Vill ni vara utställare på GRC-konferensen 2018?

Kontakta projektledare Linnea Engström på GRC2018@theiia.se

Våra partner- och utställarpaket kan du läsa om här Partnerskap/sponsorskap 2018

Vill ni veta mer om konferensanläggningen?

Gå in på Grand Hôtels hemsida här

Konferenspartners

Sponsorer

Varje år utförs miljontals transaktioner bland Sveriges företag, kommuner, landsting och organisationer. Transaktioner som även i den bästa verksamhet resulterar i en liten andel fel, med minskade intäkter till följd. Även om felmarginalen ofta är så liten som 0,5 % kan den totala summan som går förlorad bli stor. Vi hjälper dig att återföra dolt kapital och kvalitetssäkrar samtidigt dina arbetsprocesser för att avvärja framtida risker.

Vår filosofi bygger på arvet från Robert Kaplan och David Norton, som skapade det balanserade styrkortet, koncepten strategikarta, ABC kalkylering och Execution Premium. Men metoder i all ära – de fungerar bara om man vet hur de ska implementeras och bli enkla att tillämpa i vardagen. Ju mer komplex organisationen eller uppdraget är, desto viktigare är det att göra ramverket enkelt att följa.
Acrea utvecklar systemet Enterprise Information Tool som stödjer organisationer att förbättra sina processer för styrning, medvetenhet, efterlevnad och riskhantering. Enterprise Information Tool driver på operationell excellens i alla typer av organisationer. Säkerställd medvetenhet, fullständig och omedelbar överblick och kontroll över hela organisationens efterlevnad och risker levererar omedelbar affärsnytta.
Thomson Reuters Financial & Risk solutions deliver critical news, information and analytics to the global financial community – enabling transactions and connecting communities of trading, investing, financial and corporate professionals. Our Risk Management Solutions combine what no one else can – trusted information, managed services and software, and human expertise – to help you manage risk efficiently and accelerate business performance. With this combination, you can confidently anticipate and act on customer, third party, compliance, enterprise, and financial risk while you elevate corporate governance and controls across your organization.
Idag hjälper våra verktyg hundratusentals människor att effektivisera sina arbetsliv, så att de får mer tid till annat. Vår dynamiska plattform är ryggraden i strategisk planering. Den är lägerelden som samlar och engagerar alla runt samma mål.
Data really is in our DNA. At Bureau van Dijk, a Moody’s Analytics company, providing our customers with the best quality data, is our most important objective. We have unique experience in the information world. Data defines who we are and what we do. Our dedication to quality means we won’t tolerate unreliable data. We are committed to certain standards, providing the best breadth and depth of information in the market.