We are currently working on adjusting the conference program to the new digital format.

This means that you will get access to even more speakers, topics and CPE than initially planned.

Keep an eye on this page, as updates are published continuously. 

Program 5 May

Click here to see 4 May>>

The conference gives a minimum of 14 CPE for both day. In addition to these, you can acquire extra CPE by getting access to recorded sessions.

*Please note that the program is work in progress, and subject to change.

Filter agenda items

08:00 - 08:30

LOGIN AND REGISTRATION
LOGIN AND REGISTRATION

08:30 - 09:25

HJÄRNSTARK
TO BE ANNOUNCED
HJÄRNSTARK

ANDERS HANSEN

Den moderna hjärnforskningen visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan, det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss. Och det här gäller för både barn och vuxna, och till och med för äldre. Anders Hansen, överläkare i psykiatri, berättar om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa.

Anders har skrivit böckerna ”Hälsa på recept” och ”Hjärnstark”. Han menar att fysisk aktivitet är det viktigaste man kan göra för sin hjärna. Anders ger konkreta tips på hur man ska röra på dig för att få de positiva effekterna, som är så omfattande att man faktiskt kan kalla dem för en mental uppgradering. När man rör på sig blir man inte bara piggare och mår bättre. Träning påverkar även koncentrationen, minnet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten, och till och med personlighet och intelligens. Man tänker helt enkelt snabbare och kan lägga i en extra ”mental växel”, till exempel för att kunna koncentrera sig när det är stökigt omkring. Och alla som rör på sig får de här fördelarna: barn, vuxna och äldre.

TO BE ANNOUNCED

09:30 - 09:55

FRAMTIDENS INTERNREVISION - VAD TROR INTERNREVISIONEN SJÄLV?
THE CO-OPERATION BETWEEN GRC FUNCTIONS
TONE-AT-THE-TOP
FRAMTIDENS INTERNREVISION – VAD TROR INTERNREVISIONEN SJÄLV?

Workshop med IIA Sweden.

Mer information publiceras inom kort.

THE CO-OPERATION BETWEEN GRC FUNCTIONS

More information will be published soon. 

ANTHONY PUGLIESE, CEO IIA GLOBAL

TONE-AT-THE-TOP

Många företag ser kontrollfunktioner/GRC-funktioner som något vid sidan av affärsverksamheten. Det är viktigt dock att de i allra högsta grad är och behöver vara en integrerad del av hela affären. God styrning och kontroll är en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Genom att skapa en inkluderande kultur och ett klimat för samarbete mellan kontrollfunktionerna och affärsverksamheten skapar man ett lönsamt och välmående bolag.

 

RIKARD JOSEFSON

Rikard Josefson arbetar som VD för Avanza och har tidigare varit VD på Länsförsäkringar Bank i 6 år, där bland annat han har utvecklat bankens mobiltjänster, bolån och sparrobot. Samtidigt har Länsförsäkringar i likhet med Avanza vunnit flera priser i Sveriges bästa kundnöjdhet och därtill bästa mobilapp. Rikard har dessutom arbetat på SEB i 25 år, där han hade olika roller, bl.a. ställföreträdande chef för SEB:s svenska bankverksamhet och regionchef under 6 år med ansvar för bland annat telefon och internetbank, samt utveckling och försäljning. Rikard har en fil. kand. i ekonomi från Stockholms Universitet.

09:55 – 10:30

MORNING COFFEE
MORNING COFFEE

10:30 - 10:55

Governance within financial sector from an European perspective
DATA ANALYTICS WITH INTERNAL AUDIT: THE NEXT LEVEL
HÅLLBARHET PÅ RIKTIGT - INTE ENSKILDA FRÅGOR VID SIDAN OM
Governance within financial sector from an European perspective

More information will be published soon. 

MATTIAS STYRMAN

Mattias Styrman är Partner på The Council, och har en bakgrund som Chief Financial Officer, chef för Group Risk Control, Treasury Controller och Financial Controller. Som en av de första yrkesverksamma inom risk i Skandinavien, har han tidigare arbeta för SEB, i flera europeiska länder, och olika roller. Under denna tid omstrukturerade han Vilniaus Bankas till en modern och lönsam bank inom SEB-gruppen, samt ledde SEB:s utvecklingsteam för marknads-, kredit- och operativa riskmodeller. Mattias är en pionjär och en driven projektledare inom utvecklingen av interna riskmodeller till funktionella IT-system, som levererar riskmätningar och riskkapitalbedömningar. Han har djup kunskap inom strategi, risk, finans, compliance, IT, redovisning, upphandling, organisation, finansiella produkter, operativa processer och utveckling, administration och fastighetsförvaltning.

DATA ANALYTICS WITH INTERNAL AUDIT: THE NEXT LEVEL

During this pre-recorded session, Tijs will take us along on the data analytics journey of his internal audit department. He will address many pitfalls, practical tips and tricks. He will also deep-dive into one data analytics example and describe several other real life cases to inspire our creativity on to how use data analytics within risk, compliance and internal audit.

TIJS WOLFFENBUTTEL

Tijs is Chief Audit Executive for de Volksbank, which is the fourth largest bank in The Netherlands. Tijs is an executive professional with knowledge and experience in auditing and IT in the financial services industry. Before his current role, Tijs was director of an IT & Change department and was head of IT Audit. Tijs started his career at ABN AMRO Bank. Tijs is Part-time Lecturer at Nyenrode Business University for an accountancy course on several topics related to Information Technology, management and assurance.

HÅLLBARHET PÅ RIKTIGT – INTE ENSKILDA FRÅGOR VID SIDAN OM

Stora förändringar kommer att ske när vi ska förflytta dagens samhälle till ett hållbart samhälle. Hållbarhet måste ses som en helhet och genomsyra de beslut vi tar. Under denna session får vi ta del av hur Coop arbetar för att ta sikte mot en långsiktig målbild, vad som är viktigt för matbranschen och hur man kan styra och få med sig helheten.

CHARLOTTA SZCZEPANOWSKI

Charlotta Szczepanowski arbetar som chef för Hållbarhet & Kvalitet på Coop och är ordförande i Nätverket för hållbart näringsliv NMC, en förening som samlar 200 företag och organisationer inom olika branscher för att lyfta hållbarhetsfrågor i näringslivet. Hon har mer än 20 års erfarenhet av hållbarhetsarbete från många olika branscher och företag, bl.a. Riksbyggen där hon arbetat i nio år, senast som chef för hållbar utveckling, men också från Electrolux och Posten där hon har arbetat med hållbarhetsfrågor. 2014 blev Charlotta utsedd till Sveriges bästa hållbarhetschef av tidningen Miljöaktuellt, och 2017 tilldelades hon titeln Influencer of the year inom bygg- och fastighetsbranschen. Hon är utbildad civilingenjör från KTH och har också läst PR/Kommunikation på Berghs. Charlottas drivkrafter är att hitta effektiva verktyg för att skapa verklig förändring både för att effektivisera verksamheter och påverka så att organisationer kan bidra till en mer hållbar utveckling.

11:00 - 11:25

SOCIALT ANSVAR OCH SVART ARBETE
RISK, UNCERTAINTY AND DOUBT
MÖT ÅRETS GRC-PROFIL
SOCIALT ANSVAR OCH SVART ARBETE

Information om innehåll publiceras inom kort. 

LOUISE BROWN

RISK, UNCERTAINTY AND DOUBT

Information om innehåll publiceras inom kort.

ANNE-MARIE EKLUND LÖWINDER

Anne-Marie Eklund Löwinder is one of the few persons in the world to own one of the 7 keys to the internet. She is a top IT security expert, works as a Security Manager for the Internet Foundation, and has been selected as Trusted Community Representative in IANA, The Internet Assigned Numbers Authority. In her role as  Crypto Officer, Anne-Marie participates in the key generation for DNSSEC in the root zone for the internet, as appointed by the international organisation ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Anne-Marie is also an elected member of the Registry Services Technical Evaluation Panel, a technical group whose primary responsibility is to evaluate applications from new generic top-level domains.

Anne-Marie is a member of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, acts as a member of the board for the Institute for Legal Informatics at Stockholm University, and as a member of the Information Security Council for the Swedish Civil Contingencies Agency. She is a frequently consulted expert in both the media and in public investigations, on issues related to the internet and IT security. Anne-Marie has earlier worked for the State Office and the IT Commission, and in 2018 she received the Swedish Enterprise Business Security Scholarship, as well as the gold medal of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, which is awarded  for unique and significant contributions in the academia. Anne-Marie was elected as the first Swedish in the Internet Hall of Fame in 2013, together with famous internet pioneers such as Vint Cerf and Steve Crocker. She became the Security Profile of the Year 2012 with the motivation that she is ”the complete security person”, with both broad and in-depth knowledge of IT security issues.

MÖT ÅRETS GRC-PROFIL

Information publiceras inom kort.

11:30 - 11:55

THREE WAYS TO 10X YOUR COMPLIANCE AND RISK PROGRAM
DET SÄKERHETSPOLITISKA LÄGET EFTER BREXIT
NYSKAPANDE INTERNREVISION ?
THREE WAYS TO 10X YOUR COMPLIANCE AND RISK PROGRAM

Across regions and sectors, the ethics & compliance challenges overlap. Enforcement and stakeholder expectations increase, areas of regulation expand, and budgets don’t. This session will focus on tools, tips, and techniques to maximise your programme’s resources, reach, and effectiveness. We will begin by looking at risk assessment and prioritisation, cutting through process for process’s sake to get actionable information. We will explore ways to make ethics & compliance a strategic priority and bridge the gap between headquarter’s perception of risk and frontline realities. Then the work of engaging and communicating (at a distance) begins. This engagement strategy must also examine how to create a speak-up culture on a global basis. The session uses examples from real situations to provide maximum benefit for ethics & compliance practitioners.

RUPERT EVILL

Rupert Evill is the founder of Ethics Insight. He has 20 years of experience managing investigations, risk assessments, crisis response, and ethics & compliance advisory support across more than 30 sectors in 50 countries. Rupert has augmented his professional experience with a Postgraduate Diploma in Behavioral Analysis and Investigative Interviewing. He is a Certified Fraud Examiner. Rupert uses this training and frontline experience – having seen what works and what doesn’t – to inform practical and effective guidance to help organisations better predict, prevent, adapt and respond to risks. Rupert has lived in Asia for 11 years after working across Europe for a decade.

DET SÄKERHETSPOLITISKA LÄGET EFTER BREXIT

Geopolitisk förändring utgör en utmaning för ett globaliserat Sverige.  Under denna session kommer Niklas Rossbach att ge dig en överblick av de pågående globala säkerhetspolitiska förändringarna och vad de betyder för oss i Sverige. Föredraget är en säkerhetspolitisk trendspaning om världen efter Brexit.

NIKLAS ROSSBACH

Niklas H. Rossbach är Forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) där han är säkerhetspolitisk analytiker. Han är disputerad historiker från EUI och leder ett projekt om framtidsforskning med fokus på strategisk omvärldsanalys.

NYSKAPANDE INTERNREVISION ?

På 25 minuter kommer du att få praktiska tips från tre internrevisorer på hur de har lyft internrevisionen till nästa nivå inom sina organisationer.

Mer information publiceras inom kort. 

 

11:55 - 13:00

LUNCH
LUNCH

13:00 – 13:25

INTERN STYRNING OCH KONTROLL I FINANSIELLA FÖRETAG – EN DOLD TILLGÅNG I BALANSRÄKNINGEN
AML OCH FINANCIAL CRIME INTELLIGENCE I DIGITALISERINGENS ERA
THE THREE LINES VS. THE THREE LINES OF DEFENSE MODEL - AN UPDATE TO THE BETTER OR WORSE?
INTERN STYRNING OCH KONTROLL I FINANSIELLA FÖRETAG – EN DOLD TILLGÅNG I BALANSRÄKNINGEN

Therése Marcks von Würtemberg och Ronny Gustavsson på FCG föreläser om värdet av ett strukturerat arbete med intern styrning och kontroll, att se detta som en tillgång, samt hur man på olika sätt kan påbörja och genomföra arbetet i sin organisation utifrån behov och önskemål. Denna session är interaktiv och kommer också att beröra ett mycket aktuellt område – Anti-Financial Crime, där arbetet med intern styrning och kontroll är av största vikt.

THERÉSE MARCKS VON WÜRTEMBERG

Therése Marcks von Würtemberg är Partner på FCG, och har över 20 års erfarenhet av arbete i olika roller inom finansbranschen, såväl från Finansinspektionen som i linjeroller och som konsult. Hon har under sin tid som konsult bistått många finansiella företag med att inom olika områden genomlysa, utveckla och implementera modeller för förstärkt styrning och kontroll i verksamheten.

RONNY GUSTAVSSON, DIRECTOR FCG

Ronny Gustavsson är Director på FCG, och har arbetat i olika roller med frågor kopplade till åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i 15 år, bl.a. på Finansinspektionen och som Head of Anti-Financial Crime hos Skandiabanken. I sin roll på FCG bistår han kunderna med att på olika sätt stärka sitt arbete med anpassade åtgärder för Anti-Financial Crime.

AML OCH FINANCIAL CRIME INTELLIGENCE I DIGITALISERINGENS ERA

Information publiceras inom kort. 

CHRISTINA CALLANDER

THE THREE LINES VS. THE THREE LINES OF DEFENSE MODEL – AN UPDATE TO THE BETTER OR WORSE?

FLEMMING RUUD

Flemming Ruud works as European Commission advisor, with focus on European academic institutions, auditing firms, governments and businesses, promoting the development of corporate governance, financial and operational auditing. He works also as Professor of Business Administration, in particular Internal Control / Internal Audit, at the University of St.Gallen. In addition, he is Professor of Internal and External Auditing at the Norwegian Business School, Oslo, Norway. Prior to this he was Professor at the University of Zurich, the University of St.Gallen, Professor at the Norwegian Business School, Oslo, and at the Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen, Norway. He was also head and Managing Director of the Institute of Accounting, Control and Auditing of the University of St.Gallen (ACA-HSG). Since 2010, Flemming participated in the Task Force for Academic Relations of the European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) and participated in the development of the Three Lines of Defence Model. His research areas encompass internal control, internal and external auditing, financial issues of corporate governance, risk management and control. In 2002, he received the “Leon R. Radde Educator of the Year Award” of the Institute of Internal Auditors for significant contributions to the advancement of internal auditing education, and in 2003, the University of St.Gallen was winning the “CIA Academic Outreach Award” due to his active promotion of the Certified Internal Auditor (CIA) Program. Furthermore, he received the “Best Teacher Award” of several MBA Programs at the University of St.Gallen.

13:30 - 13:55

MEASURING INTERNAL AUDIT VALUE
POWER SESSION - FÅ SNABBT SVAR PÅ DINA MEST VÄSENTLIGA FRÅGOR
PANELDEBATT: HÅLLBARHETSARBETE I DEN DAGLIGA VERKSAMHETEN
MEASURING INTERNAL AUDIT VALUE

There is an old adage that holds that people do what they are motivated to do. And that measurements drive behavior. The vast majority of internal audit professionals are motivated by their mission and by the professional practices framework to deliver value to the organizations they serve. But what is “value” and how do we measure it? And do some of the common measurements we use actually drive the wrong behavior? This session will explore the current challenges of value measurement and offer a new approach.

PATRICIA MILLER

Patty Miller, CIA, QIAL, CRMA, CPA is the owner of PKMiller Risk Consulting, LLC, and has significant management and consulting experience in governance, risk management, internal audit and control. Patty spent 14 years with Deloitte, serving as the lead risk services partner on some of the firm’s most significant technology and consumer business clients.  Patty joined Deloitte following 14 years in the telecom industry, where she held numerous mid and senior management roles in diverse areas including financial management, billing, internal audit, process design, program management, and merger planning and integration.  After leaving Deloitte, Patty served as an executive-in-residence at the University of Nevada-Reno for two years, teaching a graduate course in internal audit. Patty was elected to serve on the global board of directors of the IIA, serving as a member of the executive committee for seven years and as Chairman from 2008 – 2009. She also has served on several international committees and task forces, including as Chairman of the International Internal Audit Standards Board. Patty has co-authored research projects for the IIA Research Foundation and articles for the Internal Auditor magazine.  She currently is the lead facilitator for the IIA’s Vision University training for Chief Audit Executives.  She has been honoured with the William G. Bishop III Lifetime Achievement, Victor Z. Brink and American Hall of Distinguished Audit Practitioner Awards.

POWER SESSION – FÅ SNABBT SVAR PÅ DINA MEST VÄSENTLIGA FRÅGOR

Under denna 25 minuters workshop får du möjlighet att få svar på dina mest prioriterade praktiska frågor av sex personer med mer än 100 års sammanlagd erfarenhet av internrevision. Missa inte chansen att få snabbt svar på dina mest väsentliga frågor!

Mer information publiceras inom kort.

PANELDEBATT: HÅLLBARHETSARBETE I DEN DAGLIGA VERKSAMHETEN

Mer information publiceras inom kort.

Fredrik Nilzén

Mr. Nilzén has fifteen years of experience in sustainable businessHe is currently Head of Group Sustainability at Swedbank with the responsibility to support, govern and manage sustainability considerations across the banking business in four home markets. Before joining Swedbank, Fredrik had the role of Corporate Citizenship Lead for Accenture Nordics as well as consultant in the field of Sustainability, Digitalization, Partnership Strategy, Information Management and Marketing Operations across Telecommunications, Utilities, INGOs and Financial Services. He has been Global Key Account for an INGO between 2008–2017 and has experience from working in Pakistan with mobile telecommunication development. Fredrik holds a degree within Industrial Engineering & Technology from Linköpings Tekniska Högskola in Sweden and at ENSGI in Grenoble.

Anna Åström, Hållbarhetschef Statens Fastighetsverk

Fler paneldeltagare publiceras inom kort.

14:00 - 14:25

ICA:S GRC-MODELL
PERSPECTIVES ON THE IMPORTANCE OF CORPORATE GOVERNANCE
HANDLINGSPLANEN MOT KORRUPTION
ICA:S GRC-MODELL

Per Strömberg, VD ICA

Mer information publiceras inom kort.

PERSPECTIVES ON THE IMPORTANCE OF CORPORATE GOVERNANCE

More information will be published soon.

HAROLD SILVERMAN

Harold Silverman, CIA, QIAL, CRMA, CISA, CPA, is the managing director of Professional Practices at the Institute of Internal Auditors. He serves as the liaison to the International Internal Audit Standards Board, oversees the development and maintenance of all aspects of the International Professional Practices Framework. He also leads The IIA’s CAE Services offerings, including thought leadership on emerging trends and leading practices. Silverman previously was VP of internal audit at The Wendy’s Company. Prior to Wendy’s, he was the VP of internal audit at Houghton Mifflin Harcourt Publishing Co. Harold has also held internal audit positions at Raytheon Co. and PwC, and he gained external audit experience at Arthur Andersen.

HANDLINGSPLANEN MOT KORRUPTION

Matilda Ardenfors & Johan Mörck, Statskontoret

Mer information publiceras inom kort. 

14:25 - 15:00

AFTERNOON COFFEE
AFTERNOON COFFEE

15:00 - 15:25

AUDIT SKILLS OF THE FUTURE
MÄTBARHETEN AV COMPLIANCERISKENS VARA OCH ICKE VARA
CORPORATE GOVERNANCE AND HOW TO CO-OPERATE BETWEEN THE DEFENSE LINES
AUDIT SKILLS OF THE FUTURE

LETICIA LUCAS

Leticia is the Head of Internal Audit at the European Stability Mechanism. She has 20 years’ experience in internal audit in private and public institutions in the financial sector. She holds an MBA from Warwick Business School and the CIA, CFSA and CFE certifications. Leticia is President of the IIA Luxembourg and member of the IIA Global Institute Relations Committee.

MÄTBARHETEN AV COMPLIANCERISKENS VARA OCH ICKE VARA

Under denna interaktiva session, utgår vi från begreppet compliancerisk och diskuterar mätbarheten av complianceriskens vara och icke vara. Är mätbarhet mer lämpligt på vissa områden än andra inom compliance?  Används KRI:er för att mäta och följa upp compliancerisk och på vilka områden lämpar de sig i så fall bäst? Vilka utmaningar finns med KRI:er? Finns det möjlighet till digitalisering i förhållande till KRI:er och i så fall på vilka områden?

HELENE HOLM

Helene är delägare på advokatbyrån Next Advokater med lång erfarenhet av försäkring, bank och finans. Hon har under cirka tio år arbetat med regelefterlevnadsfrågor och regulatoriska frågor inom den finansiella sektorn och biträder fortlöpande flera företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Helene är även styrelseledamot i Compliance Forums styrelse.

LINA WILLIAMSSON 

Lina Williamsson är jurist i botten och har under de senaste 15 åren arbetat med främst reglerade bolag under Finansinspektionens tillsyn i olika roller, bl.a. som advokat och chef för Compliancefunktioner. Hon har byggt upp interna Compliancefunktioner i såväl svensk bankverksamhet som internationell koncern inom finansiella tjänster. Idag arbetar hon som Compliance Officer och Data Protection Officer på stoEr Techonologies AB som är ett FinTechbolag som levererar IT-stöd för hantering av bolån och konsumentkrediter som en SaaS-tjänst till reglerade kreditgivare. Mycket av hennes arbete går ut på att skapa compliance-by-design och privacy-by-design i dagens allt mer digitaliserade miljö.

CORPORATE GOVERNANCE AND HOW TO CO-OPERATE BETWEEN THE DEFENSE LINES

This session takes a closer look at the importance of having/living a sustainable Corporate governance model and sound risk culture in an organisation. Starting from SEB as an example, participants will learn how the bank organised its work and achieve this, as well as how does it work on practice. Björn Rosenkvist from SEB will be sharing their experiences of the “three-line-defense model” and how they are co-operating across the functions.

BJÖRN ROSENKVIST

Björn Rosenkvist works as Head of Group Internal Audit at SEB, which he joined in 2011 after 19 years at Handelsbanken, where he held various positions including Head of Risk Control for Capital Market. Previously to joining Handelsbanken, Björn has been working as an External Auditor for PwC. Björn has a B.Sc in Economy from Lund University.

15:30 - 15:55

Sustainability with focus on environment - Internal Control and Internal Audit
BUILDING A BETTER INTERNAL CONTROL ENVIRONMENT
FRAMTIDENS RISKER MED ARTIFICIELL INTELLIGENS
Sustainability with focus on environment – Internal Control and Internal Audit

Climate change and other environmental risks are ranked as the highest risk within coming 10 years by World Economic Forum. The pressure from investors and other stakeholders on our companies is increasing and environmental targets are set and published. What level of Internal Control should we have and does Internal Audit have a mandate and responsibility to audit environment? These questions will be discussed by Pereric Furborg and the leading group for IIA Sweden’s Network for Private Sector during this interactive session.

Pereric Furborg

Pereric Furborg is head of Internal Audit for Essity group since 2012 and has a long career in many different finance positions within Essity. He is also part of the leading group for the Network for Private Sector within IIA Sweden. Essity manufactures hygiene and health products and are often ranked high in different sustainability indexes.

BUILDING A BETTER INTERNAL CONTROL ENVIRONMENT

When accountants and internal auditors look to build and improve internal control systems, they frequently focus their efforts on minimising opportunities for theft and malfeasance. However, the latest scientific research shows that there are better ways to proactively influence those who might intentionally or inadvertently step across ethical lines. In this block of instruction, participants will learn how to implement behavioural nudges into internal controls in order to better protect both your organisation and the people within. Join an intensive session with Michael ”Bret” Hood, where you will learn among others how to define moral equilibrium, develop internal controls that address the advantages/disadvantages of moral equilibrium, and create mental triggers to avoid the slippery slope of fraud and unethical decisions. You will also learn how to develop methods, policies, and procedures to trigger automatic ethical responses in employees, and design visual, auditory, and procedural cues that will improve the ethical culture of your organisation.

MICHAEL ”BRET” HOOD

Michael “Bret” Hood is a financial crimes, ethics, money laundering and leadership expert with 25 years experience in FBI, The Federal Bureau of Investigation. During his career, Bret has worked on some of the most infamous cases in American history, including 9/11, the Oklahoma City Bombing and the multi-billion dollar HealthSouth fraud case. Because of his experience, Bret was chosen to be an adviser when the FBI created their executive leadership development programs, as well as being chosen to be a leadership instructor at the FBI’s National Academy, a 10 week college program for law enforcement executives from all over the world.

Bret has led over 50 United States government delegations to foreign countries, and has been accepted as an adjunct professor of leadership for the University of Virginia. He has instructed and created blocks of instruction on a range of topics to include forensic accounting, executive leadership, crisis management, Foreign Corrupt Practices Act, money laundering and anti-bribery compliance programs. Some of the venues in which Bret has instructed include: the National Executive Institute, the Association of Certified Fraud Examiner’s Global Fraud Conference, the University of South Florida, Florida Gulf Coast University, Florida Institute of CPAs, the Malaysian Federal Reserve, regional/international law enforcement executive development seminars, as well as International Law Enforcement Academies in Hungary, Dubai and Botswana. Bret has been qualified as a financial crimes and money laundering expert in the Middle District of Florida as well as the Eastern District of Missouri. Since 2000 (both with the FBI and post-retirement), Bret has taught Fortune 500 companies as well as top executives for various government entities on such topics as leadership, ethics, fraud, compliance, risk assessment, risk management, interviewing, and crisis leadership.

Bret is a four time winner of the United States Attorney’s Office Special Agent of the Year award for his work in financial crime and money laundering, and has received two commendations from the FBI Director for Leadership and Innovation. He is also the author of the critically acclaimed books, ”Eat More Ice Cream: A Succinct Leadership Lesson for Each Week of the Year” and ”Get Off Your Horse! 52 Succinct Leadership Lessons from U.S. Presidents.”

FRAMTIDENS RISKER MED ARTIFICIELL INTELLIGENS

Mer information publiceras inom kort. 

ÅSA SCHWARTZ

Åsa Schwartz är författare, säkerhetskrönikör och IT-säkerhetskonsult. Hon har en fil kand i data- & systemvetenskap samt företagsekonomi och arbetar på Knowit. Hennes böcker har publicerats i 20 länder. År 2017 blev hon utnämnd till årets säkerhetsprofil. Åsa brinner för att experimentera i gränslandet mellan teknik och författande. Därför var hon den första i Sverige som publicerade sina noveller i mobilen samt gjorde världens första Facebook-thriller.

 

16:00 - 16:55

THE HUMAN FACTOR
THE HUMAN FACTOR

Information security does not equal IT-security. Technical security solutions doesn’t help much if someone on the inside opens the door to the attacker. Several studies show that the human factor by far surpasses all technological risk factors within data protection and information security. The human being is and will always be the weakest link. This session highlights threat actors and methods, especially human intelligence, i.e. recruiting someone on the inside, but also social engineering and how social media is being used by intelligence services worldwide.

CAROLINA ANGELIS

With almost 20 years within the Swedish military intelligence service and five years working for SAAB Group Security, Carolina Angelis has a unique insight of the methods of espionage and how to counteract. Today she runs an information security company and focuses on awareness training regarding espionage, threat actors and methods.