund och ansvarstagande verksamhetskultur. Haft förmånen att över årens lopp arbeta som styrelseledamot i följande bolag Ålandsbanken Abp, Sparbanken Sjuhärad, Insatt Group AB, Pamica AB, Swedencare AB, Hemfosa Fastigheter, Dreams Securities AB, Hypoteket AB, Intrum, DBT Capital AB.

 

 

 


Marcus Larsson
Marcus is a widely accredited specialist consultant in Governance, Risk, Compliance (GRC), and Information Security, with a focus on bridging the gap between business performance and IT. His expertise extends to physical and cyber security, as well as the emerging field of artificial intelligence. Holding an impressive array of certifications, including CISSP, CGEIT, CRISC, CISM, CDPSE, CISA and CEH, Marcus brings a wealth of knowledge and an ‘eagle-eye’ perspective gained from working with over 100 organizations. This broad experience allows him to simplify complex issues and deliver substantial value across all organizational levels, from the boardroom to the server room. Driven by a vision to always be at the forefront of next-generation technologies, Marcus thrives in environments where he can innovate and guide businesses towards success in an ever-evolving digital landscape.

 

 

SILVER SPONSOR: SOLIDIFY

PANELSAMTAL: AI- MÖJLIGHETER/HOT

Gila Sebardt (Head of Legal, Microsoft, inbjuden av Solidify)
Gila Sebardt är chefsjurist och medlem i Microsoft Sveriges ledningsgrupp sedan januari 2022. Hon har en jur.kand. från Stockholms universitet och har även studerat juridik i England. Gila har lång erfarenhet som bolagsjurist i internationella företag i tech- och finansbranschen, samt från advokatbyrå.

 

 

 

Magnus Juvas
Magnus Juvas is the co-founder and CEO of Solidify. A company focused on helping companies accelerate digitalization in a secure and compliant way. He is also one of the founders of Transcendent Group, a consulting company focused on GRC. He has worked with the risks and opportunities that software provides for over 25 years and holds a master’s degree in computer science from the University of Colorado.

 

 

 

 

 

 

Emma Ytterström
Emma Ytterström has a M.Sc. in Materials & Nanotechnology Engineering and in Industrial Management. She is working with ecosystem and partnership management at AI Sweden, and has a long background withing tech, business development, innovation and management from both the private and public sector. By promoting collaboration and cross-sector innovation, AI Sweden has a mission to accelerate the use of AI in Sweden.