Lokal_VintertrÑdgÜrden

Vill ni vara utställare på GRC-konfernsen 2018?

Kontakta projektledare Linnea Engström på GRC2018@theiia.se

Våra partner- och utställarpaket kan du läsa om här Partnerskap/sponsorskap 2018

Vill ni veta mer om konferensanläggningen?

Gå in på Grand Hôtels hemsida här

Konferenspartners

Sponsorer

Refero_logo_POS_CMYK

Varje år utförs miljontals transaktioner bland Sveriges företag, kommuner, landsting och organisationer. Transaktioner som även i den bästa verksamhet resulterar i en liten andel fel, med minskade intäkter till följd. Även om felmarginalen ofta är så liten som 0,5 % kan den totala summan som går förlorad bli stor. Vi hjälper dig att återföra dolt kapital och kvalitetssäkrar samtidigt dina arbetsprocesser för att avvärja framtida risker.