Vill ni vara utställare på GRC-konferensen 2019?

Kontakta projektledare Andra Tureac på GRC2019@theiia.se

Våra partner- och utställarpaket kan du läsa om här Partnerskap/sponsorskap 2019

Vill ni veta mer om konferensanläggningen?

Gå in på QualityHotel Friends hemsida här

Konferenspartners

Sponsorer