Speakers

Speakers and sessions 2023

Stay tuned, this page is being updated continuously. More information about speakers and session content will be revealed soon.

VERITY PRICE
GLOBAL SPEAKER & COACH
TITLE: LEAD WITH OPTIMISM- HOW POSITIVE LEADERS DRIVE POSITIVE RESULTS

In 2021 Verity was the first speaker from Africa to ever be crowned the World Champion of Public Speaking and the 6th woman in history. Her talent for ‘acting out the box’ rather than merely ‘thinking out’ of it, has brought international success for Verity, speaking globally on innovation and thinking differently, which includes two TEDx Talks.

With a degree in Psychology and Anthropology from UCT, as an accredited De Bono Six Thinking Hats facilitator and an advocate for Positive Psychology, Verity believes passionately that change happens when teams have the confidence to create new ideas.

Verity has worked and spoken to teams in Mass Mart, ISACA South Africa, Engen, Woolworths, Ackermans, Old Mutual, Transnet, Chevron, Sanlam, IPM, Vodacom and Distell amongst others to inspire their staff, solve old problems, uncover new ideas and gain the competitive edge in their industries.

13:25-14:15, Spår 2

LENNART WITTBERG
FÖRFATTARE & FÖRELÄSARE
TITEL: STYRNING OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR

Lennart Wittberg är en författare och föreläsare som hjälper offentlig sektor att utvecklas utifrån ett strategiskt perspektiv. Han arbetar bland annat med styrning, förändring och digitalisering. Lennart har tidigare arbetat som strateg på Skatteverket där han hade en avgörande roll i Skatteverkets utveckling mot att bli en av Sveriges mest framgångsrika myndigheter.

De böcker Lennart skriver handlar om förändringsarbete. Boken om Skatteverkets förändringsresa ”Från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet” kom ut 2015 (medförfattare tillsammans med Anders Stridh). Boken ”Strategiskt tänkande – Konsten att förstå och förändra” kom ut 2019 och den senaste boken ”Förnya offentlig sektor – Igen” kom ut 2021.

15:10-16:00, Spår 1

ANN-MARIE BEGLER
FD GENERALDIREKTÖR
TITEL: NY TID, NY POLITIK- RISKER OCH MÖJLIGHETER I ETT FÖRÄNDRAT LANDSKAP

Ann-Marie Begler har tidigare varit generaldirektör på flera statliga myndigheter, bland annat Skolinspektionen och Försäkringskassan. Ann-Marie har också suttit i styrelsen på universitet och högskolor. Den senaste var som ordförande på Ersta Sköndal Bräcke högskola.  Därutöver har Ann-Marie lett ett stort antal statliga utredningar. En av dem är den aktuella utredningen om en ny gemensam utbetalningsmyndighet för att förebygga välfärdsbrott. Ann-Marie arbetar nu med styrelseuppdrag och egen konsultverksamhet.

11:40-12:05, Spår 1

MICHAEL “BRET” HOOD
TITLE: MARICOPA CASE STUDY: DEVIATING FROM YOUR ETHICAL BASELINE

Michael “Bret” Hood is a financial crimes, ethics, money laundering and leadership expert with 25 years experience in FBI, The Federal Bureau of Investigation. During his career, Bret has worked on some of the most infamous cases in American history, including 9/11, the Oklahoma City Bombing and the multi-billion dollar HealthSouth fraud case. Because of his experience, Bret was chosen to be an adviser when the FBI created their executive leadership development programs, as well as being chosen to be a leadership instructor at the FBI’s National Academy, a 10 week college program for law enforcement executives from all over the world.

Bret has led over 50 United States government delegations to foreign countries, and has been accepted as an adjunct professor of leadership for the University of Virginia. He has instructed and created blocks of instruction on a range of topics to include forensic accounting, executive leadership, crisis management, Foreign Corrupt Practices Act, money laundering and anti-bribery compliance programs. Some of the venues in which Bret has instructed include: the National Executive Institute, the Association of Certified Fraud Examiner’s Global Fraud Conference, the University of South Florida, Florida Gulf Coast University, Florida Institute of CPAs, the Malaysian Federal Reserve, regional/international law enforcement executive development seminars, as well as International Law Enforcement Academies in Hungary, Dubai and Botswana. Bret has been qualified as a financial crimes and money laundering expert in the Middle District of Florida as well as the Eastern District of Missouri. Since 2000 (both with the FBI and post-retirement), Bret has taught Fortune 500 companies as well as top executives for various government entities on such topics as leadership, ethics, fraud, compliance, risk assessment, risk management, interviewing, and crisis leadership.

Bret is a four time winner of the United States Attorney’s Office Special Agent of the Year award for his work in financial crime and money laundering, and has received two commendations from the FBI Director for Leadership and Innovation. He is also the author of the critically acclaimed books, “Eat More Ice Cream: A Succinct Leadership Lesson for Each Week of the Year” and “Get Off Your Horse! 52 Succinct Leadership Lessons from U.S. Presidents.”

09:05-09:55, Spår 2

MIA FALK
COUNSEL, ADVOKATFIRMAN VINGE
TITEL: GRC OCH ANTIKORRUPTION- ATT IDENTIFIERA OCH HANTERA KORRUPTIONSRISKER

Mia Falk leder Advokatfirman Vinges arbetsgrupp inom affärsstraffrätt och regelefterlevnad. Mia har en bakgrund som polis och utredare av misstänkt korruption och ekonomisk brottslighet. Hon har även arbetat som specialist hos Europol, riskkonsult hos KPMG och som internutredare inom såväl Förenta Nationerna som Scania Group. Mia är också rådgivare till Association of Corporate Investigators (ACi) inom antikorruption och gränsöverskridande utredningar.

10:45-11:35, Spår 1

SARA I. JAMES
PhD, CIA. OWNER, Getting Words to WorkTM
TITLE: THE FUTURE OF INTERNAL AUDIT COMMUNICATIONS: LEADING BY EXAMPLE

With over 30 years’ teaching, writing, publishing and corporate experience in the US and Europe, Sara provides report-writing training worldwide through her business, Getting Words to WorkTM. She has written numerous articles on language and reporting, and spoken at national and international conferences. As a member of the Chartered Institute of Internal Auditors’ Technical Guidance Working Group, Sara provides resources for members in the UK and abroad. She recently published Radical Reporting: Writing Better Audit, Risk, Compliance, and Information Security Reports with CRC Press (Routledge/Taylor & Francis).

15:10-16:00, Spår 2

PETER FUNCK & ERIK NORRGÅRD
TITEL: TRAFIKVERKET MOT STYRNING I VÄRLDSKLASS?

Peter Funck har varit internrevisionschef på Trafikverket sedan myndigheten bildades. Dessförinnan har Peter haft roller som internrevisionschef och CFO i olika verksamheter. I oktober 2020 tillträdde han som chef för avdelningen Styrning, risk och efterlevnad.

Erik Norrgård har lång erfarenhet inom flera säkerhetsområden och har sedan Trafikverket bildades 2010 haft flera ledande funktioner, bland annat rollen som ställföreträdande Säkerhetsdirektör. Han utsågs till ställföreträdande chef för avdelningen Styrning, risk och efterlevnad när den bildades 2020.

13:25-14:15, Spår 1

LIVVAKTEN CARL
FÖRELÄSARE, UTBILDARE & INSPIRATÖR
TITEL: SJÄLVLEDARSKAP OCH RESILIENS 2.0

Carl är livvakten som blev utsatt för ett mycket dramatisk överfall. Åren utomlands som den ständigt redo var över. Han återvände till Sverige för ett lugnare liv. Inga fler biljakter, inga nödutgångar, inga vapen eller bilbomber. Men det är då det smäller. I en lekpark i Stockholm, mitt på dagen, blir Carl med berått mod beskjuten med flera skott i kroppen och attackerad med syra i ansiktet. Hans berättelse är ett sant dokument som lika gärna kunde ha varit manuset till en film.

Som föreläsare och utbildare har Carl hjälpt många människor runt om i världen. Hans förmåga att leverera sitt budskap, hans unika egenupplevda och ibland fruktansvärda erfarenheter blandat med vetenskapliga fakta har gjort honom till en populär föreläsare och rådgivare.

Carl jobbar idag inom risk management som problemlösare och personsäkerhetskonsult för näringslivet. Han utbildar även myndigheter organisationer och företag inom konflikthantering samt person- och informationssäkerhet.

16:05-16:30, Spår 2

MARIE WALLIN
JURIST & FÖRFATTARE
TITEL: NÄR RISK MÖTER RISK- SÅHÄR ARBETAR DU PÅ BÄSTA SÄTT MOT PENNINGTVÄTT!

Marie Wallin är jurist, författare och har bakgrund som både kammaråklagare och sakkunnig inom Polismyndigheten. Hon är specialiserad på finansiell brottslighet och arbetar sedan 2019 i eget företag, Rätt Nu AB, med att bland annat föreläsa, utbilda och genomföra konsultuppdrag på området för penningtvätt.

Med utgångspunkt i både den administrativa lagen, Penningtvättslagen (PTL) och den straffrättsliga lagen, Penningtvättsbrottslagen, breddar hon riskbegreppet på detta område till att omfatta såväl de administrativa riskerna som de straffrättsliga. Inledningen på föreläsningen “När risk möter risk” är också namnet på ett av kapitlen i den handbok om penningtvätt som Marie givit ut – “Penningtvätt och straffrätten” – som handlar om hur båda regelverken hänger samman och hur viktigt det är att ha en medvetenhet om helheten för att kunna arbeta effektivt mot detta samhällsproblem.

10:15-10:40, Spår 1

BENITO YBARRA
CHAIRMAN OF THE GLOBAL BOARD OF DIRECTORS OF THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA)

Benito Ybarra is the 2022–23 Chairman of the Global Board of Directors of The Institute of Internal Auditors (IIA) and past chair of The IIA’s North American Board. He joins a long line of successful and dedicated internal audit professionals from around the world who have served in this role.

Benito is a Certified Internal Auditor (CIA), Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Fraud Examiner (CFE), and Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP) with more than 25 years of extensive audit, compliance, and investigation experience.

As Chief Audit and Compliance Officer for the Texas Department of Transportation in Austin, TX, he focuses on improving organizational practices, risk management, accountability, and governance through value-driven audits, evaluations, investigations, and advisory services engagements. He also serves as a Texas State Department Representative to the Southwest Intergovernmental Audit Forum.

11:55-13:20, Spår 2
11:40-12:05, Spår 3

HAYAAT IBRAHIM
GENERALSEKRETERARE, INSTITUTET MOT MUTOR
TITEL: ANTIKORRUPTIONSARBETETS KÄRNA- HUR GENOMFÖR MAN EN VERKSAMHETSSPECIFIK RISKANANALYS?

Hayaat Ibrahim är generalsekreterare för Institutet mot Mutor (IMM). Hon kommer närmast från Advokatfirman Vinge där Hayaat specialiserat sig mot bl.a. antikorruption och internutredningar. Hayaat har erfarenhet av rådgivning till företag och organisationer vad gäller det förebyggande arbetet såväl som genomförande av utredning vid misstanke om oegentligheter. Hon är en erfaren föreläsare och håller regelbundet i föreläsningar och utbildningar på området antikorruption. Hayaat Ibrahim har mottagit utmärkelser inom såväl hållbarhet som juridiska tjänster och har bland annat blivit utsedd till en av Näringslivets Mäktigaste Kvinnor. Institutet Mot Mutor grundades 1923 och arbetar för att höja etiken i näringslivet och verka för god sed i beslutspåverkan. Institutets huvudmän är Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare och Sveriges Kommuner och Regioner.

12:55-13:20, Spår 1

SINA MOSTAFAVI
OBEROENDE SENIOR KONSULT SAMT EXTERN OBEROENDE ORDFÖRANDE OCH LEDAMOT
TITEL: STYRELSENS FÖRVÄNTNINGAR PÅ COMPLIANCE-RAPPORTERINGEN

Sina Mostafavi är oberoende Senior Konsult samt extern oberoende Ordförande & Ledamot i finansiella institut i Norden. Han är bland annat oberoende ledamot i Söderberg & Partners Insurance AB, Trading 212 Sweden AB & Roslagens Sparbank, där han även är ledamot i Regel- & revisionsutskottet. Han har lång erfarenhet inom bolagsstyrning där han b la varit Riskchef för Alfred Berg koncernen och Garantum. Vidare har han varit VD för etisk inriktade fondbolaget Aktie-Ansvar.

Pre-recorded session

NEIL MACDONALD, CMIIA QIAL
TECHNOLOGY4BUSINESS
TITLE: PRACTICAL DATA ANALYTICS WITH LIMITED RESOURCES AND TIME 

Neil is the co-founder of Technology4Business Ltd and a member of the IIA Data Analytics forum steering group.  He is a former Head of Audit with over 25 years’ experience and holds the CMIIA and QIAL qualifications.

Neil has worked for a range of organisations including Deutsche Bank, AXA, Sainsbury’s and the Bank of England. At the Simplyhealth Group, Neil successfully introduced both data analytics and continuous audit into the audit team.

Over the last 2 years, Neil has presented at various conferences and has delivered Audit specific Data Analytics training worldwide, including to members of the IIA’s Data Analytics forum in the UK.

Pre-recorded session

DR. RAINER LENZ
TITLE: WHAT IS THE ROLE OF INTERNAL AUDIT ON THE ESG JOURNEY?

Seasoned finance and audit professional with 30+ years of international experience as Divisional & Regional CFO and Chief Audit Executive in global organizations. Teaching corporate governance and auditing. Independent board member. Recognized by Richard Chambers as one of the top ten internal audit thought influencers. Research articles and publications on the role and the value of audit to an organization have been widely recognized in the industry. Ph.D. from the Louvain School of Management in Belgium. Business and economics master’s degrees from universities in the United Kingdom, France, and Germany. Certified International Investment Analyst (CIIA®, CEFA®). Certified Internal Auditor (CIA®).

Pre-recorded session

MATEJ DRAŠČEK, PH.D
CHIEF AUDIT EXECUTIVE FOR A REGIONAL BANK IN SLOVENIA
PRESIDENT OF IIA SLOVENIA
TITLE: WHERE INTERNAL AUDITORS FALL PREY WHEN AUDITING ETHICS?

In addition to having served as a lecturer for several universities and faculties, he has published numerous professional and scientific international articles on internal audit, human resources, business ethics, and strategic management. Drašček has spoken at numerous domestic and international conferences, presenting new tools and insights in internal audit, strategic management, and ethics. He won The IIA’s William S. Smith Award for the highest score in the CIA exam as well as The IIA’s John B. Thurston Award for the best article about business ethics. He holds CIA, CRMA, CFSA and CSX-F and is currently president of IIA Slovenia.

Pre-recorded session

DEEPAK WADHAWAN
FOUNDER CEO, DEWAHELPDESK.COM
TITLE: AUDITING BLOCKCHAIN, THE FAITHFUL LEDGER

Deepak is an internal audit practice for over three decades at the professional and knowledge leadership level. He is the Founder CEO, dewahelpdesk.com, an online internal audit advisory firm. Prior to that he was CEO, The Institute of Internal Auditors India (IIA India) & former Senior Advisor, KPMG India

He is a sought-after international speaker on auditing emerging technology, with his ability of explaining technology in common business language and advocating an audit framework for it, wherever there is none. He conducts programs for IIA India on Critical thinking in the internal audit process.

Deepak was a speaker on Auditing Bots at the 2018 IIA International Conference in Dubai and on Auditing Blockchain at the July 2022 IIA International Conference in Chicago.

Deepak graduated from the prestigious Shri Ram College of Commerce, Delhi University & his professional certifications include CA (India), CPA (USA), CIA (USA).

Pre-recorded session

Speakers and sessions 2022

PANELDEBATT: STYRELSENS FÖRVÄNTNINGAR PÅ KONTROLLFUNKTIONERNA RISK, COMPLIANCE OCH INTERNREVISION
MICHAEL WOLF, VIVEKA STRANGERT & SVANTE FORSBERG

Michael Wolf
Partner Bellbird, industrirådgivare/styrelseledamot inom private equtity samt investerare och rådgivare till ett antal start ups and scale ups.

Tidigare VD Swedbank och Intrum samt haft seniora roller på Skandia och SEB, ordförande Capio och Stockholms Handelskammare.

 

 

 

 

 

Viveka Strangert
Jurist och oberoende konsult inom bl.a. intern styrning och kontroll, anti-penningtvätt samt compliance frågor. Styrelseledamot i flera finansiella företag.

Tidigare bl.a. Chief Compliance Officer för Swedbank.

 

 

 

Svante Forsberg
Styrelseordförande för StyrelseAkademien i Sverige, industrirådgivare/styrelseledamot inom private equity och fondbolag. Rådgivare och investerare till bolag i olika faser.

Tidigare vd och styrelseordförande för Deloitte. Revisor för bl. a. Nordea, Skandia och Swedbank.

13:45-14:35 Spår 1

PANELDEBATT: VÄNSKAPSKORRUPTION
NATALI ENGSTAM PHALÉN – ADVOKATFIRMAN LINDAHl, THOMAS PALMBERG – POLISEN, ROBERT ENGSTEDT – ÅKLAGARE & JOHANNA SKINNARI – BRÅ

Natali Engstam Phalén är specialist inom antikorruption och ansvarar för advokatfirman Lindahls rådgivning inom Compliance & Investigations på Stockholmskontoret. Hon har en bakgrund som generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM) och som advokat på en större affärsjuridisk byrå. Hennes erfarenhet inkluderar bl.a. utredningar för företag och organisationer där det har förekommit misstankar om korruption, upprättande av compliance program och visselblåsningsystem samt genomförande av due diligence utifrån korruptionsperspektiv. Förutom att frekvent anlitats som expertkommentator i media och andra offentliga sammanhang är Natali också publicerad författare och har medverkat i framtagandet av ett stort antal stödmaterial inom området för antikorruption.

Thomas Palmberg, Polisintendent och har tjänstgjort som polis sedan 1991. 7 års erfarenhet av ekobrott, finansmarknadsbrott och EU-bedrägerier varav några år på Ekobrottsmyndigheten, 10 års erfarenhet av penningtvätt och terrorfinansiering på Finanspolisen/Rikskriminalpolisen, några års erfarenhet av internationellt strategiskt polissamarbete vid Rikspolisstyrelsen samt 7 års erfarenhet av korruptionsförebyggande arbete vid Nationella Anti-korruptionsgruppen som finns på Nationella Operativa Avdelningen/NOA.

 

Robert Engstedt, Åklagarmyndigheten har under tiden som åklagare dessutom varit sekonderad av Sida till OSSE som Senior Rule of Law co-ordinator i Sarajevo i Bosnien och Hercegovina, med korruptionsbekämpning inom polis och åklagarväsende som främsta uppgift. Vidare har Robert som expert genomfört uppdrag inom Phare- och TAIEX-programmen för Europiska kommissionen i områdena penningtvätts- och korruptionsbekämpning i Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Montenegro och Albanien. Robert har en drygt 33 års, nationell och internationell erfarenhet från rättsväsendet.

 

Johanna Skinnari arbetar som biträdande enhetschef på Brås enhet för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet. Hon har varit projektledare för flera empiriska undersökningar på korruptionsområdet, däribland Korruption i Myndighetssverige (Brå 2014:4), Otillåten påverkan mot myndighetspersoner (Brå 2016:13), Att förebygga och hantera påverkansförsök (Brå 2017) samt Tystnadskulturer (Brå 2019:10).

10:25-10:50, Spår