Program 5 May

Click here to see 4 May>>

The conference gives up to 14 CPE. In addition to these, you can acquire extra CPE by getting access to recorded sessions. How? Write an e-mail to grcconference@theiia.se with the name of the sessions you need access to. We will add the additional CPE corresponding to them to your CPE diploma.

*Please note that the program is work in progress, and subject to change.

Filter agenda items

08:30-09:00

REGISTRATION AND BREAKFAST
REGISTRATION AND BREAKFAST

09:00 - 09:50

HJÄRNSTARKCases & Tools, Governance & Culture

HJÄRNSTARK

ANDERS HANSEN

Den moderna hjärnforskningen visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan, det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss. Och det här gäller för både barn och vuxna, och till och med för äldre. Anders Hansen, överläkare i psykiatri, berättar om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa.

Anders har skrivit böckerna ”Hälsa på recept” och ”Hjärnstark”. Han menar att fysisk aktivitet är det viktigaste man kan göra för sin hjärna. Anders ger konkreta tips på hur man ska röra på dig för att få de positiva effekterna, som är så omfattande att man faktiskt kan kalla dem för en mental uppgradering. När man rör på sig blir man inte bara piggare och mår bättre. Träning påverkar även koncentrationen, minnet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten, och till och med personlighet och intelligens. Man tänker helt enkelt snabbare och kan lägga i en extra ”mental växel”, till exempel för att kunna koncentrera sig när det är stökigt omkring. Och alla som rör på sig får de här fördelarna: barn, vuxna och äldre.

09:50 - 10:20

MORNING COFFEE
MORNING COFFEE

10:20 - 11:10

MÖT ÅRETS GRC-PROFILCases & Tools

DEVELOPING A NATIONAL CYBER SECURITY CENTRECases & Tools, Cybersecurity & Data Protection, Digitalisation & Technology

TONE AT THE TOPCases & Tools, Governance & Culture

TO BE ANNOUNCED
MÖT ÅRETS GRC-PROFIL

Information publiceras inom kort.

DEVELOPING A NATIONAL CYBER SECURITY CENTRE

More information will be published soon. 

NATIONAL CYBER SECURITY CENTRE, UK

TONE AT THE TOP

Information om innehåll publiceras inom kort. 

RIKARD JOSEFSON

Rikard Josefson arbetar som VD för Avanza och har tidigare varit VD på Länsförsäkringar Bank i 6 år, där bland annat han har utvecklat bankens mobiltjänster, bolån och sparrobot. Samtidigt har Länsförsäkringar i likhet med Avanza vunnit flera priser i Sveriges bästa kundnöjdhet och därtill bästa mobilapp. Rikard har dessutom arbetat på SEB i 25 år, där han hade olika roller, bl.a. ställföreträdande chef för SEB:s svenska bankverksamhet och regionchef under 6 år med ansvar för bland annat telefon och internetbank, samt utveckling och försäljning. Rikard har en fil. kand. i ekonomi från Stockholms Universitet.

TO BE ANNOUNCED

11:20 - 12:10

RISK, UNCERTAINTY AND DOUBTCybersecurity & Data Protection, Digitalisation & Technology, Emerging New Trends

DET SÄKERHETSPOLITISKA LÄGET EFTER BREXITEmerging New Trends

POWER SESSION - FÅ SNABBT SVAR PÅ DINA MEST VÄSENTLIGA FRÅGORCases & Tools

SYSTEMATISKT ETIKARBETECases & Tools, Governance & Culture, Sustainability & Ethics

RISK, UNCERTAINTY AND DOUBT

Information om innehåll publiceras inom kort.

ANNE-MARIE EKLUND LÖWINDER

Anne-Marie Eklund Löwinder is one of the few persons in the world to own one of the 7 keys to the internet. She is a top IT security expert, works as a Security Manager for the Internet Foundation, and has been selected as Trusted Community Representative in IANA, The Internet Assigned Numbers Authority. In her role as  Crypto Officer, Anne-Marie participates in the key generation for DNSSEC in the root zone for the internet, as appointed by the international organisation ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Anne-Marie is also an elected member of the Registry Services Technical Evaluation Panel, a technical group whose primary responsibility is to evaluate applications from new generic top-level domains.

Anne-Marie is a member of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, acts as a member of the board for the Institute for Legal Informatics at Stockholm University, and as a member of the Information Security Council for the Swedish Civil Contingencies Agency. She is a frequently consulted expert in both the media and in public investigations, on issues related to the internet and IT security. Anne-Marie has earlier worked for the State Office and the IT Commission, and in 2018 she received the Swedish Enterprise Business Security Scholarship, as well as the gold medal of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, which is awarded  for unique and significant contributions in the academia. Anne-Marie was elected as the first Swedish in the Internet Hall of Fame in 2013, together with famous internet pioneers such as Vint Cerf and Steve Crocker. She became the Security Profile of the Year 2012 with the motivation that she is ”the complete security person”, with both broad and in-depth knowledge of IT security issues.

DET SÄKERHETSPOLITISKA LÄGET EFTER BREXIT

Mer information publiceras inom kort. 

POWER SESSION – FÅ SNABBT SVAR PÅ DINA MEST VÄSENTLIGA FRÅGOR

Under denna 50 minuters workshop får du möjlighet att få svar på dina mest prioriterade praktiska frågor av sex personer med mer än 100 års sammanlagd erfarenhet av internrevision. Missa inte chansen att få snabbt svar på dina mest väsentliga frågor!

Mer information publiceras inom kort.

SYSTEMATISKT ETIKARBETE

Information om innehåll publiceras inom kort. 

HELENA SUNDÉN

Helena Sundén arbetar som Vice President Ethics på Skanska och har tidigare varit generalsekreterare på Institutet mot mutor. Helena har tidigare arbetat i åtta år som konsult på, och senare vd för, konsultföretaget Global Advice Network Sweden, och har en juristexamen från Stockholms universitet.

12:10 - 13:10

LUNCH
LUNCH

13:10 - 14:00

HÅLLBARHET GENOM CYBERSÄKERHETCases & Tools, Cybersecurity & Data Protection, Digitalisation & Technology, Emerging New Trends, Sustainability & Ethics

TO BE ANNOUNCED
NYSKAPANDE INTERNREVISION ?Cases & Tools

TO BE ANNOUNCED
HÅLLBARHET GENOM CYBERSÄKERHET

Cybersäkerhet har fått en alltmer framskjuten roll genom att samhället har digitaliserats. Idag finns nästan inga brottsutredningar utan IT-inslag, inga krig eller konflikter mellan länder utan cyberattacker, inget rent vatten i kranen eller betalning i affären utan cybersäkerhet. Kort sagt – cybersäkerhet har blivit helt centralt för ett hållbart samhälle. Fredrik Blix beskriver sin syn på den roll cybersäkerheten har idag i samhället och hur den rollen kommer att förändras i en nära framtid. Talet ställer frågan; vad är ett hållbart samhälle, och vilken roll har cybersäkerhet att spela i ett sådant samhälle?

FREDRIK BLIX

Fredrik Blix är doktor i cybersäkerhet och rådgivare inom informationssäkerhet, med 23 års erfarenhet som bl.a. konsult inom informationssäkerhet hos ledande konsultföretag. Han är aktiv internationellt, som expert och Sverigerepresentant i International Standardisation Organisations (ISO)-arbetet med informationssäkerhetsstandarder i 27000-serien, samt medverkar i den internationella redigeringsgruppen för de ledande standarderna ISO/IEC 27001 och 27002. Han är före detta vice ordförande för ISACA, är certifierad gällande säkerhet i Cloud computing-miljöer (AWS Security), och har tidigare tilldelats Swedish Computer Society (SIG Security) priset för enastående insatser inom informationssäkerhet. Fredriks arbete med informationssäkerhet startade med ett forskningsstipendium från Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation vilket resulterade i en uppsats om säkerhet för befintliga och framtida online-betalningssystem 1996Året därpå tilldelades Fredrik en mastersexamen i informationssäkerhet från London School of Economics LSE, och 2005 en doktorsexamen i data– och systemvetenskap från Stockholms universitet och KTH med inriktning på cybersäkerhet.

TO BE ANNOUNCED

NYSKAPANDE INTERNREVISION ?

På 50 minuter kommer du att få praktiska tips från tre internrevisorer på hur de har lyft internrevisionen till nästa nivå inom sina organisationer.

Mer information publiceras inom kort. 

 

TO BE ANNOUNCED

14:10 - 15:00

AML OCH FINANCIAL CRIME INTELLIGENCE I DIGITALISERINGENS ERACybersecurity & Data Protection, Digitalisation & Technology, Emerging New Trends, Fraud, Corruption, Money Laundering

TO BE ANNOUNCED
CAE LEADERSHIPCases & Tools, Governance & Culture

TO BE ANNOUNCED
AML OCH FINANCIAL CRIME INTELLIGENCE I DIGITALISERINGENS ERA

Information publiceras inom kort. 

CHRISTINA CALLANDER

TO BE ANNOUNCED

CAE LEADERSHIP

This session will discuss key competencies required of internal audit leadership to truly gain the respect and trust of our stakeholders and achieve success as a positive change agent in our organisations.  From business acumen to the right mission to courageous decision making to effective communication skills to ensuring quality and reliable results – how do we possibly meet or even exceed all of these expectations?  Further, as leaders within internal audit, how do we teach and mentor our teams to develop these same characteristics?  Patty will share her personal experience from over 30 years in the profession, across multiple industries, as well as relevant research conclusions.  This will be a useful session for experienced and new CAEs, and for those in internal audit leadership roles hoping to achieve CAE status at some point in their career.  For those wanting a deeper dive into effective communications, the next session on “Strategic Communication Skills for Internal Audit” will focus on this critical element of leadership.

PATRICIA MILLER

Patty Miller, CIA, QIAL, CRMA, CPA is the owner of PKMiller Risk Consulting, LLC, and has significant management and consulting experience in governance, risk management, internal audit and control. Patty spent 14 years with Deloitte, serving as the lead risk services partner on some of the firm’s most significant technology and consumer business clients.  Patty joined Deloitte following 14 years in the telecom industry, where she held numerous mid and senior management roles in diverse areas including financial management, billing, internal audit, process design, program management, and merger planning and integration.  After leaving Deloitte, Patty served as an executive-in-residence at the University of Nevada-Reno for two years, teaching a graduate course in internal audit. Patty was elected to serve on the global board of directors of the IIA, serving as a member of the executive committee for seven years and as Chairman from 2008 – 2009. She also has served on several international committees and task forces, including as Chairman of the International Internal Audit Standards Board. Patty has co-authored research projects for the IIA Research Foundation and articles for the Internal Auditor magazine.  She currently is the lead facilitator for the IIA’s Vision University training for Chief Audit Executives.  She has been honoured with the William G. Bishop III Lifetime Achievement, Victor Z. Brink and American Hall of Distinguished Audit Practitioner Awards.

TO BE ANNOUNCED

15:10 - 16:00

TO BE ANNOUNCED
CORPORATE GOVERNANCE AND HOW TO CO-OPERATE BETWEEN THE DEFENSE LINESCases & Tools, Governance & Culture

STRATEGIC COMMUNICATION SKILLS FOR INTERNAL AUDITCases & Tools, Governance & Culture

PANELDEBATT: HÅLLBARHETSARBETE I DEN DAGLIGA VERKSAMHETENCases & Tools, Emerging New Trends, Governance & Culture, Sustainability & Ethics

TO BE ANNOUNCED

CORPORATE GOVERNANCE AND HOW TO CO-OPERATE BETWEEN THE DEFENSE LINES

This session takes a closer look at the importance of having/living a sustainable Corporate governance model and sound risk culture in an organisation. Starting from SEB as an example, participants will learn how the bank organised its work and achieve this, as well as how does it work on practice. Björn Rosenkvist from SEB will be sharing their experiences of the “three-line-defense model” and how they are co-operating across the functions.

BJÖRN ROSENKVIST

Björn Rosenkvist works as Head of Group Internal Audit at SEB, which he joined in 2011 after 19 years at Handelsbanken, where he held various positions including Head of Risk Control for Capital Market. Previously to joining Handelsbanken, Björn has been working as an External Auditor for PwC. Björn has a B.Sc in Economy from Lund University.

STRATEGIC COMMUNICATION SKILLS FOR INTERNAL AUDIT

To be effective as a catalyst for positive change, internal audit must be effective and strategic in communicating plans, concerns and results – and this is a much bigger topic than how to issue an accurate report.  Most of the time, our communication objective is more than simply to communicate the facts.  Often, we need to strategically consider how to get management engaged and committed to change.  This session will affirm required communications, and explore how to be more successful in getting management buy-in and respect.  Further, Patty will discuss typical challenges – things like reluctant clients, or those who continually challenge results, or those who attempt to undermine internal audit. Sharing personal experience as well as relevant research, she will focus on leading practices to minimize and manage these negative situations.  This will be a useful session for internal audit leadership.

PATRICIA MILLER

Patty Miller, CIA, QIAL, CRMA, CPA is the owner of PKMiller Risk Consulting, LLC, and has significant management and consulting experience in governance, risk management, internal audit and control. Patty spent 14 years with Deloitte, serving as the lead risk services partner on some of the firm’s most significant technology and consumer business clients.  Patty joined Deloitte following 14 years in the telecom industry, where she held numerous mid and senior management roles in diverse areas including financial management, billing, internal audit, process design, program management, and merger planning and integration.  After leaving Deloitte, Patty served as an executive-in-residence at the University of Nevada-Reno for two years, teaching a graduate course in internal audit. Patty was elected to serve on the global board of directors of the IIA, serving as a member of the executive committee for seven years and as Chairman from 2008 – 2009. She also has served on several international committees and task forces, including as Chairman of the International Internal Audit Standards Board. Patty has co-authored research projects for the IIA Research Foundation and articles for the Internal Auditor magazine.  She currently is the lead facilitator for the IIA’s Vision University training for Chief Audit Executives.  She has been honoured with the William G. Bishop III Lifetime Achievement, Victor Z. Brink and American Hall of Distinguished Audit Practitioner Awards.

PANELDEBATT: HÅLLBARHETSARBETE I DEN DAGLIGA VERKSAMHETEN

Mer information publiceras inom kort.

Fredrik Nilzén

Mr. Nilzén has fifteen years of experience in sustainable businessHe is currently Head of Group Sustainability at Swedbank with the responsibility to support, govern and manage sustainability considerations across the banking business in four home markets. Before joining Swedbank, Fredrik had the role of Corporate Citizenship Lead for Accenture Nordics as well as consultant in the field of Sustainability, Digitalization, Partnership Strategy, Information Management and Marketing Operations across Telecommunications, Utilities, INGOs and Financial Services. He has been Global Key Account for an INGO between 2008–2017 and has experience from working in Pakistan with mobile telecommunication development. Fredrik holds a degree within Industrial Engineering & Technology from Linköpings Tekniska Högskola in Sweden and at ENSGI in Grenoble.

Fler paneldeltagare publiceras inom kort.

16:00 - 16:30

AFTERNOON COFFEE
AFTERNOON COFFEE

16:30 - 17:20

THE HUMAN FACTORCases & Tools, Cybersecurity & Data Protection, Digitalisation & Technology, Emerging New Trends, Governance & Culture

THE HUMAN FACTOR

Information security does not equal IT-security. Technical security solutions doesn’t help much if someone on the inside opens the door to the attacker. Several studies show that the human factor by far surpasses all technological risk factors within data protection and information security. The human being is and will always be the weakest link. This session highlights threat actors and methods, especially human intelligence, i.e. recruiting someone on the inside, but also social engineering and how social media is being used by intelligence services worldwide.

CAROLINA ANGELIS

With almost 20 years within the Swedish military intelligence service and five years working for SAAB Group Security, Carolina Angelis has a unique insight of the methods of espionage and how to counteract. Today she runs an information security company and focuses on awareness training regarding espionage, threat actors and methods.