Talare och material

Cynthia Cooper

Cynthia Cooper

Cynthia and her team unraveled the fraud at WorldCom, to date one of the largest corporate frauds in history. Cynthia served as Vice President for MCI where she and her team helped the company move forward and successfully emerge from bankruptcy. Prior to joining MCI, Cynthia worked in Atlanta, Georgia for PricewaterhouseCoopers and Deloitte & Touche. She received her masters degree from the University of Alabama. Cynthia previously served as a member of the Standing Advisory Group of the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). She was the 2011 Chairman of Board of Regents for the Association of Certified Fraud Examiners and currently serves on the advisory boards for Louisiana State University and Mississippi State University.

Agenda

See agenda here

Agenda

Katarina Gospic

Katarina Gospic

Katarina Gospic is an M.D., Ph.D. and a M.Sc. in Physiology from the Karolinska Institute. She has more than 10 years of experience in brain research and neuroeconomics. Katarina is an entrepreneur, running her companies Brainbow Labs and Greys Matters where she implements knowledge about the brain in business. Katarina’s activities aim to provide services that promote health, prosperity and achievement – both from a design and leadership perspective.

The Decisive Brain

We are the result of our decisions; despite this most of us have more knowledge about how our smartphone works than our own brain. Isn’t that strange? In today’s society it is required that we are constantly developing and perform on top. But why is it so difficult to push yourself, face your fears, and dare to take on new challenges? With in-depth knowledge of how the brain works, we can better understand why we react as we do and how we make decisions in everyday life. How do we do to develop and motivate ourselves and our surrounding when familiar routines and habits feel so much more comfortable? Katarina Gospic reveal the secrets of the brain’s decision-making and gives advice on how you can make decisions that lead you towards your goals!

Marcus Oscarsson

Marcus Oscarsson, Sveriges nya politiska landskap – Eftervalsanalys & framtiden

Marcus Oscarsson, politisk kommentator TV4, utsågs till Sveriges bästa politiska kommentator 2017 av nyhetstjänsten Omni i en omröstning bland Sveriges politiker. Han är känd från TV4 Nyhetsmorgon och har en bakgrund som Nordenkorrespondent vid ledande brittiska tidningar som The Times, Sunday Times och Daily Telegraph. Han har även tjänstgjort vid Statsrådsberedningen och Finansdepartementet. Han har tilldelats Begriplighetspriset och vann både juryns och svenska folkets röster samt har nominerats till Årets TV-personlighet. Nu leder han TV4:s valsatsningar inför valet 2018.

Norman Marks

Norman Marks

CPA, CRMA is an evangelist for “better run business”, focusing on risk management, internal audit, corporate governance, enterprise performance, and the value of information. He is also a mentor to individuals and organizations around the world.

Norman was the chief audit executive of major global corporations for twenty years and is a globally-recognized thought leader in the professions of internal auditing and risk management.  In addition, he has served as chief risk officer, compliance officer, and ethics officer, and managed what would now be called the IT governance function (information security, contingency planning, methodologies, standards, etc.) He ran the Sarbanes-Oxley Section 404 (SOX) programs and investigation units at several companies.

World Class GRC

Norman will be the opening key note speaker on the theme ”World Class GRC”

Lena Lindgren Schelin

Lena Lindgren Schelin

Lena Lindgren Schelin är sedan 1 mars 2018 generaldirektör för Datainspektionen. Lena är jurist och disputerad inom processrätt. Hon har tidigare närmast arbetat som chefsjurist på Ekobrottsmyndigheten och som biträdande chefsjurist på Skolinspektionen. Hon brinner för utvecklingsverksamhet och ”ordning-och-reda”-frågor. Datainspektionen är inne i ett kraftfullt utvecklingsskede och växer och utvecklas för att axla den nya rollen som tillsynsmyndighet över GDPR och andra regelverk på dataskyddsområdet.

GDPR – 6 månader efter implementeringen

Dataskyddsreformen har inneburit stora förändringar för företag och organisationer. Ett antal nya uppgifter har tillkommit och Datainspektionen har fått mer kraftfulla verktyg, bland annat administrativa sanktionsavgifter. Under seminariet kommer Lena ge en bild av läget: GDPR – sex månader efter implementeringen.

Karin Hellgren

Karin Hellgren

Karin Hellgren har arbetat med kommunikation i drygt 20 år, på byråsidan och som anställd på bla Scandic Hotels och SBAB. Idag har hon rollen som chef Externkommunikation på SBAB och brinner för att stärka bankens varumärke och få alltfler att ta ett ansvar för sin egen boendeekonomi.

Ett starkt varumärke – ett högt förtroende

För många är ett varumärke en krokodil på en pikétröja, ett par gula bågar utanför en snabbmatsrestaurang eller ett äpple på en oumbärlig 200 gramstingest. Men ett varumärke är så mycket mer än en logotyp. Det är vad avsändaren fyller tjänsten eller produkten med för värden eller, än mer, hur omgivningens upplevelse och tolkning av desamma. Och när känslor är med i spelet ökar även risken. Karin Hellgren lägger grunden till vad som påverkar ett varumärke, hur man aktivt arbetar för att stärka det, minimerar risken för negativ påverkan och agerar om krisen är ett faktum.

Rasmus Forssblad

Rasmus Forssblad

Rasmus Forssblad arbetar som konsult inom avdelningen Audit & Governance. Rasmus har 17 års erfarenhet av internrevision (certifierad internrevisor sedan 2006) som internrevisionschef, konsult och internrevisor. Rasmus har de senaste sju åren varit internrevisionschef inom banksektorn, vilket tillsammans med hans tidigare erfarenheter som konsult gett honom en gedigen erfarenhet av att analysera risker, planera och genomföra revisioner och effektivt rapportera dessa till ledning och styrelse. Rasmus anser att en internrevision fungerar bäst i nära samarbete med organisationen, den ska lämna konstruktiva och applicerbara rekommendationer och därmed utveckla organisationens interna styrning och kontroll och fungera som ett bollplank för ledning och styrelse.

Framtidens internrevision

Digitaliseringen påverkar oss alla och leder till att såväl privata som offentliga verksamheter blir mer och mer beroende av automatiserade processer och system. Utvecklingen går extremt snabbt och nya tekniska lösningar implementeras kontinuerligt. Frågan är hur Internrevisionen ska kunna vara fortsatt relevant i detta föränderliga klimat?
Genom våra konsultuppdrag kommer vi i kontakt med ett stort antal Internrevisionsfunktioner och det finns ett antal områden som vi anser behöver beaktas i utvecklingen av Internrevision en framåt, bl.a.:

  • Ökat behov av tekniska kompetenser
  • Mer framåtriktade revisioner
  • Dataanalys
  • Flexiblare revisionsplaner
Nasim Khosravi

Nasim Khosravi

Nasim Khosravi är hållbarhetskonsult på PwC och arbetar med frågor som rör mångfald och inkludering externt och internt.

Hållbarhet ur ett bredare perspektiv

I kölvattnet av #metoo och andra stora globala skandaler under 2017 ser vi hur mångfald och inkludering blir allt viktigare för hur företag uppfattas av sina intressenter. Vi har tydligt sett hur bristen på riskmedvetenhet kring frågor som rör mångfald och inkludering kan påverka företag ur ett antal riskpunkter och allt fler börjar erkänna detta som en affärsfråga och i synnerhet en anseenderisk. Idag är detta inte bara en fråga för HR utan något som genomsyrar hela organisationen. Vilka är riskerna bundna till en utebliven mångfald och inkluderings- strategi? Vilka är möjligheterna och fördelarna för organisationer som ligger i framkant?

Torbjörn Wikland

Torbjörn Wikland

Civilekonom 1973 på Handelshögskolan i Stockholm. Revisor och chefspositioner vid Riksrevisionsverket 1974-78 samt 1980-98. Avdelningschef vid Ekonomistyrningsverket 1998. Projektchef och revisionschef på Riksförsäkringsverket och Försäkringskassan 1999-2005. Ämnesråd vid Regeringskansliet för utveckling av riskhantering. 2005-2011. Egen konsult inkl. a. bok om intern styrning och kontroll från 2011. Dessutom ordförande för Internrevisorernas förening 2003-2005.

Riskhantering enligt två olika standards – klarar vi det?

COSO presenterade en uppdatering av dess standard för riskhantering 2017 (COSO Risk Management). ISO presenterade en uppdatering av dess riskhantering 2018 (31 000 Risk Management). Vilka är skillnaderna? Kan vi överbrygga dessa skillnader? Torbjörn kommer också beröra frågan om samverkan mellan de olika funktioner i företaget/myndigheten som arbetar med riskanalyser för att samverka kring riskanalysarbetet.

Jens Berglund

Jens Berglund

Jens Berglund arbetar som chef för personalsäkerhet vid Saab AB och har skapat resesäkerhetssystemet Deployment Ready för globala uppdrag i alla typer av riskområden. Han arbetar med ledning,  verksamhetsutveckling och utbildning inom säkerhet. Jens Berglund har en bakgrund som officer i Försvarsmakten och är utbildad vid Försvarshögskolan, Institutet för Högre Totalförsvarsstudier. Han har arbetat i bl.a. Afghanistan, Brasilien, Indien, Kenya, Mellanöstern och Thailand inkluderande ett hundratal livvaktsuppdrag i högriskmiljöer. Jens är medförfattare till Boken Handbok Resemedicin & Säkerhet som publicerades 2018. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och reser i hela världen.

Personalsäkerhet – Terrorism, konflikter och naturkatastrofer

Flera av världens tillväxtmarknader ligger i områden med förhöjda risker och svag infrastruktur. När samhällen ska återuppbyggas eller säkerhet skapas behöver företag kunna sända  personal till katastrof och konfliktområden under ordnade former. Terrorhot och naturkatastrofer gör att vi behöver förbereda oss även i tidigare trygga länder.
Förmågan att resa och vistas säkert överallt och uppnå en global rörlighet med bibehållen Duty of Care är en viktig del av att vara en attraktiv, robust och konkurrenskraftig aktör på marknaden. För att uppnå det utvecklade Saab resesäkerhetsystemet Deployment Ready, under denna föreläsning får ni en unik insikt i hur man kan förbereda och stödja sina resenärer från en vanlig lågriskresa till extremt utmanade sammanhang.

Mattias Gröndahl

Mattias Gröndahl

Mattias är ansvarig för en grupp inom PwC som jobbar med “Offensive Security” Vilket omfattar tekniska tester i form av penetrationstester och red teaming. Mattias har även stor erfarenhet av att genomföra Critical Security Assessment med regelverk som CIS 20, ISF, och NIST. Mattias är certifierad CISSP, GIAC GMOB och MCSA.  

Penetrationstester

Klarar din organisationen att motstå ett cyberangrepp?

Jag kommer att dela med mig av vanligt förekommande it-säkerhetsbrister, och varför det är så viktigt att själv identifiera och åtgärda dessa innan en angripare kan utnytta dem,
Hur kan du mäta förmågan att motstå, identifiera, och agera på cyberhot?

Vad är ett penetrationstest och hur genomförs det?

Liselott Hinder

Liselott Hinder

Liselott Hinder arbetar som konsult inom Risk och Compliance vid Transcendent Group. Liselott är en erfaren jurist som har arbetat inom bank-, finans- och försäkringsbranschen i drygt 20 år. Liselott har således gedigen kunskap om de regelverk som styr bolag under tillsyn samt erfarenhet av de legala och compliancerelaterade arbetsuppgifter och frågeställningar som uppkommer i sådana bolag.

GL11 – nya riktlinjer kring intern styrning

 

”Nya riktlinjer kring intern styrning (GL11) för kreditinstitut och värdepappersbolag trädde i kraft den 30 juni i år. Då European Banking Authority (EBA) 2011 publicerade de första riktlinjerna krävde detta ett stort anpassningsarbete för de företag som omfattas och nu är det dags för branschen att ta nästa stora mognadssteg. De nya riktlinjerna har ett ökat fokus på riskstyrning och ställer krav på implementering av en sund riskkultur. Det betyder att företagen, från styrelse- och ledningsnivå till anställda på individnivå, ska förstå, förklara och hantera de risker som är inbyggda i den verksamhet man bedriver. Risk- och Compliancekonsulter från Transcendent Group kommer övergripande att tala om vilka krav de nya riktlinjerna ställer och vilka åtgärder som bör vidtas.”

Johan Mörck

Johan Mörck

Johan är disputerad statsvetare och har som utredare på Statskontoret arbetat med ett antal olika regeringsuppdrag på temat korruption. Johan leder idag arbetet med Nätverket mot korruption.

Så arbetar vi för att utveckla och intensifiera arbetet med att upptäcka och förebygga korruption i staten

Statskontoret har regeringens uppdrag att verka för att utveckla och intensifiera myndigheternas arbete med att upptäcka och förebygga korruption och andra oegentligheter. Detta sker bland annat genom ett statligt myndighetsnätverk mot korruption. Myndighetsnätverket mot korruption utgör en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte. Det knyter samman befintlig kunskap och de praktiska erfarenheter som finns vid myndigheterna. Genom att placera myndigheternas verksamheter och behov i centrum ska aktiviteterna i nätverket ha hög relevans och vara till nytta för myndigheternas eget arbete med att stärka det förebyggande arbetet och att hantera korruptionsrisker. Till myndighetsnätverket mot korruption har 220 myndigheter anslutit sig.

Niclas Carling

Niclas Carling

Niclas Carling, jur kand. Arbetar sedan augusti 2018 som compliancechef på TF Bank, Borås. Tidigare chef för funktionen för Regelefterlevnad på FOREX BANK, Stockholm, och compliancechef på COLLECTOR Bank, Göteborg.

Outsourcing i praktiken

Förutsättningar för att lyckas med den svåra konsten att följa upp utlagd verksamhet. Föredraget har utgångspunkt i FFFS 2014:1 men är i huvudsak baserat på egna, praktiska erfarenheter. Välkommen att lyssna till ett föredrag om praktiskt arbete om lyckad outsourcing.

Jan von Zweigbergk

Jan von Zweigbergk

Jan von Zweigbergk är chef för Robotics och Automation på PwC Sverige.
Jan har över 25 års erfarenhet som managementkonsult i olika roller och program.
Han har jobbat som programledare, projektledare, uppdragsansvarig, leveranspartner samt ämnesexpert och ledarei engagemang i olika branscher och områden. Jans erfarenhet sträcker sig från mindre, strategiska uppdrag till stora
gränsöverskridande transformationsprogram.

AI/Robotics

Automatisering och digitalisering är kanske samhällets starkaste förändringskrafter globalt just nu. Allt fler av våra aktiviteter, privata såväl som
yrkesmässiga, sker i den digitala världen och i debatten framförs ofta att jobb kommer att försvinna och ersättas av robotar och algoritmer.
Hur påverkar den pågående digitaliseringen och automatiseringen revisions- och rådgivningsbranschen, och vilka möjligheter skapar det för organisationer som ligger i framkant?
Louise Wennström

Louise Wennström

Louise Wennström började sin karriär på PwC med inriktning internrevision. Efter ett år som internrevisor halkade Louise in på cyber security och robotics och arbetar idag med att se kundnyttan mellan internrevision och robotisering.

AI/Robotics

Automatisering och digitalisering är kanske samhällets starkaste förändringskrafter globalt just nu. Allt fler av våra aktiviteter, privata såväl som
yrkesmässiga, sker i den digitala världen och i debatten framförs ofta att jobb kommer att försvinna och ersättas av robotar och algoritmer.
Hur påverkar den pågående digitaliseringen och automatiseringen revisions- och rådgivningsbranschen, och vilka möjligheter skapar det för organisationer som ligger i framkant?

Lisa Edström

Lisa Edström

Lisa Edström är jurist med många års erfarenhet av arbete med regelverksfrågor. Tidigare har Lisa arbetat på domstol, advokatbyrå och på GE Capital i Paris. På senare år har hon inriktat sig mot fintech-branschen och betaltjänster. Efter flera år på Klarna Bank, är Lisa sedan 2016 ansvarig för Compliance-funktionen på iZettle. Att utveckla Compliance-rollen är något som Lisa brinner för, bl.a. genom sitt engagemang i styrelsen för Compliance Forum, ett nätverk för Compliance Officers.

Morgondagens Compliance

Lisa kommer tala om hur livet kan te sig som Compliance Officer på ett ungt svenskt fintech-bolag och hur rollen som Compliance-Officer kan se olika ut på olika bolag. Denna session hålls tillsammans med Peter Simai och Charlotta Carlberg.

Charlotta Carlberg

Charlotta Carlberg

Jurist verksam i finansbranschen sedan år 2000. Har arbetat med reglering och regelefterlevnad i flera försäkringsbolag som bolagsjurist, försäkringsjurist och ansvarig compliance. Charlotta var chef för försäkringsjurister och även rättsavdelningen på Finansinspektionen under åren 2007-2010. Hon var vd för SFM åren 2012-2014. Åren 2013-2018 var hon medlem i OPSG, referensgruppen för tjänstepension inom EIOPA. Charlotta har deltagit som expert i statliga utredningar. Sedan 2016 arbetar hon på Folksam, nu som Head of Compliance Folksam Liv.

Morgondagens Compliance

Denna session hålls tillsammans med Peter Simai och Lisa Edström.

Ole Alvin

Ole Alvin

Sedan många år ansvarar jag för Karolinska Universitetssjukhusets internrevision. Arbetet med intern kontroll avser hela sjukhusets verksamhet och sker genom den sjukhusövergripande kontrollplanen, som beslutas och lägesrapporteras i sjukhuset styrelse i enlighet med sjukhusets policy, med riktlinjer och regler, för intern kontroll. Ett delmoment i framtagandet av kontrollplanen är att genomföra sjukhusövergripande riskanalyser. I detta arbete deltar samtliga stabschefer, divisionschefer, temachefer och funktionschefer. Förutom att granska i enlighet med kontrollplanens granskningsobjekt och lägesrapportera i styrelsen samt i sjukhusets verkställande råd, underhåller jag nämnda policy inkl. regelverk och tar fram förslag till styrelsens yttrande över externa granskningsrapporter.

Karolinska – lessons learned

Inom Stockholms läns landsting och inom Karolinska pågår stora förändringar och sjukhuset är föremål för en omfattande bevakning av media. I sjukvård arbetar man både med riskanalys och händelseanalys. Utifrån inträffade negativa händelser dras slutsatser och förbättringsåtgärder vidtas. Olika händelser de senaste åren har fått stor uppmärksamhet. Det jag tänker prata om vid konferensen är hur dessa händelser tagits om hand och hur de har påverkat sjukhusets arbete och modell för att uppprätthålla en acceptabel intern kontroll.

Caroline Jakobsson

Caroline Jakobsson

Caroline Jakobsson är Head of Corporate Governance och ansvarar för arbetet med internkontroll, internrevision och corporate governance globalt på Stena AB.

En digitaliserad internkontroll för både medarbetare och internrevision

– Stena AB:s resa med att förenkla och systematisera sitt internkontrollarbete

 Liksom många andra storbolag har Stena AB höga ambitioner för sitt arbete med internkontroll, riskhantering och internrevision. För att skapa ett sammanhållet arbetssätt för sina hundratals bolag världen över och underlätta för alla sina medarbetare, valde de att sluta arbeta i Excel och Powerpoint och istället förenkla och digitalisera sina processer i ett molnbaserat verktyg.

Enkla arbetsflöden anpassade till bolagets storlek ger alla användare trygghet och skapar både tydlighet och transparens. Väsentligt mindre tid läggs på att jaga information och fokus hamnar istället på analys och ett aktivt förbättringsarbete.

Stena AB berättar under denna föreläsning om sin utvecklingsresa med att hantera sin internkontroll och riskhantering i det webbaserade verktyget Stratsys och vad detta har gett för resultat.

 
Johan Larsudd-Kåverud

Johan Larsudd-Kåverud

Johan Larsudd-Kåverud är teamchef och är utvecklingsansvarig för internkontroll på Stratsys. Han har tidigare arbetat som managementkonsult inom Advisory Services på EY.

En digitaliserad internkontroll för både medarbetare och internrevision

– Stena AB:s resa med att förenkla och systematisera sitt internkontrollarbete

 Liksom många andra storbolag har Stena AB höga ambitioner för sitt arbete med internkontroll, riskhantering och internrevision. För att skapa ett sammanhållet arbetssätt för sina hundratals bolag världen över och underlätta för alla sina medarbetare, valde de att sluta arbeta i Excel och Powerpoint och istället förenkla och digitalisera sina processer i ett molnbaserat verktyg.

Enkla arbetsflöden anpassade till bolagets storlek ger alla användare trygghet och skapar både tydlighet och transparens. Väsentligt mindre tid läggs på att jaga information och fokus hamnar istället på analys och ett aktivt förbättringsarbete.

Stena AB berättar under denna föreläsning om sin utvecklingsresa med att hantera sin internkontroll och riskhantering i det webbaserade verktyget Stratsys och vad detta har gett för resultat.

 

Anders Nilsson

Anders Nilsson

Anders Nilsson är en välkänd svensk IT-säkerhetsexpert som i realtid visar ett livehack, där han tar över en uppkopplad enhet. Deltagarna får följa processen både på den hackade och hackarens dator. Du får också tips och råd kring vad man ska tänka på när det gäller öppna nätverk, och de säkerhetsrisker som kan finnas.

Karin Holmerin

Karin Holmerin

I am a senior international advisor at the Swedish National Audit Office (Riksrevisionen), where I have been working since 1996. My first years in the office, I worked with financial auditing of state-owned companies and government entities. I also worked with developing international standards of supreme audit institutions, ISSAI, for financial audit. Now I work in our bilateral and regional cooperation to support audit institutions in developing countries. My focus is still on financial auditing and quality assurance.

Supporting supreme audit institutions in developing countries

The Swedish National Audit Office has an appropriation from parliament for supporting supreme audit institutions in developing countries as well as regional and global cooperations. At present we have cooperation projects with ten other countries as well as two sub-regional organisations. Developing capacity can be a challenge. It takes a lot of patience since change takes time. One of the challenges is to achieve sustainability in our work, that is to ensure that the audit institution will be able to manage on their own, without support. When the basic audit competence has been achieved, support to the institutions quality function can be a good way to create sustainability. We achieve this through training on how to find the root causes of the low quality and relevant recommendations to the top management.

Anne-Marie Eklund Löwinder

Anne-Marie Eklund Löwinder

Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på IIS. Hon är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Anne-Marie valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame 2013, där hon hamnar i sällskap med bland andra internetpionjärer som Vint Cerf och Steve Crocker. Hon blev Årets säkerhetsprofil 2012 med motiveringen att hon är den kompletta säkerhetspersonen med bred och djup kunskap kring IT-säkerhetsfrågorna. Hon är ledamot av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Avdelning XII, Informationsteknik. Hon sitter även som ledamot i styrelsen för IRI (Institutet för Rättsinformatik) vid Stockholms universitet och som ledamot i MSB:s informationssäkerhetsråd.

Räkna med risk

För att få cheferna att förstå att informationssäkerhet är verksamhetskritiskt behöver du kommunicera med dem på rätt sätt. Som en boss! Anne-Marie redogör för trenderna inom informationssäkerhet och kommer med några tips på vägen.

Torbjörn Jacobsson

Torbjörn Jacobsson

CRO, Avida

Kapitaltäckning för icke-ekonomer

Hur mycket kapital och likviditet behöver banken ha?
Vad händer 2022 när nästa version av Basel reglerna träder ikraft?
”GRC” funktionerna – hur relaterar de olika funktionernas roller till kapitaltäckningen? Torbjörn Jacobsson, CRO på Avida, går igenom de grundläggande kapitaltäckningsreglerna på ett enkelt, pedagogiskt och illustrativt sätt.

Fredrik Kjellberg Mannheimer

Fredrik Kjellberg Mannheimer

Fredrik Kjellberg Mannheimer är manager och partner i Stratecute Group som hjälper organisationer att genomföra sina strategier. Han har många års erfarenhet av att hjälpa företagsledningar, styrelser att säkerställa ändamålsenlig strategisk styrning, planering och uppföljning.

Ni sätter mål men genomförs de? Vet du vad som hindrar er?

80% av strategier, mål och planer genomförs aldrig. Trots detta allokerar internrevisorer relativt lite resurser till att granska genomförandet. Kaplan & Norton erbjuder en modell och ett metodstöd utvecklat under nästan 40 år för organisationers styrelser och ledningar men som med fördel används av internrevisorer för att utvärdera ledningsprocessens ändamålsenlighet att genomföra målen.

Vi går igenom de vanligaste orsakerna i planering och uppföljningsprocesserna som leder till att organisationer i Sverige inte genomför sin strategi. Fredrik är certifierad av Kaplan & Norton vid Harvard Business School och programansvarig för ”GRC och organisationens strategiska styrning” vid Handelshögskolan i Stockholm. Fredrik har ett speciellt fokus på att granska ledningsprocesser med syfte att definiera utmaningar och separera grundorsak och dess symptom.

Per Johan Gidlund

Per Johan Gidlund

Per Johan Gidlund har en bakgrund från KPMG och ZEB och av omfattande regelverksimplementeringar. Han har under de senaste åren arbetat inom Länsförsäkringars livaffär både som Chief Compliance Officer för Länsförsäkringar Liv och för närvarande som Ansvarig Governance för Länsförsäkringar Fondliv. I sin nuvarande roll ansvarar Per Johan för frågor som rör företagsstyrning i allmänhet och outsourcing i synnerhet och deltar även i ICC:s arbete inom ICC:s kommitté för Finansiella tjänster och försäkring.

Outsourcing – a practical guide on how to create successful outsourcing solutions

ICC har tagit fram en praktisk handbok som syftar till att underlätta och stödja reglerade verksamheter när de outsourcar delar av dessa. Guiden innehåller verktyg för att tolka och tillämpa kvalitativa regler såsom ”sound governance” och ”proper risk management”. ICC vill stärka självreglering på detta område

Du kan läsa och ta del av guiden här

Christina Strandman Ulrich

Christina Strandman Ulrich

Christina Strandman Ullrich är jurist med lång erfarenhet av arbete med regelverk på den finansiella marknaden från Finansdepartementet, Finansinspektionen och SEB. Sedan år 2009 arbetar Christina som ordförande i Ideella föreningen Compliance Forum, ett nätverk för Compliance Officers. Christina deltar också svenska ICCs verksamhet och är författare till bl.a. boken Compliance – roll, organisation, ansvar och uppgifter.

Outsourcing – a practical guide on how to create successful outsourcing solutions

ICC har tagit fram en praktisk handbok som syftar till att underlätta och stödja reglerade verksamheter när de outsourcar delar av dessa. Guiden innehåller verktyg för att tolka och tillämpa kvalitativa regler såsom ”sound governance” och ”proper risk management”. ICC vill stärka självreglering på detta område

Du kan läsa och ta del av guiden här

Helena Sjöholm

Helena Sjöholm

Helena Sjöholm är Sveriges ambassadör för IIRC (International Integrated Reporting Council), ordförande för den svenska arbetsgruppen för ISO37001, och jobbar med styrelseutvärdering och styrelsens arbete, ägardirektiv och affärsplaner.

De omutbara – Best practice i praktiken

Handel med vandel förekommer, även i Sverige. Men det råder fortfarande viss osäkerhet om när och hur man bäst hanterar etiska utmaningar i affärer och internt i den egna organisationen. Svensk och internationell lagstiftning har skärpts, och ställer tydligare krav på bevisat förebyggande av mutor och korruption samt ansvar för tredje part. Det finns nu en global best practice, ISO37001, som speglar de striktaste internationella regelverken. Anti-korruption handlar inte bara om regelefterlevnad. Det handlar lika mycket om ledarskap och att bygga förtroende som kapital. Best practice kan användas av alla typer av organisationer. Här redogör vi för nycklarna till ett tillämpbart, effektivt styrsystem mot mutor som kan integreras i övrig verksamhetsstyrning.

Louise Brown

Louise Brown

Louise Brown är EU-kommissionens korruptionsrapportör för Sverige, styrelseledamot i Transparency International Sverige, anti-korruptionsrevisor och medlem i svenska arbetsgruppen för ISO37001.

De omutbara – Best practice i praktiken

Handel med vandel förekommer, även i Sverige. Men det råder fortfarande viss osäkerhet om när och hur man bäst hanterar etiska utmaningar i affärer och internt i den egna organisationen. Svensk och internationell lagstiftning har skärpts, och ställer tydligare krav på bevisat förebyggande av mutor och korruption samt ansvar för tredje part. Det finns nu en global best practice, ISO37001, som speglar de striktaste internationella regelverken. Anti-korruption handlar inte bara om regelefterlevnad. Det handlar lika mycket om ledarskap och att bygga förtroende som kapital.  Best practicekan användas av alla typer av organisationer. Här redogör vi för nycklarna till ett tillämpbart, effektivt styrsystem mot mutor som kan integreras i övrig verksamhetsstyrning.

Jan Kleineman

Jan Kleineman

Professor i civilrätt, verksam vid Stockholm center for commercial Law, Stockholms universitet. Sysslar huvudsakligen men kontrakts- skadestånds och vissa delar av bolagsrätten.

Robotar kan inte vara rådgivare

– de saknar möjlighet att interagera med kunderna men kan däremot generera ansvar.

Kevin Aytap

Kevin Aytap

Kevin Aytap is a security specialist in Transcendent Group, a Management Consulting firm. Kevin has more than twenty years of experience in the Financial Industry and more than twelve years in the area of banking security. His professional resume includes key positions in a large financial institution, like;

  • Group Fraud Prevention Officer
  • Head of Financial Crime Investigation
  • Head of IT Security
  • Head of Group Information Security (CISO)

Positions covering all aspects of expertise a security professional needs, to be capable of having a holistic and strategic mind-set in driving change in governance of risk. Kevin has a Bachelor degree in Business Administration from School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.

A saga from the real world – what I read and couldn’t believe was real, came true.

Most of us probably read surveys and trends from large consulting firms, storytelling about unbelievable fraud cases and security flaws happening somewhere far away from your own reality. And most of us probably have the experience of trying to use those examples to increase the organizations awareness, when your colleagues politely looks at you wondering if you have read to much fiction books and are too paranoid. How do you take your concern from that point to actually implement internal controls that deter fraudulent activities?
Kristina Blomqvist

Kristina Blomqvist

Kristina Blomqvist ansvarar för det nationella programmet för säkerhet i cyberfysiska system på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Programmet fokuserar på industriella informations- och styrsystem, det vill säga de tekniska system som många samhällsviktiga verksamheter – såsom dricksvattenproduktion och eldistribution – är beroende av. Inom Kristinas ansvarsområde ryms även IoT-relaterad säkerhet och uppbyggnaden av övningsmiljöer för cybersäkerhetsövningar. Kristina har femton års erfarenhet av att arbeta med säkerhet och samhällsviktig verksamhet i olika roller. Kristina kommer prata under rubriken Samhället och systemen – utveckling, uppkoppling, urkoppling.

Patrick Doherty

Patrick Doherty

Patrick Doherty is a Professor of Computer Science at the Department of Computer and Information Sciences, Linköping University, Sweden. He leads the Artificial Intelligence and Integrated Computer Systems Division and has over 30 years experience in the area of AI and Autonomous Systems. He is Editor-in-Chief of the Artificial Intelligence Journal and a EURAI (ECCAI) fellow. He has over 180 refereed publications in diverse areas of AI and Autonomous Systems. His main areas of interest are knowledge representation, automated planning, intelligent autonomous systems, collaborative systems and multi-agent systems. A major area of application is with unmanned aircraft systems and their use in emergency rescue.

Artificial Intelligence: Past, Present and Future

Artificial Intelligence is a multi-disciplinary area of research that is beginning to have major societal, economic and industrial impact. In parallel to its many breakthroughs that are beginning to affect our daily lives, there is a large amount of media hype and coverage ranging from its potential positive impact to its potential dire threat. Popular and scientific portrayal of Artificial Intelligence are also often at odds with each other. This talk will peel away some of the hype and attempt to answer the question ”What is Artificial Intelligence?”. In doing this, we will look back at some its history, consider its current status and look into the future.
Cecilia Hernqvist

Cecilia Hernqvist

Cecilia Hernqvist är sedan mitten 2016 Chief Compliance Officer på Swedbank AB. Cecilia ingår i Swedbank koncernledning, sedan år 2009. Tidigare var Cecilia chefsjurist under tio år och som sådan ansvarig för samtliga jurister och deras arbete i hela Swedbank-koncernen, under samma period var hon även styrelsens sekreterare.

Intressekonflikter i fokus

Finansiella institut tillhandahåller en mängd olika finansiella tjänster till många olika kundkategorier kunder. Intressekonflikter kan uppkomma i institutens dagliga verksamheter i en mängd olika situationer. Kunskap och medvetenhet i dessa frågor speciellt vad gäller intressekonflikter i förhållande till kunderna är av stor betydelse för förtroendet för den finansiella industrin.

Regleraren har de senaste åren ägnat stor uppmärksamhet åt intressekonflikter, framför allt inom MiFID II och EBA’s reviderade riktlinjer om intern bolagsstyrning (GL11) och lämplighetsprövning (GL12). Seminariet kommer att adressera hur man kan sätta upp och implementera intressekonfliktsprocesser och hur Swedbank har gjort detta.

Mats Lindgren

Mats Lindgren

Mats Lindgren är föreståndare för Intressentföreningen för Processäkerhet (IPS) och konsult inom Risk Management och Processäkerhet. Han är civilingenjör i kemiteknik från KTH med lång erfarenhet och kunskap om risker i processindustrin. Mats arbetade tidigare på Preem där han bland annat var Risk Manager i drygt 10 år.

Produktionsavbrott och innovativa försäkringslösningar

För industriföretag med stora produktionsanläggningar, som exempelvis raffinaderier, kemisk industri, pappersbruk eller stålverk, kan ett längre oplanerat produktionsavbrott få mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser. Föredraget belyser riskreducerande åtgärder, begränsningar i traditionella försäkringar, och möjligheter med nya innovativa försäkringslösningar, kopplat till några praktiska exempel.

Emma Holstad

Emma Holstad

Emma Holstad, kansliråd Finansdepartementet. Emma inledde sin karriär som revisor på KPMG. Hon arbetar sedan 2007 i offentlig sektor, först på Ekonomistyrningsverket och gick 2010 över till budgetavdelningen på Finansdepartementet. Emma har sedan 2015 haft särskilt ansvar för frågor som rör internrevision och intern styrning och kontroll, men jobbar även med andra frågor som rör regeringens ekonomiska styrning av myndigheter.

Tone at the Top – Vad vill regeringen åstadkomma med intern styrning och kontroll i staten?

När det kommer till området Intern styrning och kontroll nämns ofta termen ”Tone at the Top” – det vill säga vikten av att det finns en vilja från ledningens håll att göra rätt och en tydlig kravställare på de professioner som arbetar med GRC. Hur ser det ut med ”Tone at the Top” inom den svenska statsförvaltningen?

Regeringskansliet är den myndighet som har i uppdrag att stödja regeringen att styra riket och förverkliga sin politik. Vi har därför bjudit in Emma Holstad,  kansliråd på Finansdepartementet, för att berätta om hur de arbetar för att säkra en god intern styrning och kontroll i statsförvaltningen.

Eileen Berntsson

Eileen Berntsson

Eileen Berntsson is the founder and Chief Executive Officer of Simply Integrity. She has more than 20 year’s experience in compliance and mainly from the Telecommunications Industry. She specialises in the design, program management and audit of compliance programs. Eileen was Telia Company’s Third Party Management program manager where she developed a risk based approach to identify high risk third parties for due diligence and remediation. She was also the program manager of Telia Company’s Anti-Corruption Program.

How should companies go about determining corruption risks and how does it fit into the governance framework and Enterprise Risk Management?

Businesses are global, and companies witnessed an increased level of enforcement by government agencies and increased expectations from customers. The top 6 FCPA enforcement actions were on companies incorporated in Europe. Countries all over the world are revising and strengthening their Anti-Corruption law. Doing business today requires companies to be compliant to both voluntary commitments like the UN Global Compact and applicable laws. How should companies go about determining corruption risks and how does it fit into the governance framework and Enterprise Risk Management? What are the elements of Anti-corruption risk management to have in place in order to prevent, detect and remedy potential corruption risks?

Mia Falk

Mia Falk

Mia Falk is a Corruption and Fraud Investigation Specialist with extensive experience in the national and international arenas. Having over 20 years’ experience of investigations within the Swedish Police, the Economic Crimes Authority and the United Nations Internal Oversight Office, she is now responsible for internal investigations within Scania Group.

Internal Investigations – a Critical Component of an Anti-Corruption Compliance Program

Given the Regulators’ focus on remediation following an incident of fraud and corruption, the quality of an organisation’s internal investigations is a key component of their Anti-Corruption work. In addition to being the foundation of any potential disciplinary actions, objective and factual investigative findings will also serve as a basis for Audit and Compliance risk assessments and Internal Control developments. This  presentation will cover the various steps of an internal national and/or international investigation, best practices and how to address potential challenges during the course of investigation.

Peter Simai

Peter Simai

Peter Simai is the Head of Compliance and Money Laundering Reporting Officer Cowen UK’s regulated entities.

The Cowen UK entities are focused on services to professional clients seeking execution brokerage services and prime brokerage services. It also operates as research sales function.

Mr. Simai has worked in the financial services industry for over 25 years and has experience in setting up compliance, surveillance and operations functions within the securities related sector throughout Europe.

Prior to joining Cowen, Mr. Simai worked for Barclays Capital where his key task was to establish the equities and equity derivatives monitoring function. Before that, he at worked for ICAP where he was responsible for building out the compliance function for a derivatives MTF. Mr. Simai has also worked for FINRA International with the responsibility for developing and managing an industry wide compliance training programme as well as assisting overseas regulators on regulatory matters.

His experience also includes senior compliance and surveillance roles for various trading venues such as the Swiss Exchange (specifically virt-x), Nasdaq OMX, (formerly Easdaq) and Jiway.

Morgondagens Compliance

Under denna session kommer Peter Simai, Charlotta Carlberg, Folksam samt Lisa Edström Izettle, diskutera morgondagens compliance.

Lina Williamsson

Lina Williamsson

Lina Williamsson, vice chairman Compliance Forum / Compliance Officer stoEr

Lina has worked with compliance for more than 13 years mainly focusing on regulated financial services. She started at a law firm and has subsequently held the roles of Global Compliance Director at Klarna, acting Chief Compliance Officer at ICA Banken and Compliance Officer at UBS Stockholm Branch over the years. Today she is vice chairman of Compliance Forum, a non-profit member organisation for Compliance Officer, as well as Compliance Officer at stoEr, a fintech start-up company digitalising mortgages.

What is GRC and what should it be?

When we host the Annual GRC Conference, there is one questions that inevitably surfaces: What is GRC? This usually sparks an interesting discussion that circles back to the very core of what it is that we aim to accomplish.

This year, we bring the discussion up on stage and invite the audience to weigh in on the discussion. Welcome to an interactive seminar on the topic: What is GRC – and what should it be?

Lina Williamsson is in the panel together with Norman Marks, GRC Evangelist and Stefan Friberg, CRO, SEK.

Stefan Friberg

Stefan Friberg

Civilekonom med kompletterande studier på teknisk fysik. Började arbeta som trainee inom valutaoptionshandeln på dåvarande Nordbankens tradingavdelning. Därefter SEB  där jag blev chef för valutaoptionshandeln och startade upp råvaruhandel och algoritmisk handel. Efter tradingen blev det Treasury som chef för Credit Portfolio Management innan jag i samband med Lehmans konkurs kom till Riskfunktionen på SEB som chef för enheten för Marknadsriskkontroll och senare chef för Grupp Risk Kontroll. Nu är jag Riskchef, CRO, på Svensk Exportkredit sedan 2015.

 

What is GRC and what should it be?

When we host the Annual GRC Conference, there is one questions that inevitably surfaces: What is GRC? This usually sparks an interesting discussion that circles back to the very core of what it is that we aim to accomplish.

This year, we bring the discussion up on stage and invite the audience to weigh in on the discussion. Welcome to an interactive seminar on the topic: What is GRC – and what should it be?

Stefan Friberg, CRO SEK is in the panel together with Norman Marks, GRC Evangelist and Lina Williamsson, Compliance Forum

Henrik Szentes

Henrik Szentes

Henrik är företagare och forskare främst inriktad mot projektorganisationer. Efter att arbetat i olika ledarroller i nästan 20 år påbörjade Henrik forskarstudier på halvtid, och 2016 försvarade han sin doktorsavhandling kring ledarskapsrelaterade paradoxer. Sedan 2010 är driver han det egna bolaget STRABILITY AB där han ger råd till projektledare, styrgrupper och styrelser, leder workshoppar och kurser, samt föreläser kring organisering, projektledning och riskhantering. I början av 2018 släppte Henrik boken ”Tio klassiska risker i projekt – och hur man vänder risk till möjlighet” (Roos & Tegnér).

Paradoxer relaterade till ledarskap – viktiga att beakta i projekt och projektbaserade organisationer

Under konferensen får vi höra Henrik berätta om sin forskning och sina gedigna erfarenheter av stora komplexa projekt. En gemensam nämnare mellan paradoxer och risker är att de ofta bottnar i hur vi människor utifrån våra olika referensramar tolkar en situation. Lösningen heter kommunikation – men alltför ofta störs denna av stress, prestige, rädsla och andra låsningar. En viktig utgångspunkt för varje projekt är därför att kartlägga och analysera projektets intressenter – de som kan påverka projektet och de som kan påverkas – och sen tänka igenom hur de berörda kan och bör engageras i dialogen. Efter föreläsningen finns det möjlighet att köpa ett eget exemplar av Henriks bok.