Vill ni vara utställare på GRC-konferensen 2018?

Kontakta projektledare Linnea Engström på GRC2018@theiia.se

Våra partner- och utställarpaket kan du läsa om här Partnerskap/sponsorskap 2018

Vill ni veta mer om konferensanläggningen?

Gå in på Grand Hôtels hemsida här

Konferenspartners

Sponsorer

Varje år utförs miljontals transaktioner bland Sveriges företag, kommuner, landsting och organisationer. Transaktioner som även i den bästa verksamhet resulterar i en liten andel fel, med minskade intäkter till följd. Även om felmarginalen ofta är så liten som 0,5 % kan den totala summan som går förlorad bli stor. Vi hjälper dig att återföra dolt kapital och kvalitetssäkrar samtidigt dina arbetsprocesser för att avvärja framtida risker.