Speakers

April 10: Speakers and sessions 2024

Stay tuned, this page is being updated continuously. More information about speakers and session content will be revealed soon.

MARIA WOLRATH SÖDERBERG
DOCENT I RETORIK, SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
TITEL: VARFÖR VI SKADAR KLIMATET FAST VI INTE VILL- OCH VAD SOM KAN FÅ OSS ATT GÖRA RÄTT

Maria Wolrath Söderberg är docent i retorik vid Södertörns högskola. Hon forskar om hinder och drivkrafter för klimatomställning. Kanske lyssnade du på hennes sommarprat i P1 om argumenten vi använder för att motivera våra utsläppsintensiva livsstilar. Maria ger också ut podden Klimatgap som handlar om beteendeperspektiv på hållbarhet.

LIZ SANDWITH
PROFESSIONAL ADVISOR INTERNAL AUDIT, RISK MANAGEMENT, ASSURANCE, COMPLIANCE
TITLE: THE PROPOSED GLOBAL INTERNAL AUDIT STANDARDS- WHAT DO YOU NEED TO KNOW?

Liz has over 34 years’ experience in internal audit and risk management. Liz is responsible for advising and representing the Institute on all matters relating to the professional practice of internal audit; on ensuring quality standards; and on technical issues. She is also technical advisor to the Institute’s External Quality Assessment (EQA) service.

Liz’s background is firmly embedded in internal audit and risk management. She has worked for a number of private and public sector organisations, helping to develop risk management and control awareness and has delivered training to internal auditors in the UK and internationally.

Liz is an independent board member and chair of an Audit and Finance Committee for a multi-Academy Trust, and Chair of Governors for a Local Accountability Board, she is also an independent board member for SAAA (Small Authorities Audit Appointments .

Liz served as President of the Institute of Internal Auditors between 2000 and 2001.

CATARINA ROLFSDOTTER-JANSSON
MODERATOR, TV PROGRAM HOST, KEY NOTE SPEAKER AND SUSTAINABILITY SOLUTIONIST
TITLE: FRAMTIDSSPANING BAKLÄNGES (THIS IS HOW WE SAVED THE WORLD)

Catarina Rolfsdotter-Jansson is a Swedish journalist, moderator, program host and keynote speaker focusing on sustainability. She is program host for We Don´t Have Time in collaboration with UNDP where she hosts online TV-broadcasts for audiences of up to 50 million people. She is also Content Director and moderator for A Sustainable Tomorrow and a TED-X speaker.

Catarina has moderated for 20 years for a broad range of clients like the EU Commission, the Swedish government, international corporations, academia and for NGO´s. Her expertise is on all aspects of sustainability, but primarily climate action.

BJÖRN HEDENSJÖ
PSYKOLOG, FÖRFATTARE, PODCASTARE
TITEL: MÄNNISKAN I KRIS- TÄNKANDE, BESLUT & RISKHANTERING

Björn Hedensjö är legitimerad psykolog och driver en mottagning på Söder i Stockholm. Han leder även tillsammans med Lina Thomsgård podden Dumma människor, Sveriges största (och kanske roligaste) vetenskapspodd. Björn har skrivit böckerna Omtyckta människorEn perfekt nattTid att leva och Helikopterfaktorn. Han medverkar ofta som expert i radio och tv.

KOMITAS STEPANYAN
TECHNOLOGY & CYBERSECURITY DIRECTOR, CENTRAL BANK OF ARMENIA
TITLE: RANSOMWARE- WHAT KIND OF ANIMAL IS IT & HOW TO AUDIT COMPANY PREPAREDNESS

Komitas Stepanyan is a certified professional with 23+ years of experience in IT/Cybersecurity Governance, Risk Management, Business Continuity Management and Internal/IT Audit.

Currently he is leading technology and information & cybersecurity directions at Central Bank of Armenia.

Komitas is also a recognized professional for IMF and the World Bank as an expert for IT/Info/cyber governance, risk management, regulation and supervision and digital transformation. He conducted and led many Technical Assistance and capacity-building missions covering a diverse range of countries and topics.

PARUL SHARMA
HÅLLBARHETSEXPERT, MÄNNISKORÄTTSJURIST & FÖRFATTARE
TITEL: FÖRHÅLLANDET MELLAN KORRUPTION OCH ESG/HÅLLBARHET

Parul är hållbarhetsexpert, människorättsjurist samt författare och kommer närmast från Academy for Human Rights in Business. Dessförinnan har hon bland annat arbetat vid Sandvik AB som Global Head of CSR Auditing Suppliers och vid Stora Enso som Vice President Sustainability. Hon har dessutom innehaft rollen som Head of CSR Compliance vid Advokatfirman Vinge där hon var ansvarig för att bygga upp antikorruptionsprogram samt lett regeringens Agenda 2030-delegation. Hon har lång erfarenhet av att stötta näringslivet i hållbarhetsfrågor. Idag är hon Tf Generalsekreterare på Institutet mot Mutor.

ELENA PYKHOVA
OPERATIONAL RISK EXECUTIVE

LECTURE 1: WHAT ARE THE RCSA’S: THE BASICS – RISKS, CONTROLS, ACTIONS

LECTURE 2: INTRODUCTION TO EMERGING RISKS

Elena Pykhova is an operational risk executive specializing in strategy, design and implementation of firm-wide risk frameworks, based in London, UK. Elena is an author of a best-selling book, Operational Risk Management in Financial Services: A Practical Guide to Establishing Effective Solutions. She is a renowned educator, running public and in-house training courses in the UK and internationally for world-leading organisations including the London Stock Exchange Academy, the Moller Center Cambridge University, Euronext, Risk.net and the IIA. Elena is a thought leader, influencer and founder of a prominent industry think tank, the Best Practice Operational Risk Forum. She is a former Director for Education at the Institute of Operational Risk and chair of the Expert Panel for the Association of Foreign Banks. Passionate about the discipline, she founded her training and consulting practice after 20 years of experience in senior roles at Fortune 500 companies.

CARL HEATH
SENIOR FORSKARE, RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
TITEL: SAMHÄLLSTRANSFORMATION OCH INNOVATIONSLEDNING

Carl Heath är senior forskare och fokusledare för området resilienta informationssystem i RISE. Fokusområdet syftar till att stärka förutsättningarna för ett tryggt och resilient samhälle i en digital tid. Carl är verksam inom områden som samhällets digitala strukturomvandling, framförallt rörande frågor kopplade till demokrati, digital resiliens, och innovationsledning.

FREDRIK NILSSON
PROFESSOR I FÖRETAGSEKONOMI, SÄRSKILT REDOVISNING, UPPSALA UNIVERSITET
TITEL: STRATEGISK EKONOMISTYRNING FÖR INTERNREVISORER, COMPLIANCE OFFICERS & RISK MANAGERS 

Fredrik Nilsson är professor i företagsekonomi, särskilt redovisning vid Uppsala universitet. Tidigare var han professor i ekonomiska informationssystem vid Linköpings universitet. Fredriks forskning är inriktad på hur olika informationssystem (exempelvis ERM, ekonomistyrning och extern redovisning) utformas och används i strategiarbetet. Han har skrivit många artiklar och böcker. Ett exempel är ”Controllerhandboken” (Liber, redaktör tillsammans med Nils-Göran Olve). Han är ordförande för Svenska Revisionsakademin och ledamot i Revisorsinspektionens examensråd.

BENGT SAVÉN
PROFESSOR I LEDARSKAP & FÖRBÄTTRINGSARBETE
TITEL: LEDA STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Bengt Savén är chefen som sadlat om till professor för att stödja chefer att växa. Han är en mycket uppskattad inspiratör i ämnet verksamhets- och ledarskapsutveckling. Hans föreläsningar ger nya aha-upplevelser och erbjuder praktiska verktyg till såväl enskilda som ledningsgrupper, inom både offentliga och privata verksamheter.

Bengt Savén har under lång tid och i flera befattningar levt med ledarskapets utmaningar – både i Sverige och utomlands.  Hans erfarenheter som chef kommer från olika nivåer och från olika organisationer – alltifrån första linjens chef och projektledare till företagsledning och styrelsearbete.

Bengt Savén har också varit verksam som forskare och lärare vid universitet. Han har har doktorerat och varit anställd som adjungerad professor i Förändringsledning vid LiU och är nu anställd som adjungerad professor i Hållbart ledarskap och Systematisk förbättring vid KTH. Bengts mångåriga och breda erfarenhet från ledarpositioner ger honom möjlighet att förstå chefers utmaningar. Han kombinerar dessa insikter med kunskap från forskning inom bl.a. ledarskap, motivationsteori och verksamhetsutveckling.

JÖRGEN HOLMLUND
LÄRARE I UNDERRÄTTELSETJÄNST
TITEL: HUR ANVÄNDER RYSSLAND OLIGARKER & ORGANISERAD BROTTSLIGHET FÖR ATT UNDGÅ SANKTIONER FÖR ATT GENOMFÖRA PENNINGTVÄTT

Jörgen Holmlund är tidigare Polisöverintendent och tillika en av Sveriges mest erfarna säkerhetsexperter. Utöver sin karriär inom Polisen har han även gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete i olika former inom bland annat Försvarsmakten, både i Sverige och från internationella insatser, och var medlem i arbetsgruppen som tog fram FN:s handbok i militär underrättelsetjänst. Jörgen föreläser även inom området Strategisk underrättelse på Försvarshögskolan.

Under perioden 2008-2010 var Jörgen chef för polisens utlandsstyrka, från vilken polisen skickar personal till fredsbevarande insatser.

Jörgen är vidare adjungerad professor i LAW ENFORCEMENT INTELLIGENCE vid Mercyhearst University, Pennsylvania USA vilket ger en bild avseende djupare internationella frågor kring omvärldsanalys och underrättelsesamverkan.

Jörgen besitter djup kunskap och förståelse för samverkan kring grov organiserad brottslighet inom EU/OSCE/FN/NATO/EURPOL och INTERPOL. Genom sitt arbete i internationella miljöer har Jörgen upparbetat en mycket god förståelse för internationella ramverk och samarbeten så väl som ett brett kontaktnät med experter inom informations- och rättslig samverkan.

Jörgen är en strategisk rådgivare med vana att hjälpa organisationer att utveckla säkerhetsfunktioner inom bland annat personalsäkerhet, strategier, ledningssystem och programuppbyggnad. Med sitt breda internationella nätverk kan Jörgen även hjälpa organisationer med internationell samverkan inom bland annat rättsväsende.

ANNE-MARIE EKLUND LÖWINDER
VD OCH GRUNDARE, F.D. CISO PÅ INTERNETSTIFTELSEN
TITLE: CYBERSECURITY – THE NEW BLACK

Anne-Marie Eklund Löwinder, VD och grundare Amelsec, f.d. CISO på Internetstiftelsen. Hon kan svara på de flesta frågor kring strategiska informations- och IT-säkerhet både för verksamheter och vanliga användare, till exempel gällande ledningssystem för informationssäkerhet och ISO 27000 men också om kryptering, lösenord, säkerhet kring smarta prylar, molntjänster och nätverk. Internetpionjär och rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter.

2013 blev Anne-Marie som första svensk invald i Internet Hall of Fame. Anne-Marie är en av de få personer i världen som har valts till Trusted Community Representative och i rollen som Crypto Officer under 12 år deltagit i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet, därtill utsedd av den internationella organisationen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), ett uppdrag som hon nu har lämnat över. Ledamot i styrelserna för Skatteverket, Trafikverket, Försvarets Materielverk och .IE Domain Registry.

ÄNGLA PÄNDEL
ADVOKAT, MANNHEIMER SWARTLING
TITEL: HÅLLBARHETSDRIVET DATASKYDD- NAVIGERA DE NYA KRAVEN

Ängla Pändel arbetar som advokat på Mannheimer Swartling i Stockholm och är ordförande för Institutet för Juridik och Internet. Ängla är specialiserad inom sustainability och compliance med särskilt inriktning på integritetsskyddsfrågor och internetrelaterade rättighetsfrågor med fokus på yttrandefrihet och integritet. Ängla medverkar ofta i media och kommenterar aktuella juridiska frågor rörande internetjuridik och gränsdragningarna mellan integritet och yttrandefrihet.

CLARISSA LUCAS
CIA, CISA, CIDA IS A THOUGHT LEADER IN AUDITING WITH AGILITY
TITLE: TRANSFORM YOUR AUDIT PRACTICES THROUGH AUDITING WITH AGILITY

Clarissa Lucas CIA, CISA, CIDA is a thought leader in Auditing with Agility. As a practicing internal audit leader with 15 years of audit and risk management experience, she leads the technology audit function at a Fortune 100 company. She is a professional speaker and has spoken at a number of IIA, ISACA and IT Revolution events (both virtually and in-person). Clarissa is also a published author. Her book, Beyond Agile Auditing was published in May 2023.

RALU E. NISTOR-LUSTERMANS
MSc, CIA, CISA
FOUNDER @ERNL, BUSINESS TRANSFORMATION ADVISOR & COACH, BOARD MEMBER
TITLE: THE HUMAN FACTOR IN BUILDING A FUTURE-PROOF ASSURANCE FUNCTION 

Ralu is a seasoned Internal Auditor, Board member, Coach, Mentor, and founder of ERNL, a business advisory and coaching consultancy. She is passionate about challenging and changing the way organisations fulfill their vision by connecting people, processes and technology to organisation’s vision, mission, strategy, and culture. She believes that there is a direct link between employees’ behaviours, processes, organisational culture, and their results and organisational performance.

In the last two decades Ralu has held different Internal Audit roles at Deloitte, ERS,  Smurfit Kappa, Atos Worldline and then Atos Group, Post Office UK and Grant Thornton UK, and more recently she moved to the Netherlands where she started up ERNL.

While pursuing her Internal Audit career, Ralu developed a deep interest in organisational culture and how organisations successfully transform and create inclusive work environments which enhance performance. Ralu also trained as a business coach, NLP practitioner, in applied neuroscience, in positive psychology and as a mental health first aider.

In her current practice Ralu works with organisations, teams and individuals who want to challenge the status quo, awaken, and transform organisation’s consciousness by deepening their awareness of the impact of behaviours and processes on results, so that they create an inclusive environment where diversity becomes a source of co-creating effective results.

PANELDEBATT: ATTRAHERA OCH BEHÅLLA SPECIFIK KOMPETENS
AMAD RAJA, KARIN APELMAN & ROBERT CELSING

Amad Raja
Amad är ansvarig chef för fokusområdet kompetensförsörjning. Han driver tillsammans med sina drygt tio medarbetare frågor om kompetensförsörjning, arbetsmarknadsintegration, social hållbarhet och trygghet – såväl strategiskt, genom politisk påverkan som operativt, genom våra kompetensförsörjningsinitiativ. Under våren har de arbetat med rapporten ”Gig eller Guldklocka – så blir du en attraktiv arbetsgivare för unga” där de beskriver hur unga ser på arbetslivet och framtida arbetsgivare.

 

 

 

 

 

 

Karin Apelman
Generalsekreterare och VD, FAR. Karin har en karriär med internationell profil inom ekonomi, finans och är van att leda stora organisationer. Hon har varit generaldirektör för Exportkreditnämnden (EKN) 2007-2016, CFO Luftfartsverket, vice vd Saab Aircraft Leasing, ansvarig leasing- och projektfinansiering SAS. Karin Apelman har också en styrelsekarriär inom bank, finansinstitut, försäkringsbolag, statliga bolag, affärsdrivande verk och stiftelse. Hon har varit ledamot och ordförande i kapitalutskott, revisionsutskott och kreditutskott och är i dag ledamot i kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Hon är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm 1986.

 

 

 

Robert Celsing
Robert Celsing was appointed Head of Group Human Resources at SEB effective February 1, 2022. Prior, he worked as Head of Markets leading the team that serves the entire SEB client franchise with services relating to Fixed Income, Foreign Exchange (FX) & Commodities as well as Macro and FICC Research. Robert has over 25 years of banking experience and headed from 2007 to 2015 the Foreign Exchange & Commodities Business at SEB and subsequently became Head of Markets, a role he held until 2019. Prior to SEB Robert worked at Skandia Capital, Scania Treasury & Citibank in London & Stockholm. Robert holds an Executive MBA from the Stockholm School of Economies.

10:15-10:40, Bankettsalen 1

PANELDEBATT: ESG
MATS W LUNDBERG- SANDVIK, FREDRIK NILSSON – UPPSALA UNIVERSITET
& ELIN SÖDERBERG- MILJÖPARTIET 

 

 

Mats W Lundberg är hållbarhetschef på Sandvik, där han arbetat i tolv år på en rad olika positioner som senior forskare och specialist samt inom hållbarhet. Han har varit drivande i att Sandvik gått med i Science Based Targets initiative (SBTi) med netto noll-mål för klimat. Tidigare har Mats erfarenhet från forskningstjänst i Danmark med fokus på vätgas och bränsleceller och innan det som teknisk säljare i Norden och Baltikum. Han är disputerad och har en civilingenjörsexamen inom kemiteknik med inriktning mot material. Mats har även mångårig erfarenhet från styrelsearbete. Hemma har han solceller på taket och elbil på uppfarten.

 

 

 

 

Fredrik Nilsson är professor i företagsekonomi, särskilt redovisning vid Uppsala universitet. Tidigare var han professor i ekonomiska informationssystem vid Linköpings universitet. Fredriks forskning är inriktad på hur olika informationssystem (exempelvis ERM, ekonomistyrning och extern redovisning) utformas och används i strategiarbetet. Han har skrivit många artiklar och böcker. Ett exempel är ”Controllerhandboken” (Liber, redaktör tillsammans med Nils-Göran Olve). Han är ordförande för Svenska Revisionsakademin och ledamot i Revisorsinspektionens examensråd.

 

 

 

 

 

Elin Söderberg är riksdagsledamot, ledamot i näringsutskottet samt klimatpolitisk- och landsbygdspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Då Miljöpartiet satt i regering arbetade hon som politiskt sakkunnig i Regeringskansliet, med ansvar för bland annat skog, strandskydd, klimat, miljö och landsbygdsutveckling. Hon har innan dess över tio års erfarenhet av att samordna och leda arbete med minskad klimatpåverkan och hållbar utveckling inom både privat och offentlig sektor.

14:20-14:45, Bankettsalen 1

PETER FUNCK & ERIK NORRGÅRD
TRAFIKVERKET

Peter Funck har varit internrevisionschef på Trafikverket sedan myndigheten bildades. Dessförinnan har Peter haft roller som internrevisionschef och CFO i olika verksamheter. I oktober 2020 tillträdde han som chef för avdelningen Styrning, risk och efterlevnad.

Erik Norrgård har lång erfarenhet inom flera säkerhetsområden och har sedan Trafikverket bildades 2010 haft flera ledande funktioner, bland annat rollen som ställföreträdande Säkerhetsdirektör. Han utsågs till ställföreträdande chef för avdelningen Styrning, risk och efterlevnad när den bildades 2020.