Speakers and sessions

Stay tuned, this page is being updated continuously. More information about speakers and session content will be revealed soon.

Innovativ GRC – en power session

Under denna 25 minuters workshop får du möjlighet att diskutera och få svar på dina mest väsentliga frågor av fyra olika talare med många års sammanlagd erfarenhet inom GRC. Sessionen presenteras av:

Anna Bjurefeld, Riksgälden

Nilofar Loghmani, Bandling & Partners

Nilofar (till vänster) är jurist och tog examen i början av 2019. Under hennes arbetsliv har hon arbetat med Compliance och har erfarenhet från att ha arbetat inom den finansiella sektorn inom ramen för värdepapperstillstånd samt försäkringsdistributionstillstånd. Genom hennes arbetslivserfarenhet har hon haft möjligheten att fördjupa sin insikt i finansmarknaderna och antyda kontakt och samarbete med affärsverksamheten samt ledningsgrupp inom olika organisationer, internt och externt. Compliance för henne är en funktion som stödjer och utmanar verksamheten när det gäller regelefterlevnad där långsiktig lönsamhet är slutmålet. Det som driver henne är henne nyfikenhet för lagen och förståelse av varför det ser ut på ett speciellt sätt. Det ger henne en stor glädje är att diskutera dessa ämnen med olika personer inom organisationen då hon ser ett stort mervärde i att få in olika personers perspektiv, kunskap och erfarenhet. Det är enligt henne i gemensamkapen och harmonin mellan affären och Compliance som verksamhetsrisken går att reglera samt långsiktig lönsamhet blir en verklighet. Höjdpunkten i hennes arbete är verkligen att kunna utveckla strategier, förvandla dem till operativa mål och genomdriva implementering.

Jonas Särnborg, Husqvarna

Jonas Särnborg (till höger) är sedan 2015 chef för riskhanteringsfunktionen inom Husqvarna Group med globalt ansvar för ERM, koncernsäkerhet och försäkring. Jonas främsta fokus är att stötta affärsverksamheten att integrera riskhantering som en naturlig del av strategiarbete, budget och viktiga projekt. Under 2020 tilldelades Jonas SWERMA:s Gustaf Hamilton RM-stipendium. 

John Wallhoff, ISACA

John Wallhoff (lägst ner) CISA, CISM, CISSP, är f.d. ordförande för ISACA i Sverige och har lång erfarenhet inom IT-revision samt Informations- och Cybersäkerhet. Han har arbetat med att utveckla tekniskt lösningar som påverkar vardagen för såväl revisorer som ekonomer, där han nu fokuserar på hur data kan användas bättre och hur framtidens teknologi kan göra den smarta medarbetaren smartare. Som moderator för denna workshop kommer John att presentera vad som lyser igenom i ISACAs undersökningar. Han kommer även att ge några exempel på vad som ligger i utvecklingsplanen för det teknologiföretag där han är CTO.

AML och Financial Crime Intelligence i digitaliseringens era 

Kundprocesserna inom bank- och finanssektorn ställs inför marknadens ökade förväntningar att vara snabbare, enklare och billigare samtidigt som hotbilden och regelverkskraven på AML-området ökar. Vi lever i en vardag med allt snabbare utvecklingstakt där vår kontrollmiljö ska vara riskbaserad. Det är viktigt att vår verksamhet är ansvarffull och hållbar ur ett AML-perspektiv. Under denna session får vi ta del av hur Avanza jobbar med agil utveckling och automatisering för att uppfylla AML-kraven i de digitala kundprocesserna.

Christina Callander

Christina Callander arbetar som chef för Financial Crime Intelligence på Avanza. Mer information om Christina publiceras inom kort.

ICA:s GRC-modell: så optimerar vi affärsnyttan

Hur arbetar ICA Gruppen med styrning, risk och kontroll för att optimera affärsstödet från dessa funktioner? Genom en ny modell har GRC-arbetet samordnats bättre och verkar närmare den dagliga affären – vilket främjar koncernsamverkan, skapar synergier samt erbjuder ett värdefullt stöd för ledning och styrelse. Hör Per Strömberg berätta om denna förändringsresa och de viktigaste lärdomarna på vägen.

Per Strömberg

Per Strömberg är sedan 2012 VD och koncernchef på ICA Gruppen – den ledande dagligvaruaktören i Norden och en av Sveriges största arbetsgivare. Dessförinnan hade han ledande roller på det svenska lantbrukskooperativet Lantmännen, finskägda smörgåsmatstillverkaren Sardus samt det amerikanska livsmedelskonglomeratet Kraft Foods. Sedan Per Strömberg tillträdde som VD på ICA Gruppen 2012 har han lett både omstruktureringar, förvärv och avyttringar samt den digitala omställningen i koncernen. Under hans ledning har rörelsemarginalen förbättrats från 2,7 % till 4,6 %, jämställdheten bland chefer har ökat på alla nivåer i bolagen och verksamheten är numera klimatneutral.

Diskutera det senaste inom ESG

Tiden är nu för integrera hållbarhet i verksamhet och affär. Vad är på ESG-agendan och hur påverkar det internrevisionen, styrning, mål, strategi, risker och möjligheter? Vad finns det för växande trender, målsättningar, initiativ och regelverk inom hållbarhet? Varmt välkommen att delta i en interaktiv presentation om miljö, sociala faktorer och affärsetik med fokus på finansiell sektor. Samtalet leds av Filippa Strandänger, ansvarig för ESG och hållbara finanser på KPMG Sverige.

Filippa Strandänger

Filippa är ekonom och har en gedigen erfarenhet från att ha arbetat inom den finansiella sektorn med bank finans och försäkring. Hon började sin karriär som affärsutvecklare på Nordea Liv & Pension där hon var med och utvecklade investeringsstrategin för ansvarsfulla investeringar och undertecknandet av Principles for Responsible Investment. Filippa har arbetat med strategiprojekt för hela Wealth Managment på Nordea, digitalisering, kommunikation och affärsutveckling. Arbetet med hållbara finanser tog vid då Filippa var med och utvecklade Nordeakoncernens arbete och styrning för hållbarhetsintegration i bankens investeringar, finansiering, rådgivning och verksamhet. Filippa har studerat hållbara finanser på Oxford University och Social Audinting i New York på SAI. I dagsläget arbetar Filippa på KPMG inom Financial Risk Management, och har ansvar för kunder inom den finansiella sektorn; kapitalförvaltare, banker, pensionsbolag och tillgångsägare. Projekt som Filippa deltar i och leder innefattar allt ifrån strategiska färdplaner inom hållbarhet, ESG Due Diligence, till internrevision. Som ansvarig för hållbara finanser och medlem i KPMG:s globala nätverk för hållbara finanser, arbetar Filippa med kunder i den finansiella sektorn för att möjliggöra anpassning, riskhantering och engagemang för materiella ESG-faktorer (Environmental, Social & Governance) för en hållbar framtid.

ISACA Cyber Audit Certificate Program

With the increasing number of cyberthreats, it is becoming critical for audit plans to include cybersecurity. ISACA’s new Cybersecurity Audit Certificate Program provides audit/assurance professionals with the knowledge needed to excel in cybersecurity audits, and IT risk professionals with an understanding of cyber-related risk and mitigating controls. Durin this session you will learn more about the program and how you can use it to increase your understanding of cyber-related risk and prepare for and perform cybersecurity audits.

Matthias Kraft

Matthias is an Information- and Cybersecurity executive with 15+ years of experience within the IT industry. Matthias is a global citizen with working experiences from Germany, France, Luxembourg and New Zealand were he helped customers achieving potential in the areas of Information- and Cybersecurity, IT Risk Management, Data Protection and Information Systems Audit. He currently works as Associate Director Internal Audit for Fidelity International, a global investment and asset management company. Matthias is based in Germany and Luxembourg and holds multiple professional certifications such as CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE, CCSP, CAC and ISO27001LA.

Post Pandemic Risk Management

Has the Covid-19 pandemic changed the way Risks are perceived and managed within your organization? How does the risk landscape look like ahead? During this session we will discuss those items and share our experiences and expectations related to post pandemic Risk management. This session is organized by the Swedish Risk Management Association SWERMA.

Alessandro Ingrao

Originally from Italy, Alessandro holds a M. SC. In Political Sciences and various Risk Management certifications. During his 20 years of experience in the insurance and risk management industry, Alessandro has held positions such as Claims adjuster, Insurance Broker and Risk Manager in different Global Companies. In his current role he is responsible for placing Global Insurance programs and driving the property loss prevention work within the Sandvik Group. The role comprehends interaction with and training of a network of stakeholders from Sourcing to Legal, Commercial Management, Logistics, Security, Supply and Internal Audit in areas such as Risk Awareness, Contractual Risk Management, Business Continuity and all other risk related areas.

Liz Booth

Liz Booth is a journalist and editor, specialising in the risk management and insurance sectors. She works with Commercial Risk on annual projects, including the Risk Frontiers Europe Risk Management survey, alongside the Africa edition of the survey, which both ultimately form part of a global survey which she compiles at the end of the year. Liz is also contributing editor on the Chartered Insurance Institute series of titles, including The Journal, edits Maritime Risk International and The Marine Insurer.

The Compliance Paradox: Why GRC Initiatives Should Never Slow You Down

Do you over-comply? The compliance team’s primary function is to apply already established rules: to work within ever-expanding mandatory boundaries and processes and not to create them, aside from internal compliance initiatives. However, compliance teams inevitably develop unique methods and tasks to report across the business; Particularly when teams must apply their own interpretation of a general text, or vague compliance language, which is the case for most compliance programs. These expanding checklist exercises can soon end up consuming more resources than necessary, and the processes can quickly become manual and redundant.  There is a lot of overlap between different initiatives, including security, privacy, and internal governance practices. You already have a GRC strategy, how can GRC professionals best leverage modern applications to realize new efficiencies? In this presentation, we’ll discuss what type of infrastructure you should look for to support optimized compliance practices today. Taking a ”by design” approach to GRC system configuration, without the need for traditional customizations. We’ll also focus on standards to help you scale GRC outside of your second-line professionals to enhance accountability for individuals across your organization. Key takeaways are: infrastructure features to help you measure once, comply many through integrated control mappings, examples of standardization to help extend GRC for line of business contribution, and automation to improve your response time and reporting efforts

Scott Bridgen

Scott Bridgen serves as Head of GRC for OneTrust GRC– a purpose-built software designed to operationalise integrated risk management. In his role, Scott is responsible for driving the development and delivery of OneTrust’s integrated risk management product as well as driving the refinement of the toolset and offerings. He advises companies throughout their risk management implementations to establish processes to support operations and align with their enterprise objectives, including adopting industry best practices and adhering to requirements relating to relevant standards, frameworks, and laws (e.g. ISO, NIST, SIG and more). Scott works with clients to realise the extent of their risk exposure, helping clients to map their digital infrastructure, assess risks, combat threats, monitor ongoing performance, and document evidence throughout the risk lifecycle. Scott Bridgen serves as a GRC Consulting Director for OneTrust GRC– a purpose-built software designed to operationalise integrated risk management. In his role, Scott is responsible for driving the development and delivery of OneTrust’s integrated risk management product as well as driving the refinement of the toolset and offerings. He advises companies throughout their risk management implementations to establish processes to support operations and align with their enterprise objectives, including adopting industry best practices and adhering to requirements relating to relevant standards, frameworks, and laws (e.g. ISO, NIST, SIG and more). Scott works with clients to realise the extent of their risk exposure, helping clients to map their digital infrastructure, assess risks, combat threats, monitor ongoing performance, and document evidence throughout the risk lifecycle.

PANELDEBATT: HÅLLBARHETSARBETE I DEN DAGLIGA VERKSAMHETEN

Denna paneldebatt hålls på svenska, med Elisif Elvinsdotter som moderator. Medverkar gör:

Mats W Lundberg

Mats W Lundberg (till vänster) är hållbarhetschef på Sandvik, där han arbetat i elva år på en rad olika positioner som senior forskare och specialist samt inom hållbarhet. Tidigare har Mats erfarenhet från forskningstjänst i Danmark med fokus på vätgas och bränsleceller och innan det som teknisk säljare i Norden och Baltikum. Han är disputerad och har en civilingenjörsexamen inom kemiteknik med inriktning mot material. Mats har även mångårig erfarenhet från styrelsearbete. Hemma har han solceller på taket och elbil på uppfarten.

Fredrik Nilzén

Mr. Nilzén (till höger) has fifteen years of experience in sustainable businessHe is currently Head of Group Sustainability at Swedbank with the responsibility to support, govern and manage sustainability considerations across the banking business in four home markets. Before joining Swedbank, Fredrik had the role of Corporate Citizenship Lead for Accenture Nordics as well as consultant in the field of Sustainability, Digitalization, Partnership Strategy, Information Management and Marketing Operations across Telecommunications, Utilities, INGOs and Financial Services. He has been Global Key Account for an INGO between 2008–2017 and has experience from working in Pakistan with mobile telecommunication development. Fredrik holds a degree within Industrial Engineering & Technology from Linköpings Tekniska Högskola in Sweden and at ENSGI in Grenoble.

Anna Åström

Anna Åström arbetar som hållbarhetschef på Statens fastighetsverk SFV, en myndighet som ska hållbart bygga och hållbart förvalta statlig egendom. I sin roll ansvarar Anna för att övergripande utveckla, samordna och kommunicera myndighetens hållbarhetsarbete. Hon ansvarar bland annat för att driva på SFV:s arbete med de globala målen för en hållbar utveckling, stärka arbetet för en ansvarsfull leverantörskedja, driva förändringsarbete för att få hållbarhet att genomsyra hela verksamheten- allt från kompetensstrategi, affärsmodeller och riskhantering. Anna är också ansvarig för det certifierade miljöledningssystemet enligt ISO 14001, projektleder utvecklingsarbetet, och är representant i flera styrgrupper bland annat för införandet certifierade ledningssystem inom kvalitet.

EMOTIONAL INTELLIGENCE: DEVELOPING EXCELLENCE IN TALENT MANAGEMENT

Does Emotional Intelligence + Wellbeing = Better Auditors? Auditors are told to bring their best selves to work, but not told how to identify what that “best self” is in a professional work environment. During this session, you will learn more about the basic tenets of Emotional Intelligence, wellness and how to apply them to develop stronger, more innovative audit teams.

TERRI ROGERS

Since 2017, Terri Rogers has served as the Senior Vice President and Chief Audit Executive for United Community Bank (UCBI), a $18.2 billion asset bank holding company in the US. Terri has a long career in internal audit, risk management and financial reporting and Sarbanes Oxley administration. She is passionate about training staff to continuously pursue excellence and develop skills that are useful in all aspects of life. She holds a Bachelor of Science degree in Accounting and the CPA credential.

Ready & Relevant

In today’s environment, internal audit is vulnerable — vulnerable to complacency and irrelevance. Internal auditors need to break out of their historical frame of reference and embrace agility. The 2018 IIA Pulse results show that less than half of internal audit department leaders consider their internal audit functions to be very or extremely agile, and stakeholder engagement could be improved. In this session, participants will: understand how to build a more agile internal audit function that allows them to say yes to what matters most, learn how to deliver on “non-traditional” management requests that matter, see the top strategies that allowed Tim to build a more agile and relevant internal audit function.

Tim Berichon

Tim Berichon is a Finance Leader and Speaker with diverse, in-depth experience in financial, operational, and compliance activities, including multiple divisions, processes, technologies and international geographies; improving processes, controls, employee engagement, and customer service. He has 30 years of finance and operational management and leadership experience, including Internal Audit (IA), Operational Finance, Public Accounting and Strategic Alliances. Tim has previously worked as Chief Audit Executive (CAE) for multi-billion dollar global public companies, and Operational Finance Leadership in both small and larger business units including $250m complex, international assignment. He is CIA and CPA, and is Managing Director of Insights & Intelligence and CAE Services at The IIA Global.

Kommer kognitiv teknologi att ta över GRC-rollen?

Den tekniska utvecklingen omvandlar vardagen för kunskapsarbetaren, där de repetitiva arbetsuppgifter som inte redan har rationaliserats bort ersätts av robotar. Nästa våg i den teknologiska utvecklingen kommer att ha en stor påverkan på internrevisorer och andra i liknande roller. Vi kommer bl.a. att se en samverkan mellan ”Man and Machine” i allt större utsträckning vilket påverkar arbetsuppgifter som kräver en bred och/eller djup kunskap och erfarenhet, där Argumenterad Verklighet (AR) med stöd av Artificiell intelligens (AI) blir en del av vardagen. Inspirationen kommer inte längre från science fiction, utan hämtas från hur vi idag använder och exploateras då vi använder tjänster på Internet.

John Wallhoff

John Wallhoff CISA, CISM, CISSP, är ordförande för ISACA i Sverige och har lång erfarenhet inom IT-revision samt Informations- och Cybersäkerhet. Han har arbetat med att utveckla tekniskt lösningar som påverkar vardagen för såväl revisorer som ekonomer, där han nu fokuserar på hur data kan användas bättre och hur framtidens teknologi kan göra den smarta medarbetaren smartare. Som moderator för denna workshop kommer John att presentera vad som lyser igenom i ISACAs undersökningar. Han kommer även att ge några exempel på vad som ligger i utvecklingsplanen för det teknologiföretag där han är CTO.

Ann-Charlotte Klingberg

Ann-Charlotte arbetar inom Internrevisorernas förening IIA Sweden med bl.a. utbildning inom Quality Assurance och Mentorskap/Coaching. AnnCharlotte är Certified Internal Auditor (CIA), Certified Risk Management Auditor (CRMA), samt Certified Information System Auditor (CISA) och har arbetat som internrevisionschef inom framför allt bank och försäkring under de senaste 20 åren. Ann-Charlotte är också ordförande i Etiknämnden inom IIA Sweden.

Challenges with GRC systems implementations – what you often don’t hear

Of course the idea of aligning GRC activities into an overall framework makes a lot of sense. In large complex organisations it can also be helpful to have one GRC system where all information about Governance, Risk and Control activities is reported and tracked. But how often do you hear about the problems of such implementations? Would it surprise you to learn that often the people who promote these systems are reluctant to talk about the difficulties? Durin this session, James will share some “war stories” of what can go wrong, based on his work with clients. He will also offer some tips to avoid lost time / expense / complexity in implementing these systems. Even if you have implemented such a GRC system he will speak about warning signs that “the system is taking over”, never a good place to be.

James Paterson

James Paterson is the former CAE of AstraZeneca. Since 2010 he has been delivering workshops for over 14 of the IIA Institutes in Europe. He also delivers in-house training and consulting and coaching services. His specialist areas of expertise are: Risk Assurance Mapping and GRC frameworks, Lean & Agile Auditing, Root Cause Analysis, Auditing Culture (James also worked in HR), Influencing, Political Savvy and Leadership skills. He has spoken at several IIA international conference, the US IIA GAM conference and the Australian IIA SOPAC conference. He chaired the EU IAS conference in 2017 and 2018. He was a key note speaker at the ECIIA conference in 2019. He chaired the IIA UK conference in 2020 and the IIA Ireland conference in 2021. James is the author of the book “Lean Auditing” published by J Wiley in 2015, and more information his work can be found at www.RiskAI.co.uk

Communication Strategies and Techniques to Impact, Influence and Inspire

How will you ensure you and your team have a positive impact on your organization? How will you ensure real added value is achieved? Do you have the right level of influencing, negotiating and critical thinking skills to be able to effectively communicate governance, risk and control issues and opportunities to the business? Effective communication with the business, the Board and your team is more relevant than ever in this fast-paced global environment, full of challenges we never would have imagined a year ago. In this session, participants will identify communication strategies and techniques that deliver results, get clarity on why ROR should be added to your list of KPIs , and discover the ripple effects of effective communication at every level. Communicate smarter for better results.

Tracie Marquardt

Tracie Marquardt is Europe’s leading audit communication specialist, empowering international Internal Audit executives and their teams to become more effective in their global communication. Tracie is passionate about inspiring audit professionals to be more, do more and create more through positive communication. Her strategic approach addresses the heart of audit’s challenges: to derive and communicate results that add more value to stakeholders, positively impacting the organization’s productivity and profitability. She is a CPA and Deloitte alumna with a degree in Chartered Accountancy from the University of Waterloo in Canada. She is a club Past President and active member of Toastmasters International.

Sustainability with focus on environment – Internal Control and Internal Audit

Climate change and other environmental risks are ranked as the highest risk within coming 10 years by World Economic Forum. The pressure from investors and other stakeholders on our companies is increasing and environmental targets are set and published. What level of Internal Control should we have and does Internal Audit have a mandate and responsibility to audit environment? These questions will be discussed by Pereric Furborg and the leading group for IIA Sweden’s Network for Private Sector during this interactive session.

Pereric Furborg

Pereric Furborg is head of Internal Audit for Essity group since 2012 and has a long career in many different finance positions within Essity. He is also part of the leading group for the Network for Private Sector within IIA Sweden. Essity manufactures hygiene and health products and are often ranked high in different sustainability indexes.

Styrelserapportering  som ger effekt – topp fem för värdefull rapportering från GRC-funktionerna

Med en passion för bank och finans kommer ett starkt driv för tydliga ramar, ofta i kombination med ambition till logisk struktur. Strukturen bör vara anpassad för just din/den aktuella organisationen; hela vägen från verbal kommunikation till skrivna rapporter. Lyckas man säkerställa detta, då frigör man utrymme för kreativitet och dynamik, en dynamik som i sin tur driver människor och företaget framåt – uppåt. Under många år har Ulrika Valassi producerat dessa rapporter, men också många år suttit på läsande sida. Under denna session delar Ulrika med sig av sina lärdomar.

Ulrika Valassi

Ulrika Valassi har lång erfarenhet inom bank och finans, från storbank i nästan 20 år till medlemsägd bank, vidare till egen firma och nu i en operativ- och ägarroll inom nystartad fintech utmanare. Hon har känsla för etiskt beteende som hon i vardagen väljer att översätta till ”affärsetik”, tillsammans med många års arbete med kreditgivning, riskhantering, beslutsprocesser, lednings- och governance frågor, affärsutveckling, risk management, operativ risk, styrelsearbete och hantering av finansiella strukturer.

Flemming Ruud

Flemming Ruud works as European Commission advisor, with focus on European academic institutions, auditing firms, governments and businesses, promoting the development of corporate governance, financial and operational auditing. He works also as Professor of Business Administration, in particular Internal Control / Internal Audit, at the University of St.Gallen. In addition, he is Professor of Internal and External Auditing at the Norwegian Business School, Oslo, Norway. Prior to this he was Professor at the University of Zurich, the University of St.Gallen, Professor at the Norwegian Business School, Oslo, and at the Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen, Norway. He was also head and Managing Director of the Institute of Accounting, Control and Auditing of the University of St.Gallen (ACA-HSG). Since 2010, Flemming participated in the Task Force for Academic Relations of the European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) and participated in the development of the Three Lines of Defence Model. His research areas encompass internal control, internal and external auditing, financial issues of corporate governance, risk management and control. In 2002, he received the “Leon R. Radde Educator of the Year Award” of the Institute of Internal Auditors for significant contributions to the advancement of internal auditing education, and in 2003, the University of St.Gallen was winning the “CIA Academic Outreach Award” due to his active promotion of the Certified Internal Auditor (CIA) Program. Furthermore, he received the “Best Teacher Award” of several MBA Programs at the University of St.Gallen.

Intern styrning och kontroll i finansiella företag – en dold tillgång i balansräkningen

Therése Marcks von Würtemberg och Ronny Gustavsson på FCG föreläser om värdet av ett strukturerat arbete med intern styrning och kontroll, att se detta som en tillgång, samt hur man på olika sätt kan påbörja och genomföra arbetet i sin organisation utifrån behov och önskemål. Denna session är interaktiv och kommer också att beröra ett mycket aktuellt område – Anti-Financial Crime, där arbetet med intern styrning och kontroll är av största vikt.

Therése Marcks von Würtemberg

Therése Marcks von Würtemberg är Partner på FCG, och har över 20 års erfarenhet av arbete i olika roller inom finansbranschen, såväl från Finansinspektionen som i linjeroller och som konsult. Hon har under sin tid som konsult bistått många finansiella företag med att inom olika områden genomlysa, utveckla och implementera modeller för förstärkt styrning och kontroll i verksamheten.

Ronny Gustavsson

Ronny Gustavsson är Director på FCG, och har arbetat i olika roller med frågor kopplade till åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i 15 år, bl.a. på Finansinspektionen och som Head of Anti-Financial Crime hos Skandiabanken. I sin roll på FCG bistår han kunderna med att på olika sätt stärka sitt arbete med anpassade åtgärder för Anti-Financial Crime.

Mätbarheten av complianceriskens vara och icke vara

Under denna interaktiva session, utgår vi från begreppet compliancerisk och diskuterar mätbarheten av complianceriskens vara och icke vara. Är mätbarhet mer lämpligt på vissa områden än andra inom compliance?  Används KRI:er för att mäta och följa upp compliancerisk och på vilka områden lämpar de sig i så fall bäst? Vilka utmaningar finns med KRI:er? Finns det möjlighet till digitalisering i förhållande till KRI:er och i så fall på vilka områden?

Helene Holm

Helene är delägare på advokatbyrån Next Advokater med lång erfarenhet av försäkring, bank och finans. Hon har under cirka tio år arbetat med regelefterlevnadsfrågor och regulatoriska frågor inom den finansiella sektorn och biträder fortlöpande flera företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Helene är även styrelseledamot i Compliance Forums styrelse.

Lina Williamsson 

Lina Williamsson är jurist i botten och har under de senaste 15 åren arbetat med främst reglerade bolag under Finansinspektionens tillsyn i olika roller, bl.a. som advokat och chef för Compliancefunktioner. Hon har byggt upp interna Compliancefunktioner i såväl svensk bankverksamhet som internationell koncern inom finansiella tjänster. Idag arbetar hon som Compliance Officer och Data Protection Officer på stoEr Techonologies AB som är ett FinTechbolag som levererar IT-stöd för hantering av bolån och konsumentkrediter som en SaaS-tjänst till reglerade kreditgivare. Mycket av hennes arbete går ut på att skapa compliance-by-design och privacy-by-design i dagens allt mer digitaliserade miljö.

Operational risk 2.0 in the age of digitalization

This seminar will discuss how operational risk needs to evolve in order to mature the area, and how we can leverage technology in order to assist us with quantification and data driven insights. The operational risk field needs to evolve in order to be relevant and to ensure future compliance as more focus is placed on operational risk. Further, we at FCG firmly believe that technology is a key aspect in order to drive the field forward and to leverage all the data that exists within financial institutions. We believe that operational risk can be quantifies with the correct data driven insights that Technology can supply. This extends further that just the data within the financial institution, but also comprises of data from partners, collaborators and third parties.

Per Andersson

Per Andersson, CEO Reg&Tech Solutions at FCG. Per has a M.Sc. in Computer integrated manufacturing and has spent most of his career in real-time trading systems within the financial industry. Per has built and developed international FinTech companies in his positions as Global Head of Sales for Orc Software (now Itiviti), Pantor Engineering (now Goldman Sachs). Per spends his days developing FCG’s GRC solutions for customers.

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson, Partner at FCG and Head of operational risk and ICT. Fredrik, M. SC. Computer science and Mathematics and holds various ISACA certifications (CISA, CISM, CRISC and CGEIT), has over 20 years of experience in the intersection between risk management and technology. Fredrik has held positions such as CIO, CISO and CRO both as an employee and as an interim consultant. Fredrik works with all types of regulated financial companies but has a soft spot for FinTech companies and start-ups.

Climate change and the impact on business post Covid-19

We emerge from the Covid-19 pandemic to find ourselves in an exponential climate change world, where instead of doubling times measured in days, we have doubling times of decades. We discovered in the pandemic a lower carbon emissions world and some elements of how we lived will not return to the world before the SARS-CoV-2 virus infected its first human. We can expect an acceleration of action and attitudes around climate change, recognizing that every significant innovation in history has left a trail of stranded assets. How should businesses, insurers and asset managers take the lead and juggle all the issues, impacts and remedies?

Robert Muir-Wood

Robert Muir-Wood is Chief Research Officer at RMS, and works to enhance approaches to natural catastrophe modeling, identify models for new areas of risk, and explore expanded applications for catastrophe modeling. Robert has more than 25 years of experience developing probabilistic catastrophe models. He was lead author for the 2007 IPCC Fourth Assessment Report and 2011 IPCC Special Report on Extremes, and is Chair of the OECD panel on the Financial Consequences of Large Scale Catastrophes. He is the author of seven books, most recently: ‘The Cure for Catastrophe: How we can Stop Manufacturing Natural Disasters’. He has also written numerous research papers and articles in scientific and industry publications as well as frequent blogs. He holds a degree in natural sciences and a PhD both from Cambridge University and is a Visiting Professor at the Institute for Risk and Disaster Reduction at University College London.

Auditing Social Media:  Is the Organization Controlling the Conversation

Organizations everywhere recognize social media as a significant opportunity, but also a significant risk.  They are still often caught unaware by the emerging issues that are part of this new technology.  This session, by discussing the basics of social media, the emerging risks, and approaches to mitigation of these risks, will provide internal auditors an introduction into how they can help their organizations navigate this constantly evolving area.

Mike Jacka

Mike Jacka is an award-winning author known for his work with Internal Auditor magazine including the blog “From the Mind of Mike Jacka” and the magazine’s lighter side pieces such as “Auditing Songs for the Holidays”, and “Auditors Anonymous”.  After a 30-year career with Farmers Insurance internal audit, he became Chief Creative Pilot for Flying Pig Audit, Consulting, and Training Solutions (FPACTS).  He is a top-rated presenter and author of several books including Business Process Mapping:  Improving Customer Satisfaction, Auditing Social Media: A Governance and Risk Guide, and the somewhat curiously named Auditing Humor and Other Oxymorons.

Ett utvecklat arbete mot korruption i Statsförvaltningen

Regeringen har deklarerat att arbetet mot korruption behöver utvecklas, bland annat genom en handlingsplan mot korruption i offentlig förvaltning. Vad är statskontorets roll i det arbetet? Vad vet vi sedan tidigare om hur korruption i statsförvaltningen ska förebyggas och hur arbetar Statskontoret för att bidra till en sådan utveckling?

Matilda Ardenfors

Matilda Ardenfors är utredningschef på Statskontoret och arbetar med Statskontorets uppdrag att främja och följa myndigheternas arbete mot korruption.

Johan Mörck

Johan Mörck är utredare vid Statskontoret och har arbetat med korruptionsfrågor sedan 2011. Johan projektleder Statskontorets uppdrag att främja och följa myndigheternas arbete mot korruption.

Är den svenska modellen för bolagsstyrning relevant för börsbolag?

Under denna session undersöker Mattias Styrman den svenska bolagsmodellen. Mattias diskuterar om modellen är konsekvent med maktdelningsläran och den lagstiftning inom EU som finns avseende bolagsstyrning för främst finansiella institut och större börsbolag.

MATTIAS STYRMAN

Mattias Styrman är Partner på The Council, och har en bakgrund som Chief Financial Officer, chef för Group Risk Control, Treasury Controller och Financial Controller. Som en av de första yrkesverksamma inom risk i Skandinavien, har han tidigare arbeta för SEB, i flera europeiska länder, och olika roller. Under denna tid omstrukturerade han Vilniaus Bankas till en modern och lönsam bank inom SEB-gruppen, samt ledde SEB:s utvecklingsteam för marknads-, kredit- och operativa riskmodeller. Mattias är en pionjär och en driven projektledare inom utvecklingen av interna riskmodeller till funktionella IT-system, som levererar riskmätningar och riskkapitalbedömningar. Han har djup kunskap inom strategi, risk, finans, compliance, IT, redovisning, upphandling, organisation, finansiella produkter, operativa processer och utveckling, administration och fastighetsförvaltning.

Three ways to 10x your compliance and risk program

Across regions and sectors, the ethics & compliance challenges overlap. Enforcement and stakeholder expectations increase, areas of regulation expand, and budgets don’t. This session will focus on tools, tips, and techniques to maximise your programme’s resources, reach, and effectiveness. We will begin by looking at risk assessment and prioritisation, cutting through process for process’s sake to get actionable information. We will explore ways to make ethics & compliance a strategic priority and bridge the gap between headquarter’s perception of risk and frontline realities. Then the work of engaging and communicating (at a distance) begins. This engagement strategy must also examine how to create a speak-up culture on a global basis. The session uses examples from real situations to provide maximum benefit for ethics & compliance practitioners.

RUPERT EVILL

Rupert Evill is the founder of Ethics Insight. He has 20 years of experience managing investigations, risk assessments, crisis response, and ethics & compliance advisory support across more than 30 sectors in 50 countries. Rupert has augmented his professional experience with a Postgraduate Diploma in Behavioral Analysis and Investigative Interviewing. He is a Certified Fraud Examiner. Rupert uses this training and frontline experience – having seen what works and what doesn’t – to inform practical and effective guidance to help organisations better predict, prevent, adapt and respond to risks. Rupert has lived in Asia for 11 years after working across Europe for a decade.

Data Analytics within Internal Audit: the Next Level!

During this pre-recorded session, Tijs will take us along on the data analytics journey of his internal audit department. He will address many pitfalls, practical tips and tricks. He will also deep-dive into one data analytics example and describe several other real life cases to inspire our creativity on to how use data analytics within risk, compliance and internal audit.

TIJS WOLFFENBUTTEL

Tijs is Chief Audit Executive for de Volksbank, which is the fourth largest bank in The Netherlands. Tijs is an executive professional with knowledge and experience in auditing and IT in the financial services industry. Before his current role, Tijs was director of an IT & Change department and was head of IT Audit. Tijs started his career at ABN AMRO Bank. Tijs is Part-time Lecturer at Nyenrode Business University for an accountancy course on several topics related to Information Technology, management and assurance.

Visselblåsning – från rättslig grund till rättighet

Begreppet yttrandefrihet är nära sammankopplat med Sverige och 2016 kom en lag som ger ett förstärkt skydd för visselblåsare såväl i privat som offentlig sektor. Under 2019 klubbades ett EU-direktiv igenom på samma tema, vilket har resulterat i förslag till en ny lag som åter igen förändrar spelreglerna för den som vill rapportera oegentligheter och för arbetsgivaren. Denna session utgår från arbetsgivarens perspektiv och kommer att belysa nuvarande och kommande lagstiftningen, samt ge en inblick i hur ett visselblåsarsystem bör byggas upp för att fylla sitt syfte, vilka fallgropar som finns och vad företag bör tänka på i förhållande till visselblåsning.

Rosa Hultvall

Rosa Hultvall är jur. kand. i botten och arbetar sedan 10 år med compliance och intern styrning och kontroll i reglerade bolag med tillstånd från Finansinspektionen. Rosa förvaltar genom konsultfirman FCG Risk & Compliance, där Rosa har anställning, compliancefunktionen på outsourcingbasis i flera finansiella institut. Rosa arbetar härutöver med att hjälpa bolag med implementering av regelverk och med att leva upp till de regelverkskrav som ställs på dessa.

Leticia Lucas

Leticia is the Head of Internal Audit at the European Stability Mechanism. She has 20 years’ experience in internal audit in private and public institutions in the financial sector. She holds an MBA from Warwick Business School and the CIA, CFSA and CFE certifications. Leticia is President of the IIA Luxembourg and member of the IIA Global Institute Relations Committee.

Competency Models within Internal Audit

Competence Networks. The Competency Network is targeted to build, drive and foster technical competencies into our work product and our stakeholder’s dialogue.  The objective of the presentation is to explain the Global Competence Network Model implemented by Group Audit (GA)  in Zurich Insurance.  From the initial design phase during the GA transformation program to the final implementation process with main focus on the challenges, reasons and main benefits. It will discuss how the Competence Network Model helped GA professional as a guideline to build a career and acquire skills.  Finally it will cover the importance of the Competence Networks in the context of the GA efforts in a more science based audit approach and focus on outcomes.

Cesar Souza

Cesar Souza is currently the Group Audit Chief Operating Officer for Zurich Insurance Group and Audit Director responsible for the Finance and Investment Management audits. In this role he is responsible for 200 professionals of Group Audit and Co-sourcing partners across 20 different countries and all related supporting processes connected with the delivery of audits. Additionally, he has the final responsibility for the portfolio of audits in Finance and Investment Management, including M&A audits. Originally from Brazil, Cesar has an international professional career connected with more than 20 years of senior positions in External and Internal Audit, Finance and Business Transformation. During this period, he has acquired large experience in transformation projects connected with internal audit and finance. Cesar has university degrees in both Accounting and Economic Science, MBA and master’s degree in tax.

Styr ni er digitalisering på ett ändamålsenligt sätt?

En allt mer digital värld skapar nya förutsättningar att nå våra mål. Detta ställer höga krav på att IT-utveckling prioriteras på ett ändamålsenligt sätt för att optimera organisationens måluppfyllnad och effekthemtagning. 80% av strategier, mål och planer genomförs aldrig. Kaplan & Norton erbjuder en modell och ett metodstöd utvecklat under 40 år för organisationers styrelser och ledningar men som med fördel används av internrevisorer för att utvärdera ledningsprocessens ändamålsenlighet att styra digitalisering och därigenom optimera genomförandet målen. Under denna session går vi igenom vanliga orsaker i styrningen av digitalisering som leder till att organisationer i Sverige inte genomför sina mål.

Fredrik Kjellberg Mannheimer

Fredrik Kjellberg Mannheimer är programansvarig vid Handelshögskolan i Stockholm för strategisk styrning och partner i Stratecute Group som hjälper organisationer att genomföra sina strategier. Han har många års erfarenhet av att hjälpa ledningsgrupper och styrelser att säkerställa ändamålsenlig strategisk styrning, planering och uppföljning. Fredrik är certifierad av Kaplan & Norton vid Harvard Business School och programansvarig för ”GRC och organisationens strategiska styrning” vid Handelshögskolan i Stockholm. Fredrik har ett speciellt fokus på att granska ledningsprocesser med syfte att definiera utmaningar och separera grundorsak och dess symptom.

Det säkerhetspolitiska läget efter Brexit

Geopolitisk förändring utgör en utmaning för ett globaliserat Sverige.  Under denna session kommer Niklas Rossbach att ge dig en överblick av de pågående globala säkerhetspolitiska förändringarna och vad de betyder för oss i Sverige. Föredraget är en säkerhetspolitisk trendspaning om världen efter Brexit.

Niklas Rossbach

Niklas H. Rossbach är Forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) där han är säkerhetspolitisk analytiker. Han är disputerad historiker från EUI och leder ett projekt om framtidsforskning med fokus på strategisk omvärldsanalys.

Åsa Schwartz

Åsa Schwartz är författare, säkerhetskrönikör och IT-säkerhetskonsult. Hon har en fil kand i data- & systemvetenskap samt företagsekonomi och arbetar på Knowit. Hennes böcker har publicerats i 20 länder. År 2017 blev hon utnämnd till årets säkerhetsprofil. Åsa brinner för att experimentera i gränslandet mellan teknik och författande. Därför var hon den första i Sverige som publicerade sina noveller i mobilen samt gjorde världens första Facebook-thriller.

The State of Corporate Governance and Opportunities for Internal Audit

Governance encompasses all aspects of how an organization is directed and managed: the system of rules, practices, processes, and controls by which it operates. Internal auditors can bring a unique perspective on the effectiveness of governance within an organization. This session will provide you with perspectives on the state of corporate governance and the opportunity for internal auditors to provide assurance on governance to their stakeholders.

Harold Silverman

Harold Silverman, CIA, QIAL, CRMA, CISA, CPA, is the managing director of Professional Practices at the Institute of Internal Auditors. He serves as the liaison to the International Internal Audit Standards Board, oversees the development and maintenance of all aspects of the International Professional Practices Framework. He also leads The IIA’s CAE Services offerings, including thought leadership on emerging trends and leading practices. Silverman previously was VP of internal audit at The Wendy’s Company. Prior to Wendy’s, he was the VP of internal audit at Houghton Mifflin Harcourt Publishing Co. Harold has also held internal audit positions at Raytheon Co. and PwC, and he gained external audit experience at Arthur Andersen.

Implementing a Robotic Process Automation Audit Program

In this session, participants will understand how Internal Audit can implement continuous auditing by developing robots to automate controls testing and to identify emerging risks. Participants will see real examples of how RPA can be used by Internal Audit Departments and learn about the skillsets and teamwork that is required to begin developing an RPA program.

Daniel Pokidaylo

Daniel Pokidaylo is VP and head of the information technology & data analytics audit team at The Clearing House (TCH), a US systemically important financial market utility (SIFMU) responsible for clearing and settling nearly $2 trillion in U.S. dollar payments daily. During his time at TCH, Pokidaylo implemented a new cloud-based GRC platform to automate audit workflows, regulatory reporting and audit MIS reporting. Additionally, he developed the robotic process automation practice by working closely with various TCH departments to strategically implement continuous controls testing and business monitoring. Prior to joining TCH, Pokidaylo worked at PwC and Citi in audit assurance and advisory roles.

En uppdaterad kod mot korruption för näringslivet

Institutet Mot Mutor (IMM) förvaltar sedan 2012 den så kallade Näringslivskoden som används brett av företag, organisationer och kommunala bolag som stöd för att agera etiskt och undvika att handla korrupt. Efter mer än två års revideringsarbete i bred samverkan med näringslivet publicerar IMM i augusti 2020 en reviderad version av koden med uppdaterad vägledning och krav på hur arbetet mot korruption ska bedrivas. Under passet ges en översikt över de viktigaste förändringarna i koden och stöd och hjälp kring hur man ska arbeta för att undvika korruptionsrisker i sin organisation.

Hayaat Ibrahim

Hayaat Ibrahim är tf generalsekreterare för Institutet mot Mutor (IMM). Hon kommer närmast från Advokatfirman Vinge där Hayaat specialiserat sig mot bl.a. antikorruption och internutredningar. Hayaat har erfarenhet av rådgivning till företag och organisationer vad gäller det förebyggande arbetet såväl som genomförande av utredning vid misstanke om oegentligheter. Hayaat är en erfaren föreläsare och håller regelbundet i föreläsningar och utbildningar på området antikorruption. Institutet mot mutor vilket grundades 1923 arbetar för att höja etiken i näringslivet och verka för god sed i beslutspåverkan. Institutets huvudmän är Svensk Näringsliv, Svensk Handel, Stockholms Handelskammare, Sveriges Kommuner och Regioner och LIF.

CORPORATE GOVERNANCE AND HOW TO CO-OPERATE BETWEEN THE DEFENSE LINES  

This session takes a closer look at the importance of having/living a sustainable Corporate governance model and sound risk culture in an organisation. Starting from SEB as an example, participants will learn how the bank organised its work and achieve this, as well as how does it work on practice. Björn Rosenkvist from SEB will be sharing their experiences of the “three-line-defense model” and how they are co-operating across the functions.

BJÖRN ROSENKVIST

Björn Rosenkvist works as Head of Group Internal Audit at SEB, which he joined in 2011 after 19 years at Handelsbanken, where he held various positions including Head of Risk Control for Capital Market. Previously to joining Handelsbanken, Björn has been working as an External Auditor for PwC. Björn has a B.Sc in Economy from Lund University.

FRÅN KONTROLL TILL KOLL – TILLITSBASERAD STYRNING INOM POLISMYNDIGHETEN

Tillitsbaserat ledarskap – vad är egentligen det och varför ska vi ägna oss åt det? Föreläsningen beskriver Polismyndighetens syn på ledarskap, varför tid och kraft ägnas åt det, men också hur detta hänger samman med varaktigt förbättrade verksamhetsresultat.

OTTO PETERSSON

Otto Petersson, Fil. dr. och Strateg inom Polismyndigheten, är disputerad i statsvetenskap vid Linneuniversitetet, Växjö. Hans forskning handlar om bl.a. styrning och ledning av offentlig verksamhet med polisen som särskilt intresseområde. Otto Petersson har lång erfarenhet av att undervisa inom vetenskapliga metoder och ledarskap. Sedan 2015 är han sakkunnig vid Polismyndigheten.

NYSKAPANDE COMPLIANCE?

Compliancefunktionens roll i verksamheten blir allt tydligare, men precis som alla andra förväntas Compliance också följa med i utvecklingen. Compliance bör både verka för att verksamheten implementerar nya regler, rutiner och kontroller, för att säkerställa att dessa fungerar, men också i sitt eget arbete använda effektiva metoder. Hur hittar man rätt? Hur samverkar man med verksamheten för att skapa effektiva metoder för regelefterlevnad? Hur följer man upp dessa? It-lösningar är nödvändiga, men hur säkerställer man att de är effektiva och ger önskat resultat? På 50 minuter får du insyn i hur tre olika organisationer arbetar med nyskapande Compliance och får praktiska tips från tre experter kring hur de själva har lyft funktionen till nästa nivå inom sin organisation.

RICKARD LINDGREN

Compliance Officer, DNB Bank Sweden

KARIN WIDMAN

Nordic Head of Legal, Business Risk and Compliance, Entercard Holding

LINA WILLIAMSSON

Lina Williamsson (bild till vänster) är jurist i botten och har under de senaste 15 åren arbetat med främst reglerade bolag under Finansinspektionens tillsyn i olika roller, bl.a. som advokat och chef för Compliancefunktioner. Hon har byggt upp interna Compliancefunktioner i såväl svensk bankverksamhet som internationell koncern inom finansiella tjänster. Idag arbetar hon som Compliance Officer och Data Protection Officer på stoEr Techonologies AB som är ett FinTechbolag som levererar IT-stöd för hantering av bolån och konsumentkrediter som en SaaS-tjänst till reglerade kreditgivare. Mycket av hennes arbete går ut på att skapa compliance-by-design och privacy-by-design i dagens allt mer digitaliserade miljö.

MEASURING INTERNAL AUDIT VALUE

There is an old adage that holds that people do what they are motivated to do. And that measurements drive behavior. The vast majority of internal audit professionals are motivated by their mission and by the professional practices framework to deliver value to the organizations they serve. But what is “value” and how do we measure it? And do some of the common measurements we use actually drive the wrong behavior? This session will explore the current challenges of value measurement and offer a new approach.

Patricia Miller

Patty Miller, CIA, QIAL, CRMA, CPA is the owner of PKMiller Risk Consulting, LLC, and has significant management and consulting experience in governance, risk management, internal audit and control. Patty spent 14 years with Deloitte, serving as the lead risk services partner on some of the firm’s most significant technology and consumer business clients.  Patty joined Deloitte following 14 years in the telecom industry, where she held numerous mid and senior management roles in diverse areas including financial management, billing, internal audit, process design, program management, and merger planning and integration.  After leaving Deloitte, Patty served as an executive-in-residence at the University of Nevada-Reno for two years, teaching a graduate course in internal audit. Patty was elected to serve on the global board of directors of the IIA, serving as a member of the executive committee for seven years and as Chairman from 2008 – 2009. She also has served on several international committees and task forces, including as Chairman of the International Internal Audit Standards Board. Patty has co-authored research projects for the IIA Research Foundation and articles for the Internal Auditor magazine.  She currently is the lead facilitator for the IIA’s Vision University training for Chief Audit Executives.  Patty has been honoured with the William G. Bishop III Lifetime Achievement, Victor Z. Brink and American Hall of Distinguished Audit Practitioner Awards.

Integrera it- och informationssäkerhet i den övriga verksamheten

Företagens och myndigheternas informations- och transaktionsflöden är beroende av en fungerande och korrekt behandling av it och information, som möjliggör konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet. Utan ett väl fungerande, systematiskt, riskbaserat och integrerat it- och informationssäkerhetsarbete riskerar verksamheten att inte hantera informationen på ett ändamålsenligt sätt, vilket i sin tur får direkt påverkan på kunder, samarbetspartners, leverantörer, och till slut befolkningen och samhälletHur går man till väga för att integrera informationssäkerheten i samtliga delar av verksamheten?  Vad krävs för att upprätthålla en god it-och informationssäkerhet? Under denna session får du inblick i hur Skatteverket har arbetat med att förändra och förbättra arbetet med it- och informationssäkerhet, med lärdomar och konkreta exempel för att bättre integrera säkerhetsarbetet i den övriga verksamheten.

Josefine Östfeldt

Josefine Östfeldt arbetar som IT-säkerhetschef på Skatteverket och har lång erfarenhet av samma roll inom olika svenska myndigheter, bl.a. Pensionsmyndigheten och Polismyndigheten. Josefine har arbetat med IT- och informationssäkerhet sedan 1999. Hon brinner för att integrera IT- och informationssäkerhet som en naturlig del i verksamheten, samt för att skapa medvetenhet kring dessa frågor inom hela organisationen.

Thomas Hjelm

Thomas Hjelm works as Lead Architect SAP Security at Electrolux, leading a team of 25 people. Thomas joined Electrolux in 2012, with the initial assignment to implement SAP GRC, for which he later on became responsible. During this time, Thomas also became involved in SAPSA (SAP Swedish User community) for which he has been chairman for several years. Today he acts as  facilitator for the SAPSA GRC group. Thomas has previous experience of 20 years within the insurance industry, where he started 1995 as Head of SAP Center of Excellence, i.e. the internal SAP support organisation.

Copyright: World Economic Forum
Photo: Michael Wuertenberg

How I Became Putin’s No. 1 Enemy

Bill Browder shares his unique experiences from fighting financial fraud, corruption, and the Russian government. His strong and influential personal story covers his work in Russia as an investor, the disclosure of deep corruption, his attempts to fight it which leads to him being expelled, his office raided, then his lawyer Sergei Magnitsky arrested, tortured and killed. Bill also describes the criminality of the Putin regime as they try to cover up the murder and deny Sergei justice, and the mechanisms of Russia’s interference in other countries’ economies by means of financial fraud and other illegal actions.

Financial crime and money laundering bring illicit proceeds from fraud into the legal economy, and are a way for foreign powers to undermine the rule of law, increase their economic influence in Europe, and hinder a strong and united European response. In the Nordic countries, this topic has drawn increased public attention lately, along with the disclosure that several Nordic banks have been used for money laundering schemes with connections to Russian leadership.

BILL BROWDER

Bill Browder is the founder and CEO of Hermitage Capital Management, which was the investment adviser to the largest foreign investment fund in Russia until 2005, when Bill was denied entry to the country and declared a “threat to national security” as a result of his battle against corporate corruption.

Following his expulsion, the Russian authorities raided his offices, seized Hermitage Fund’s investment companies and used them to steal $230 million of taxes that the companies had previously paid. When Browder’s lawyer, Sergei Magnitsky, investigated the crime, he was arrested by the same officers he implicated, tortured for 358 days, and killed in custody at the age of 37 in November 2009.

Since then, Browder has spent the last 5 years fighting for justice for Mr. Magnitsky. The Russian government exonerated and even promoted some of the officials involved so Browder took the case to America, where his campaigning led to the US Congress adopting the ‘Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act’ in 2012, which imposed visa sanctions and asset freezes on those involved in the detention, ill-treatment and death of Sergei Magnitsky (as well as in other human rights abuses). This law was the first time the US sanctioned Russia in 35 years and became the model for all subsequent US sanctions against Russia. Browder is currently working to have similar legislation passed in Magnitsky’s name across the European Union.

GDPR TRE ÅR SENARE

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersatte den svenska personuppgiftslagen. Det innebar stora förändringar för alla som behandlar personuppgifter, vilket i princip alla företag gör på ett eller annat sätt. Hur har det gått för dessa företag? Vad har vi lärt oss under dessa två år? Under denna session tar vi en närmare titt på rättsfall som har resulterat i administrativa sanktionsavgifter av olika länders tillsynsmyndigheter. Vi utgår från de generella principerna och relevanta artiklar i GDPR, och diskuterar både bakgrunden till rättsfallen, myndigheternas legala resonemang, vad utfallet blev, samt vilka lärdomar man kan dra av dessa exempel, med huvudfokus på senasts årens svenska rättsfall.

Helena Örtholm

Helena Örtholm är Group DPO och chef för Operational Risk Management på TELE2. Hon är utbildad advokat och började sin karriär på Swedish House Owners Association, där hon hjälpte organisationen och dess medlemmar med äganderätt och civilrättsliga frågor. Efter några år fortsatte hon till EY – tidigare Ernst & Young – där hennes arbetsuppgifter flyttades till personuppgifter, integritetsfrågor och avtalsrätt, informationssäkerhet och IT-revisioner. Helena har arbetat med dessa ämnen som konsult i cirka 15 år innan började som Chief Security Officer på den tidigare TDC 2013. Med förvärvet av TDC blev Helena CISO och DPO för Tele2 Sweden, och sedan ungefär ett år tillbaka har hon rollen som chef för Operational Risk Management och Group Privacy Officer samt är dataskyddsansvarig för Tele2 Sverige.

Vart är styrningen av statsförvaltningen på väg?

Den statliga styrningen har under senare år varit föremål för en del kritik. Den utmanas också av flera viktiga samhällsutmaningar, t.ex. växande demografiska behov och en allt snabbare teknisk utveckling. Vad kan man tro om styrningens utveckling framåt mot bakgrund av dessa utmaningar och tendenser?

Clas Olsson

Clas Olsson är sedan april 2017 generaldirektör för Ekonomistyrningsverket ESV, som bl.a. har till uppgift att utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet och bistå regeringen med det underlag som behövs för att säkerställa att statsförvaltningen är effektiv, och att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Clas har bred erfarenhet från den offentliga förvaltningen, bl.a. från Arbetsförmedlingen där han arbetade som analyschef, biträdande generaldirektör, och tillförordnad generaldirektör under perioden september 2013 – mars 2014. Clas har tidigare också arbetat som finansråd och chef för ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet, och han har tjänstgjort som chefsekonom på Kommunförbundet, samt på Sveriges Kommuner och Landsting. Under 1990-talet arbetade Clas bland annat som utredare på SIDA och Finansdepartementet.

ESG and Sustainable Bonds – similarities and differences

Two popular topics in vogue that are sometimes mixed. Why is that? We will address both shortcomings and virtues of Environmental, Social and Governance (ESG) ratings and sustainable bonds. After this session you will understand the basics, the main differences between the two areas and also get a review of the latest and greatest within these fields but with a focus on sustainable bonds.

Tomas Thyblad, Nasdaq

Risk, uncertainty and doubt

All security is based on risk. We assess risk based on experience, personality, knowledge and the world around us. There is no perfect security, no perfect solution. Everything we do in life has a certain risk. A strong basis for higher security is required to understand the basics. Risks, threats and vulnerabilities are linked. The risk is directly related to the level of threat and vulnerability that you, your information, your system or your networks face. How do we treat the risks we face?

Anne-Marie Eklund Löwinder

Anne-Marie Eklund Löwinder is one of the few persons in the world to own one of the 7 keys to the internet. She is a top IT security expert, works as a Security Manager for the Internet Foundation, and has been selected as Trusted Community Representative in IANA, The Internet Assigned Numbers Authority. In her role as  Crypto Officer, Anne-Marie participates in the key generation for DNSSEC in the root zone for the internet, as appointed by the international organisation ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Anne-Marie is also an elected member of the Registry Services Technical Evaluation Panel, a technical group whose primary responsibility is to evaluate applications from new generic top-level domains.

Anne-Marie is a member of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, acts as a member of the board for the Institute for Legal Informatics at Stockholm University, and as a member of the Information Security Council for the Swedish Civil Contingencies Agency. She is a frequently consulted expert in both the media and in public investigations, on issues related to the internet and IT security. Anne-Marie has earlier worked for the State Office and the IT Commission, and in 2018 she received the Swedish Enterprise Business Security Scholarship, as well as the gold medal of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, which is awarded  for unique and significant contributions in the academia. Anne-Marie was elected as the first Swedish in the Internet Hall of Fame in 2013, together with famous internet pioneers such as Vint Cerf and Steve Crocker. She became the Security Profile of the Year 2012 with the motivation that she is ”the complete security person”, with both broad and in-depth knowledge of IT security issues.

Strategic Communication Skills for Internal Audit

To be effective as a catalyst for positive change, internal audit must be effective and strategic in communicating plans, concerns and results.  Our communication must do more than simply to communicate facts. We need to strategically consider how to get management engaged and committed to change.  This session will affirm explore how to be more successful in getting management buy-in and respect, even when management is not supportive or challenging our work.

Patricia Miller

Patty Miller, CIA, QIAL, CRMA, CPA is the owner of PKMiller Risk Consulting, LLC, and has significant management and consulting experience in governance, risk management, internal audit and control. Patty spent 14 years with Deloitte, serving as the lead risk services partner on some of the firm’s most significant technology and consumer business clients.  Patty joined Deloitte following 14 years in the telecom industry, where she held numerous mid and senior management roles in diverse areas including financial management, billing, internal audit, process design, program management, and merger planning and integration.  After leaving Deloitte, Patty served as an executive-in-residence at the University of Nevada-Reno for two years, teaching a graduate course in internal audit. Patty was elected to serve on the global board of directors of the IIA, serving as a member of the executive committee for seven years and as Chairman from 2008 – 2009. She also has served on several international committees and task forces, including as Chairman of the International Internal Audit Standards Board. Patty has co-authored research projects for the IIA Research Foundation and articles for the Internal Auditor magazine.  She currently is the lead facilitator for the IIA’s Vision University training for Chief Audit Executives.  Patty has been honoured with the William G. Bishop III Lifetime Achievement, Victor Z. Brink and American Hall of Distinguished Audit Practitioner Awards.

Tone-at-the-top

Många företag ser kontrollfunktioner/GRC-funktioner som något vid sidan av affärsverksamheten. Det är viktigt dock att de i allra högsta grad är och behöver vara en integrerad del av hela affären. God styrning och kontroll är en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Genom att skapa en inkluderande kultur och ett klimat för samarbete mellan kontrollfunktionerna och affärsverksamheten skapar man ett lönsamt och välmående bolag.

Rikard Josefson

Rikard Josefson arbetar som VD för Avanza och har tidigare varit VD på Länsförsäkringar Bank i 6 år, där bland annat han har utvecklat bankens mobiltjänster, bolån och sparrobot. Samtidigt har Länsförsäkringar i likhet med Avanza vunnit flera priser i Sveriges bästa kundnöjdhet och därtill bästa mobilapp. Rikard har dessutom arbetat på SEB i 25 år, där han hade olika roller, bl.a. ställföreträdande chef för SEB:s svenska bankverksamhet och regionchef under 6 år med ansvar för bland annat telefon och internetbank, samt utveckling och försäljning. Rikard har en fil. kand. i ekonomi från Stockholms Universitet.

5 Key Risks for Firms in 2021

Last year was the year that culture and conduct risk concerns became embedded as the new normal for financial services firms. That new normal has shone a continuous spotlight on the how as well as the what for firms and has — combined with the re-emergence of judgement-based regulation — increased the need for a highly skilled in-house risk and compliance function. Robust, well-resourced control infrastructures are a key requirement and core competency for firms. Events in the coming year are likely to test the resilience and strategic approach of all firms, along with continuing regulatory change and the growing automation of business processes set against a backdrop of increasing personal accountability. While the detailed risks run by firms are, by their very nature, firm-specific and unique, there are a series of high-level risks applicable to all financial services firms, irrespective of geography or sector. During this session, Susannah Hammond takes a closer look at the five key risks firms should consider in the coming year. In preparation for this session, you can read more about the five key risks in the ExpertTalk report, or listen to the associated podcast series Compliance Clarified, episode 6.

Susannah Hammond

Susannah Hammond is senior regulatory intelligence expert for Thomson Reuters Regulatory Intelligence and has over 25 years wide-ranging risk and compliance experience in international and UK financial services. A qualified chartered accountant, Susannah began her career at SG Warburg, where she became head of European compliance. She was the global head of compliance and a founding employee of Caspian Securities before joining PricewaterhouseCoopers as a consultant. Susannah was also head of international regulatory risk for the Halifax Group and became head of retail regulatory risk for HBOS plc upon Halifax’s merger with Bank of Scotland. Before joining Thomson Reuters, she was head of compliance at GE Capital Bank. Susannah is co-author of ‘Conduct and Accountability in Financial Services: A Practical Guide’ published by Bloomsbury Professional.

The human factor

Information security does not equal IT-security. Technical security solutions doesn’t help much if someone on the inside opens the door to the attacker. Several studies show that the human factor by far surpasses all technological risk factors within data protection and information security. The human being is and will always be the weakest link. This session highlights threat actors and methods, especially human intelligence, i.e. recruiting someone on the inside, but also social engineering and how social media is being used by intelligence services worldwide.

Carolina Angelis

With almost 20 years within the Swedish military intelligence service and five years working for SAAB Group Security, Carolina Angelis has a unique insight of the methods of espionage and how to counteract. Today she runs an information security company and focuses on awareness training regarding espionage, threat actors and methods.

Willful Blindness:  Why We Fail To See What We Need To See

Does your position in the organisational hierarchy affect your ethical decision-making process?  How much do your self-esteem and self-confidence affect your willingness to go along with or go against unethical acts?  During this session we will discuss remedies to how your brain alters, transforms, and completely ignores relevant facts so that you can do what you want instead of what you need to do. We will investigate how perception affects decision-making, compare and contrast the strengths and weaknesses of the body’s ability to focus, look into methods to improve focus and decision making, and discuss how we can create mental triggers to avoid the slippery slope of fraud and unethical decisions.

MICHAEL ”BRET” HOOD

Michael “Bret” Hood is a financial crimes, ethics, money laundering and leadership expert with 25 years experience in FBI, The Federal Bureau of Investigation. During his career, Bret has worked on some of the most infamous cases in American history, including 9/11, the Oklahoma City Bombing and the multi-billion dollar HealthSouth fraud case. Because of his experience, Bret was chosen to be an adviser when the FBI created their executive leadership development programs, as well as being chosen to be a leadership instructor at the FBI’s National Academy, a 10 week college program for law enforcement executives from all over the world.

Bret has led over 50 United States government delegations to foreign countries, and has been accepted as an adjunct professor of leadership for the University of Virginia. He has instructed and created blocks of instruction on a range of topics to include forensic accounting, executive leadership, crisis management, Foreign Corrupt Practices Act, money laundering and anti-bribery compliance programs. Some of the venues in which Bret has instructed include: the National Executive Institute, the Association of Certified Fraud Examiner’s Global Fraud Conference, the University of South Florida, Florida Gulf Coast University, Florida Institute of CPAs, the Malaysian Federal Reserve, regional/international law enforcement executive development seminars, as well as International Law Enforcement Academies in Hungary, Dubai and Botswana. Bret has been qualified as a financial crimes and money laundering expert in the Middle District of Florida as well as the Eastern District of Missouri. Since 2000 (both with the FBI and post-retirement), Bret has taught Fortune 500 companies as well as top executives for various government entities on such topics as leadership, ethics, fraud, compliance, risk assessment, risk management, interviewing, and crisis leadership.

Bret is a four time winner of the United States Attorney’s Office Special Agent of the Year award for his work in financial crime and money laundering, and has received two commendations from the FBI Director for Leadership and Innovation. He is also the author of the critically acclaimed books, ”Eat More Ice Cream: A Succinct Leadership Lesson for Each Week of the Year” and ”Get Off Your Horse! 52 Succinct Leadership Lessons from U.S. Presidents.”

DE BREDA MAKROTRENDERNA I PANDEMINS KÖLVATTEN

Hur stabil är rådande miljö med rekordlåga räntor trots drygt tio års obruten uppgång i världsekonomin och arbetslöshet på 40-50 års lägsta i många tongivande ekonomier? Kan regeringar och finanspolitiken hjälpa till när centralbankernas ammunition håller på och ta slut? Hur påverkas världsekonomin av höstens amerikanska presidentval och vad kommer egentligen att ske nu när Storbritanniens EU-utträde äntligen verkar bli verklighet fyra år efter Brexitomröstningen.

HÅKAN FRISÉN

Håkan Frisen arbetar som prognoschef och makroexpert på SEB, där han bevakar hur makroekonomi och ekonomisk politisk påverkar finansiella marknader, samt hur man ska tolka olika trender och drivkrafter i ekonomin, med koppling till ekonomisk-politiska aspekter och erfarenheter. Håkan har drygt 25 års erfarenhet av makroekonomiska och finansiella analyser. Under den förra nordiska finansiella krisen i början på 1990-talet var Håkan verksam på finansdepartementet under en rad finansministrar från Kjell-Olof Feldt till Göran Persson. Under åren 1995 – 2000 var Frisén prognoschef och biträdande generaldirektör på Konjunkturinstitutet. Håkan var chef för SEB Ekonomisk Analys 2001-2013 och har också varit prognoschef sedan 2001. I denna position är Håkan huvudansvarig för SEB:s finansiella och reala prognoser i tidsperspektivet 3 till 24 månader. SEB har de senaste åren satsat mycket resurser på att utveckla analysen av växelverkan mellan den finansiella och reala ekonomin. Håkan var ledamot i Industrins Ekonomiska Råd 2003 – 2013. Han har en Civilingeniörsexamen från Linköpings Tekniska Högskolan och Ekonomexamen från Lunds Universitet.

Photo: Stefan Tell

ANDERS HANSEN

Den moderna hjärnforskningen visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan, det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss. Och det här gäller för både barn och vuxna, och till och med för äldre. Anders Hansen, överläkare i psykiatri, berättar om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa.

Anders har skrivit böckerna ”Hälsa på recept” och ”Hjärnstark”. Han menar att fysisk aktivitet är det viktigaste man kan göra för sin hjärna. Anders ger konkreta tips på hur man ska röra på dig för att få de positiva effekterna, som är så omfattande att man faktiskt kan kalla dem för en mental uppgradering. När man rör på sig blir man inte bara piggare och mår bättre. Träning påverkar även koncentrationen, minnet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten, och till och med personlighet och intelligens. Man tänker helt enkelt snabbare och kan lägga i en extra ”mental växel”, till exempel för att kunna koncentrera sig när det är stökigt omkring. Och alla som rör på sig får de här fördelarna: barn, vuxna och äldre.

Hållbarhet på riktigt – inte enskilda frågor vid sidan om!

Stora förändringar kommer att ske när vi ska förflytta dagens samhälle till ett hållbart samhälle. Hållbarhet måste ses som en helhet och genomsyra de beslut vi tar. Under denna session får vi ta del av hur Coop arbetar för att ta sikte mot en långsiktig målbild, vad som är viktigt för matbranschen och hur man kan styra och få med sig helheten.

CHARLOTTA SZCZEPANOWSKI

Charlotta Szczepanowski arbetar som chef för Hållbarhet & Kvalitet på Coop och är ordförande i Nätverket för hållbart näringsliv NMC, en förening som samlar 200 företag och organisationer inom olika branscher för att lyfta hållbarhetsfrågor i näringslivet. Hon har mer än 20 års erfarenhet av hållbarhetsarbete från många olika branscher och företag, bl.a. Riksbyggen där hon arbetat i nio år, senast som chef för hållbar utveckling, men också från Electrolux och Posten där hon har arbetat med hållbarhetsfrågor. 2014 blev Charlotta utsedd till Sveriges bästa hållbarhetschef av tidningen Miljöaktuellt, och 2017 tilldelades hon titeln Influencer of the year inom bygg- och fastighetsbranschen. Hon är utbildad civilingenjör från KTH och har också läst PR/Kommunikation på Berghs. Charlottas drivkrafter är att hitta effektiva verktyg för att skapa verklig förändring både för att effektivisera verksamheter och påverka så att organisationer kan bidra till en mer hållbar utveckling.

Building a Better Internal Control Environment

When accountants and internal auditors look to build and improve internal control systems, they frequently focus their efforts on minimising opportunities for theft and malfeasance. However, the latest scientific research shows that there are better ways to proactively influence those who might intentionally or inadvertently step across ethical lines. In this block of instruction, participants will learn how to implement behavioural nudges into internal controls in order to better protect both your organisation and the people within. Join an intensive session with Michael ”Bret” Hood, where you will learn among others how to define moral equilibrium, develop internal controls that address the advantages/disadvantages of moral equilibrium, and create mental triggers to avoid the slippery slope of fraud and unethical decisions. You will also learn how to develop methods, policies, and procedures to trigger automatic ethical responses in employees, and design visual, auditory, and procedural cues that will improve the ethical culture of your organisation.

Michael ”Bret” Hood

Michael “Bret” Hood is a financial crimes, ethics, money laundering and leadership expert with 25 years experience in FBI, The Federal Bureau of Investigation. During his career, Bret has worked on some of the most infamous cases in American history, including 9/11, the Oklahoma City Bombing and the multi-billion dollar HealthSouth fraud case. Because of his experience, Bret was chosen to be an adviser when the FBI created their executive leadership development programs, as well as being chosen to be a leadership instructor at the FBI’s National Academy, a 10 week college program for law enforcement executives from all over the world.

Bret has led over 50 United States government delegations to foreign countries, and has been accepted as an adjunct professor of leadership for the University of Virginia. He has instructed and created blocks of instruction on a range of topics to include forensic accounting, executive leadership, crisis management, Foreign Corrupt Practices Act, money laundering and anti-bribery compliance programs. Some of the venues in which Bret has instructed include: the National Executive Institute, the Association of Certified Fraud Examiner’s Global Fraud Conference, the University of South Florida, Florida Gulf Coast University, Florida Institute of CPAs, the Malaysian Federal Reserve, regional/international law enforcement executive development seminars, as well as International Law Enforcement Academies in Hungary, Dubai and Botswana. Bret has been qualified as a financial crimes and money laundering expert in the Middle District of Florida as well as the Eastern District of Missouri. Since 2000 (both with the FBI and post-retirement), Bret has taught Fortune 500 companies as well as top executives for various government entities on such topics as leadership, ethics, fraud, compliance, risk assessment, risk management, interviewing, and crisis leadership.

Bret is a four time winner of the United States Attorney’s Office Special Agent of the Year award for his work in financial crime and money laundering, and has received two commendations from the FBI Director for Leadership and Innovation. He is also the author of the critically acclaimed books, ”Eat More Ice Cream: A Succinct Leadership Lesson for Each Week of the Year” and ”Get Off Your Horse! 52 Succinct Leadership Lessons from U.S. Presidents.”

Call for Speakers

Increase your visibility throughout the GRC community by speaking at the GRC Conference in Stockholm!

Are you an industry expert, thought leader, or passionate professional willing to share your experiences, insights, and knowledge with colleagues and peers? Do you want to share success stories, challenges, opportunities, tangible action items, and valuable takeaways that make a difference in the development of GRC professionals and add value to the field as a whole? This is a great opportunity for you to give back to your profession by sharing your knowledge and insights!

We are now accepting proposals for the GRC Conference 2020 breakout sessions and seminars that will be held on October 14th – 15th at Quality Hotel Friends in Stockholm, Sweden.

The GRC Conference targets topics within the following areas:

 1. Governance, Ethics and Culture
 2. Cybersecurity & Data Protection
 3. Emerging New Trends
 4. Fraud, Corruption, AML
 5. Digitalisation & Technology
 6. Sustainability
 7. Cases and Tools

Welcome with your application no later than March 22nd, 2020!

Submitted applications will be reviewed in the period March 22nd – April 30th
The results will be communicated to all applicants at latest April 20th.

Please note that in the selection process, we will not prioritise speakers and subjects that are promoting or selling GRC products or services. For sponsorship opportunities click here >>

Why speak at the GRC Conference?

You are offered the opportunity to connect with four professional organisations with a strong presence worldwide, and become a recognised industry leader and subject matter experts among their members.

 • The IIA is the internal audit profession’s global voice, recognised authority, acknowledged leader, chief advocate, and principal educator. Generally, members work in internal auditing, risk management, governance, internal control, information technology audit, education, and security.
 • Compliance Forum is the Swedish association for Compliance Officers, with members primarily from financial sector, but also authorities and the public sector.
 • ISACA is the leading provider of knowledge, certifications, community, advocacy, and education on information systems audit, security, governance of enterprise IT, and IT-related risk and compliance.
 • SWERMA is the Swedish association for professionals within risk management, insurance, loss prevention, and compliance. SWERMA functions under the larger umbrella of FERMA with thousands of members across Europe.

Once selected as a speaker, you will also receive free access to the entire conference program including the gala dinner. This also includes the opportunity to earn up to 14 CPE hours by attending sessions outside of your own.

Should you have questions about the application process or the conference, please contact us at grcconference@theiia.se