Speakers and materials

Natali Phalén

Natali Phalén är Generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM). Natali har dessförinnan varit verksam som advokat vid en av Stockholms större advokatbyråer med särskilt fokus mot antikorruption. Natali har erfarenhet från utredningar för företag och organisationer där det har förekommit misstankar om mutbrott samt har också i övrigt praktiskt arbetat med frågor rörande antikorruption såsom policy-arbete, due diligence utifrån korruptionsperspektiv och upprättande och hantering av visselblåsningssystem.

Institutet Mot Mutor skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Näringslivsorganisationen har funnits sedan 1923 och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Svensk korruption – hur ser den ut och hur kan den motverkas?

Frågor om korruption och etik får mer och mer uppmärksamhet och är ett ämne som företag och organisationer måste ha på sin agenda.  Denna ökade uppmärksamhet och de konsekvenser som korruption kan få för företag och organisationer liksom enskilda individer ställer krav på kunskap inom området och ett proaktivt förhållningssätt. Under passet diskuteras hur svensk korruption ser ut idag och vad som kan göras åt den.

Lena Sellgren

Lena Sellgren är Chefekonom och analyschef på Business Sweden och Sveriges handels- och investeringsråd, och har lång erfarenhet från omvärldsbevakning och ekonomisk analys. Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning  och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Business Sweden följer kontinuerligt utvecklingen på den globala marknaden och analyserar effekterna på svenska företags internationalisering.

Innan Business Sweden var hon chefanalytiker på Nordea Markets. Hon har också varit chef för offentliga finanser vid Konjunkturinstitutet och arbetat drygt tio år vid Finansdepartementet bland annat som chef för skatteekonomisk analys. Dessutom har hon varit expert i ett flertal offentliga utredningar och deltagit i arbetsgrupper inom EU och OECD.  Hon har även varit styrelseledamot i Norges forskningsråd och expert i Sydsvenska handelskammarens Produktivitetskommission. Lena har för närvarande tre sidouppdrag: medlem i Advisory Board till Global Business Forum, ledamot i Näringspolitiskt forum vid Entreprenörskapsforum samt i SCB:s användarråd för handels- och utrikesstatistik.

Globala ekonomiska utsikter – var finns riskerna?

Den globala konjunkturen har toppat och världsekonomin befinner sig i en mogen högkonjunktur. Mycket talar för att tillväxten fortsätter att öka i god takt de närmaste åren. Riskerna i världsekonomin är dock överhängande. Globalt handelskrig, snabb avmattning av tillväxten i Kina, risk för statsfinansiell kris i Italien och geopolitiska spänningar är några av de risker som snabbt kan torna upp sig och fördunkla de globala tillväxtutsikterna. Av erfarenhet vet vi att läget kan ändras snabbt. Ett exempel på detta är finanskrisens utbrott i december 2008 – som var nästintill omöjlig att förutse. Ingen kris är lik en annan och det är viktigt att vara lyhörd och ha beredskap om läget snabbt skulle förvärras.

Carina Sörqvist

Carina Sörqvist has over 15 years of experience of preventing and investigating fraud and corruption in various industries. She has developed action plans for how to handle incidents such as suspected fraud and/or corruption. Previously she worked with compliance as the manager of the Internal Control department in a multinational company

Nigel Krishna Iyer

Nigel Krishna Iyer has over 25 years’ experience investigating and detecting fraud and corruption. A former Chartered Accountant, computer scientist and dramatist, Nigel has spent almost his entire working life helping organisations root out and resolve fraud and corruption, across the world, often where there was no previous suspicion. He is a founder member of The Fraud Academy – by Hibis and a fellow of the University of Leicester School of Management.

Fraud and Corruption: How To Find It Early and Manage It Sustainably

Whilst most people agree that there is a lot of fraud and corruption around, the questions remain who should look for it, what is the incentive to find it early, and how we can resolve it effectively without the need of long and costly investigation? This session, delivered by two practitioners, will explore recipes on how everybody working in the organisation can find examples of fraud and corruption, thereby giving you and your organisation valuable insight into where Governance Risk Management and Compliance can be re-inforced. The session will also provide clear and effective suggestions on how perform investigations effectively and efficiently, supported by realistic exercises and case examples based on experience. During the presentation, you will learn how to develop healthy curiosity and awaken your Fraud Detective skills, gain confidence to find fraud fast, learn the basics of conducting investigations minimizing the risk of them backfiring, and learn to appreciate effective strategies to resolve instances of fraud and corruption.

Fredrik Kjellberg Mannheimer

Fredrik Kjellberg Mannheimer är programansvarig för GRC och strategisk styrning vid Handelshögskolan i Stockholm samt manager och partner i Stratecute Group som hjälper organisationer att genomföra sina strategier. Han har omfattande erfarenhet av att hjälpa ledningsgrupper och styrelser att säkerställa ändamålsenlig strategisk styrning, planering och uppföljning.

Ni sätter mål men genomförs de? Vet du vad som hindrar er?

80% av strategier, mål och planer genomförs aldrig. Trots detta allokerar internrevisorer relativt lite resurser till att granska genomförandet. Kaplan & Norton erbjuder en modell och ett metodstöd utvecklat under nästan 40 år för organisationers styrelser och ledningar men som med fördel används av internrevisorer för att utvärdera ledningsprocessens ändamålsenlighet att genomföra målen.

Ashley Kovas

With years of experience from the Department of Trade and Industry, several fund management companies, and the Financial Services Authority (FSA) in the UK, Ashley Kovas has been involved in financial services regulation since the implementation of the Financial Services Act 1986. During his time at FSA he worked on both wholesale and retail policy issues, but also as Manager of the Collective Investment Schemes Policy Team, where he was responsible for almost all aspects of the rules applicable to authorised funds. He also took an active role as a member of the CESR (now ESMA) Investment Management Expert Group, as well as representing the FSA at IOSCO Standing Committee 5 (Investment Management). After eight years at the FSA, Ashley became Head of Group Compliance (Funds) in the Prudential PLC Group Compliance Department, and moved on to the role of Director of Strategy for the Solicitors Regulation Authority, before becoming Head of Group Compliance Policy at the Royal Bank of Scotland, where he introduced a suite of Conduct Risk Policies effective across the RBS Group.

Ashley currently works as a Senior Regulatory Intelligence Expert at Thomson Reuters where he analyses and writes on topical regulatory matters. He also works as an independent regulatory consultant. He holds Bachelors and Masters degrees in Law from the University of London, is a Chartered Fellow of the Chartered Institute of Securities and Investment (CISI) and a Fellow of the Chartered Management Institute, and is the author of Understanding the Financial Conduct Authority: a guide for senior managers.

Brexit Insights: Culture, Conduct, Risk Management

Brexit is a subject which may, or may not, reach a conclusion before the GRC Conference in September. European elections in May are another important factor which may change the nature of European engagement. Ashley Kovas will present an analysis of Brexit and the lessons to draw from it for culture, conduct, and risk management, with particular relevance to financial services. This session will highlight the meaning and importance of Knightian uncertainty, while reflecting on the role of financial services in society, and the importance of truth and the presentation of balanced argument.

Mark Smalley

Mark Smalley, also known as The IT Paradigmologist, thinks, writes and speaks extensively about IT paradigms – in other words our changing perspectives on IT. His current interests are the digital enterprise, IT operating models, value of IT, business-IT relationships, co-creation of value, multidisciplinary collaboration, working with complexity, and as the overarching theme, management of information systems in general. Mark is an IT Management Consultant at Smalley.IT and Master Trainer for GamingWorks’ The Phoenix Project DevOps business simulation. He is Global Ambassador at the DevOps Agile Skills Association (DASA). He is a contributor to bodies of knowledge such as ASL, BiSL, BRM, COBIT, IT4IT, ITIL, and VeriSM. Mark has lectured at various universities and has spoken at hundreds of events in more than twenty countries.

From Systems Thinking to Systems Tinkering

For the past half century, systems thinking was the dominant management paradigm. But now we are well into the service and experience economy, a new approach is needed. Behaviour in our current complex adaptive systems can’t be predicted – it just emerges. This requires a more experimental “systems tinkering” approach. Learn how the sense-making Cynefin framework offers different strategies for dealing with systems that are obvious, complicated, complex or chaotic. Or simply unknown. Durin this session you will learn how to free yourself from restrictive process and project constructs, how to diagnose order, complexity and chaos, and how to act effectively in each of these domains.

Nikola Korbar

Nikola Korbar is CEO of Center for Economic Research Belgrade and cryptocurrency and blockchain professional with three years of experience in this area. His main areas of work are Education, Consulting and Blockchain Project Development and currently works on two separate blockchain projects. He has a degree in Economy and went trough training for Internal Audit and Risk Management, giving him a much wider view on obstacles and issues many companies face when considering blockchain adoption.

Blockchaining Risk, Governance and Compliance

Implementation of blockchain technology is now more available than in the past decade and is seeing more widespread adoption, but as we seen with any new technology, it does not happen without it’s risks and issues. The goal of Blockchaining Risk, Governance and Compliance presentation is to introduce the audience with features and advantages of using the blockchain technology, but also with risks and issues associated with them – and how to reduce them as much as possible. With blockchain platforms becoming faster with every new generation, it is only a matter of time before we witness blockchain implementation on a much bigger scale, and it is desirable to be prepared for blockchain-friendly environment. The session provides an introduction to critical blockchain for business features, focusing on how to identify which areas of the business would benefit most from
blockchain technology, as well as the risks of implementing blockchain into the business.

Bruno Soares

Bruno Soares has more than 18 years of Information Systems Professional Services experience, particularly in GRC-related areas, Information Security & Privacy, and Digital Transformation. He started his career at Deloitte Consulting, worked for Information Risk Management area at KPMG Portugal, and for Enterprise Risk Services area at Deloitte Portugal. He is also the founder of GOVaaS (Governance Advisors as-a-Service), where he currently works as a Senior Advisor. Bruno is enthusiastically devoted to advising, teaching and training professionals and organisations in Portugal, Angola, Brazil and Mozambique, and actively collaborates with an ecosystem of local and international partners, particularly IDC Portugal where he since 2015 also acts as Leading Executive Senior Advisor for Digital Transformation, Governance, Strategy and Security related areas. He has a 5 years degree in Management and Computer Science from ISCTE, an Executive Program in Project Management from ISLA Campus Lisbon, and he teaches in different Masters, MBAs and Executive Programs in some of the most prominent Portuguese universities. Bruno is also the founder and President of the ISACA Lisbon Chapter.

Govern Artificial Intelligence or Be Governed by It: the New Nature of Risk

Digital transformation has significantly changed organisations’ risk tolerance and exposure to security risk. AI, IoT, automation, and networked ecosystems bring a broader risk exposure to all organisations. More organised threat actors exploit more vulnerable technologies that have larger attack surfaces. Ransomware, cybercrime, and even nationstate attacks are increasingly common events that cause significant business disruptions, costs, and reputational damage. At the same time, regulations, publicity, fines, and costs force risk tolerances lower, requiring new thinking, priorities, and vigilance. Improving the Governance and Management of Enterprise Information and Technologies cannot wait! Innovation requires new thinking in security and risk management and COBIT is right there to support you. During this session you will learn how to understand the new nature of risk related with digital transformation, the importance of a good governance and management of enterprise IT to create value in a digital transformation context, but also how COBIT and ISACA related knowledge and resources can support organisations on this journey.

Pär Johansson, grundare och verksamhetsledare Glada Hudik-teatern.

I huvudet på en normalstörd

Trots massivt motstånd från omgivningen startade Pär Johansson Glada Hudik-teatern, en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare agerar sida vid sida.

Sedan 1996 har teaterns framgång tydliggjort det goda ledarskapet och hur resultat nås när man vågar konfrontera sin egen och andra människors okunskap, osäkerhet och fördomar. Pär är flerfaldigt belönad både som ledare och talare och visar i sitt arbete på hur individer kan utvecklas, trots att de till synes har svaga förutsättningar att lyckas. Han daltar inte eller tycker synd om människor, istället driver han dem framåt genom att behandla dem med respekt och ta dem på allvar.

Hans devis är: det är bättre att vara riktigt bra på en sak än halvdålig på tio. Oavsett om talangen är att stapla konservburkar eller att sjunga som en fågel. Att få visa vad man kan och få uppskattning ger ytterligare växtkraft.

Förutom utsålda Sverige-turnéer innehåller Glada Hudik-teaterns resa bland annat framträdanden i New York, långfilmen ”Hur många lingon finns det i världen?” och den folkkära reklamfilmskaraktären ICA-Jerry.

Pär drivs av en stark passion för det han gör, en del skulle kalla det galenskap. Efter en dryg timme med både skratt och gråt får vi ett kvitto på vad som kan ske om man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger dem en chans att utvecklas.