Program 14th of October

Click here to see the 15th of October >>

The conference gives up to 14 CPE. 

*Please note that the program is work in progress, and subject to change.

Filter agenda items

08:00 - 08:30

REGISTRATION AND BREAKFAST
REGISTRATION AND BREAKFAST

08:30 - 08:40

WELCOME TO THE GRC CONFERENCE 2020!
WELCOME TO THE GRC CONFERENCE 2020!

CEO IIA Sweden
&
MICHAEL SPARRESKOG
Chairman of the GRC Conference Board

08:40 - 09:30

WILLFUL BLINDNESS:  WHY WE FAIL TO SEE WHAT WE NEED TO SEECases & Tools, Governance & Culture

WILLFUL BLINDNESS:  WHY WE FAIL TO SEE WHAT WE NEED TO SEE

Does your position in the organisational hierarchy affect your ethical decision-making process?  How much do your self-esteem and self-confidence affect your willingness to go along with or go against unethical acts?  During this session we will discuss remedies to how your brain alters, transforms, and completely ignores relevant facts so that you can do what you want instead of what you need to do. We will investigate how perception affects decision-making, compare and contrast the strengths and weaknesses of the body’s ability to focus, look into methods to improve focus and decision making, and discuss how we can create mental triggers to avoid the slippery slope of fraud and unethical decisions.

MICHAEL ”BRET” HOOD

Michael “Bret” Hood is a financial crimes, ethics, money laundering and leadership expert with 25 years experience in FBI, The Federal Bureau of Investigation. During his career, Bret has worked on some of the most infamous cases in American history, including 9/11, the Oklahoma City Bombing and the multi-billion dollar HealthSouth fraud case. Because of his experience, Bret was chosen to be an adviser when the FBI created their executive leadership development programs, as well as being chosen to be a leadership instructor at the FBI’s National Academy, a 10 week college program for law enforcement executives from all over the world.

Bret has led over 50 United States government delegations to foreign countries, and has been accepted as an adjunct professor of leadership for the University of Virginia. He has instructed and created blocks of instruction on a range of topics to include forensic accounting, executive leadership, crisis management, Foreign Corrupt Practices Act, money laundering and anti-bribery compliance programs. Some of the venues in which Bret has instructed include: the National Executive Institute, the Association of Certified Fraud Examiner’s Global Fraud Conference, the University of South Florida, Florida Gulf Coast University, Florida Institute of CPAs, the Malaysian Federal Reserve, regional/international law enforcement executive development seminars, as well as International Law Enforcement Academies in Hungary, Dubai and Botswana. Bret has been qualified as a financial crimes and money laundering expert in the Middle District of Florida as well as the Eastern District of Missouri. Since 2000 (both with the FBI and post-retirement), Bret has taught Fortune 500 companies as well as top executives for various government entities on such topics as leadership, ethics, fraud, compliance, risk assessment, risk management, interviewing, and crisis leadership.

Bret is a four time winner of the United States Attorney’s Office Special Agent of the Year award for his work in financial crime and money laundering, and has received two commendations from the FBI Director for Leadership and Innovation. He is also the author of the critically acclaimed books, ”Eat More Ice Cream: A Succinct Leadership Lesson for Each Week of the Year” and ”Get Off Your Horse! 52 Succinct Leadership Lessons from U.S. Presidents.”

09:30 - 10:00

MORNING COFFEE
MORNING COFFEE

10:00 - 10:50

VART ÄR STYRNINGEN AV STATSFÖRVALTNINGEN PÅ VÄG?Cases & Tools, Governance & Culture

TO BE ANNOUNCED
5 KEY RISKS FOR FINANCIAL SERVICES FIRMSDigitalisation & Technology, Emerging New Trends, Fraud, Corruption, Money Laundering, Governance & Culture

AVANCERAD INTERVJUTEKNIKCases & Tools, Governance & Culture

VART ÄR STYRNINGEN AV STATSFÖRVALTNINGEN PÅ VÄG?

Mer information om innehåll publiceras inom kort.

CLAS OLSSON

Clas Olsson är sedan april 2017 generaldirektör för Ekonomistyrningsverket ESV, som har bl.a. till uppgift att utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet och bistår regeringen med det underlag som behövs för att säkerställa att statsförvaltningen är effektiv, och att dem interna styrningen och kontrollen är betryggande. Clas har bred erfarenhet från den offentliga förvaltningen, bl.a. från Arbetsförmedlingen där han arbetade som analyschef, biträdande generaldirektör, och tillförordnad generaldirektör i perioden september 2013 – mars 2014. Clas har tidigare arbetat också som finansråd och chef för ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet, han har tjänstgjort som chefsekonom på Kommunförbundet, samt på Sveriges Kommuner och Landsting. Under 1990-talet arbetade Clas bland annat som utredare på SIDA och Finansdepartementet

TO BE ANNOUNCED

5 KEY RISKS FOR FINANCIAL SERVICES FIRMS

Last year was the year that culture and conduct risk concerns became embedded as the new normal for financial services firms. That new normal has shone a continuous spotlight on the how as well as the what for firms and has — combined with the re-emergence of judgement-based regulation — increased the need for a highly skilled in-house risk and compliance function. Robust, well-resourced control infrastructures are a key requirement and core competency for firms. Events in the coming year are likely to test the resilience and strategic approach of all firms, along with continuing regulatory change and the growing automation of business processes set against a backdrop of increasing personal accountability. While the detailed risks run by firms are, by their very nature, firm-specific and unique, there are a series of high-level risks applicable to all financial services firms, irrespective of geography or sector. During this session, Susannah Hammond takes a closer look at the five key risks firms should consider in the coming year.

SUSANNAH HAMMOND

Susannah Hammond is senior regulatory intelligence expert for Thomson Reuters Regulatory Intelligence and has over 25 years wide-ranging risk and compliance experience in international and UK financial services. A qualified chartered accountant, Susannah began her career at SG Warburg, where she became head of European compliance. She was the global head of compliance and a founding employee of Caspian Securities before joining PricewaterhouseCoopers as a consultant. Susannah was also head of international regulatory risk for the Halifax Group and became head of retail regulatory risk for HBOS plc upon Halifax’s merger with Bank of Scotland. Before joining Thomson Reuters, she was head of compliance at GE Capital Bank. Susannah is co-author of ‘Conduct and Accountability in Financial Services: A Practical Guide’ published by Bloomsbury Professional.

AVANCERAD INTERVJUTEKNIK

Information om innehåll publiceras inom kort.

PETRA MALM

Petra Malm är den första kvinnan någonsin som har klarat uttagningstesterna till Särskilda Operationsgruppen SOG, som är Sveriges hemligaste förband inriktad på underrättelse och strid. Hon har arbetat i 17 år inom Försvarsmakten, med de sista 10 åren som operatör inom specialförbanden, där hon levde ett hemligt liv inom elitstyrkan, under stor sekretess och fysisk och psykisk press. Hon fick bryta ny mark inom både flygvapnet och jägarförband, och under kodnamnet Pam åkte hon på internationella högriskuppdrag utomlands. Kodnamnet skyddade hennes identitet och det är först nu som civil som hon kan berätta om delar av det hon gjort som soldat, om hemliga operationer och strider i Afghanistan, men också om svårigheten att vara kvinnlig pionjär i en manlig värld. Idag arbetar Petra bl.a. som elittränare, utbildad instruktör inom både crossfit och militärträning, och föreläsare. Hon har dessutom nyligen medverkat i den brittiska serien ”Who Dares Wins” som sänds på Kanal 12 under namnet ”Elitstyrkans hemligheter”. Petra är i grunden förhörsledare och expert på personligheter, beteenden, gruppdynamik och ledarskap.

11:00 - 11:50

FRÅN KONTROLL TILL KOLL – TILLITSBASERAD STYRNING INOM POLISMYNDIGHETENCases & Tools, Governance & Culture

TO BE ANNOUNCED
ESG AND SUSTAINABLE BONDS – SIMILARITIES AND DIFFERENCESEmerging New Trends, Sustainability & Ethics

ATT UPPRÄTTHÅLLA ETT INFORMATIONSÖVERTAGCases & Tools, Cybersecurity & Data Protection, Digitalisation & Technology, Emerging New Trends, Governance & Culture

FRÅN KONTROLL TILL KOLL – TILLITSBASERAD STYRNING INOM POLISMYNDIGHETEN

Tillitsbaserat ledarskap – vad är egentligen det och varför ska vi ägna oss åt det? Föreläsningen beskriver Polismyndighetens syn på ledarskap, varför tid och kraft ägnas åt det, men också hur detta hänger samman med varaktigt förbättrade verksamhetsresultat.

OTTO PETERSSON

Otto Petersson, Fil. dr. och Strateg inom Polismyndigheten, är disputerad i statsvetenskap vid Linneuniversitetet, Växjö. Hans forskning handlar om bl.a. styrning och ledning av offentlig verksamhet med polisen som särskilt intresseområde. Otto Petersson har lång erfarenhet av att undervisa inom vetenskapliga metoder och ledarskap. Sedan 2015 är han sakkunnig vid Polismyndigheten.

TO BE ANNOUNCED

ESG AND SUSTAINABLE BONDS – SIMILARITIES AND DIFFERENCES

Two popular topics in vogue that are sometimes mixed. Why is that? We will address both shortcomings and virtues of Environmental, Social and Governance (ESG) ratings and sustainable bonds. After this session you will understand the basics, the main differences between the two areas and also get a review of the latest and greatest within these fields but with a focus on sustainable bonds.

ANN-CHARLOTTE ELIASSON

Ann-Charlotte Eliasson, VP, Head of European Debt and Sustainable Bonds, joined Nasdaq 2015 and in June same year Nasdaq launched the sustainable bond market. Prior to this, she’s been working for SAS Institute, Deutsche Bank Global Markets, IMF, SEB, Handelsbanken. As a side gig, she is active in academia, former adjunct professor applied financial math at Royal Institute of Technology and current sleeping research fellow at Stockholm House of Finance.

 

ATT UPPRÄTTHÅLLA ETT INFORMATIONSÖVERTAG

Mer information publiceras inom kort.

VESA VIRTA, FRA

11:50 - 12:50

LUNCH
LUNCH

12:50 - 13:40

DE BREDA MAKROTRENDERNA ÅR 2020Emerging New Trends

HOW GLOBAL ORGANISATIONS CAN BENEFIT FROM THEIR GRC SYSTEMCases & Tools, Digitalisation & Technology

HÅLLBARHET PÅ RIKTIGT - INTE ENSKILDA FRÅGOR VID SIDAN OMCases & Tools, Governance & Culture, Sustainability & Ethics

TO BE ANNOUNCED
DE BREDA MAKROTRENDERNA ÅR 2020

Hur stabil är rådande miljö med rekordlåga räntor trots drygt tio års obruten uppgång i världsekonomin och arbetslöshet på 40-50 års lägsta i många tongivande ekonomier? Kan regeringar och finanspolitiken hjälpa till när centralbankernas ammunition håller på och ta slut? Hur påverkas världsekonomin av höstens amerikanska presidentval och vad kommer egentligen att ske nu när Storbritanniens EU-utträde äntligen verkar bli verklighet fyra år efter Brexitomröstningen.

HÅKAN FRISÉN

Håkan Frisen arbetar som prognoschef och makroexpert på SEB, där han bevakar hur makroekonomi och ekonomisk politisk påverkar finansiella marknader, samt hur man ska tolka olika trender och drivkrafter i ekonomin, med koppling till ekonomisk-politiska aspekter och erfarenheter. Håkan har drygt 25 års erfarenhet av makroekonomiska och finansiella analyser. Under den förra nordiska finansiella krisen i början på 1990-talet var Håkan verksam på finansdepartementet under en rad finansministrar från Kjell-Olof Feldt till Göran Persson. Under åren 1995 – 2000 var Frisén prognoschef och biträdande generaldirektör på Konjunkturinstitutet. Håkan var chef för SEB Ekonomisk Analys 2001-2013 och har också varit prognoschef sedan 2001. I denna position är Håkan huvudansvarig för SEB:s finansiella och reala prognoser i tidsperspektivet 3 till 24 månader. SEB har de senaste åren satsat mycket resurser på att utveckla analysen av växelverkan mellan den finansiella och reala ekonomin. Håkan var ledamot i Industrins Ekonomiska Råd 2003 – 2013. Han har en Civilingeniörsexamen från Linköpings Tekniska Högskolan och Ekonomexamen från Lunds Universitet.

HOW GLOBAL ORGANISATIONS CAN BENEFIT FROM THEIR GRC SYSTEM

Mer information publiceras inom kort.

Thomas Hjelm

Thomas Hjelm works as Lead Architect SAP Security at Electrolux, leading a team of 25 people. Thomas joined Electrolux in 2012, with the initial assignment to implement SAP GRC, for which he later on became responsible. During this time, Thomas also became involved in SAPSA (SAP Swedish User community) for which he has been chairman for several years. Today he acts as  facilitator for the SAPSA GRC group. Thomas has previous experience of 20 years within the insurance industry, where he started 1995 as Head of SAP Center of Excellence, i.e. the internal SAP support organisation.

HÅLLBARHET PÅ RIKTIGT – INTE ENSKILDA FRÅGOR VID SIDAN OM

Stora förändringar kommer att ske när vi ska förflytta dagens samhälle till ett hållbart samhälle. Hållbarhet måste ses som en helhet och genomsyra de beslut vi tar. Under denna session får vi ta del av hur Coop arbetar för att ta sikte mot en långsiktig målbild, vad som är viktigt för matbranschen och hur man kan styra och få med sig helheten.

CHARLOTTA SZCZEPANOWSKI

Charlotta Szczepanowski arbetar som chef för Hållbarhet & Kvalitet på Coop och är ordförande i Nätverket för hållbart näringsliv NMC, en förening som samlar 200 företag och organisationer inom olika branscher för att lyfta hållbarhetsfrågor i näringslivet. Hon har mer än 20 års erfarenhet av hållbarhetsarbete från många olika branscher och företag, bl.a. Riksbyggen där hon arbetat i nio år, senast som chef för hållbar utveckling, men också från Electrolux och Posten där hon har arbetat med hållbarhetsfrågor. 2014 blev Charlotta utsedd till Sveriges bästa hållbarhetschef av tidningen Miljöaktuellt, och 2017 tilldelades hon titeln Influencer of the year inom bygg- och fastighetsbranschen. Hon är utbildad civilingenjör från KTH och har också läst PR/Kommunikation på Berghs. Charlottas drivkrafter är att hitta effektiva verktyg för att skapa verklig förändring både för att effektivisera verksamheter och påverka så att organisationer kan bidra till en mer hållbar utveckling.

TO BE ANNOUNCED

13:50 - 14:40

TO BE ANNOUNCED
INTEGRERA IT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET I DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENCases & Tools, Cybersecurity & Data Protection, Digitalisation & Technology, Governance & Culture

NÄRINGSLIVSKODEN 2020: GÅVOR, BELÖNINGAR OCH ANDRA FÖRMÅNER I NÄRINGSLIVETFraud, Corruption, Money Laundering, Governance & Culture, Sustainability & Ethics

MANAGING BUSINESS ETHICSCases & Tools, Governance & Culture, Sustainability & Ethics

TO BE ANNOUNCED

INTEGRERA IT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET I DEN ÖVRIGA VERKSAMHETEN

Företagens och myndigheternas informations- och transaktionsflöden är beroende av en fungerande och korrekt behandling av it och information, som möjliggör konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet. Utan ett väl fungerande, systematiskt, riskbaserat och integrerat it- och informationssäkerhetsarbete riskerar verksamheten att inte hantera informationen på ett ändamålsenligt sätt, vilket i sin tur får direkt påverkan på kunder, samarbetspartners, leverantörer, och till slut befolkningen och samhälletHur går man till väga för att integrera informationssäkerheten i samtliga delar av verksamheten?  Vad krävs för att upprätthålla en god it-och informationssäkerhet? Under denna session får du inblick i hur Skatteverket har arbetat med att förändra och förbättra arbetet med it- och informationssäkerhet, med lärdomar och konkreta exempel för att bättre integrera säkerhetsarbetet i den övriga verksamheten.

JOSEFINE ÖSTFELDT

Josefine Östfeldt arbetar som IT-säkerhetschef på Skatteverket och har lång erfarenhet av samma roll inom olika svenska myndigheter, bl.a. Pensionsmyndigheten och Polismyndigheten. Josefine har arbetat med IT- och informationssäkerhet sedan 1999. Hon brinner för att integrera IT- och informationssäkerhet som en naturlig del i verksamheten, samt för att skapa medvetenhet kring dessa frågor inom hela organisationen.

NÄRINGSLIVSKODEN 2020: GÅVOR, BELÖNINGAR OCH ANDRA FÖRMÅNER I NÄRINGSLIVET

Brottsbalkens regler om mutbrott är allmänt hållna och svårtolkade trots den reformering som skett. Näringslivskoden 2020es är ett komplement till lagstiftningen, fyller ut och förtydligar straffbestämmelserna, och syftar till att vägleda företag i frågor om hur gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet får användas. Med stöd av koden ska företag kunna bedöma vad som är en tillåten förmån respektive vad som kan utgöra en otillåten förmån. Koden omfattar alla bokföringsskyldiga företag, inklusive offentligt ägda bolag, och omfattar alla typer av förmåner. Koden är i princip strängare än brottsbalkens regler, varför den som följt koden ska kunna räkna med att förfarandet ligger inom ramen för det tillåtna. Under denna session presenterar Natali Engstam Phalén den senaste versionen av Näringslivsoden 2020 och svarar på frågor kring den.

NATALI ENGSTAM PHALÉN

Natali Engstam Phalén är generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM). Natali har dessförinnan varit verksam som advokat vid en av Stockholms större advokatbyråer med särskilt fokus mot antikorruption. Natali har erfarenhet från utredningar för företag och organisationer där det har förekommit misstankar om mutbrott samt har också i övrigt praktiskt arbetat med frågor rörande antikorruption såsom policy-arbete, due diligence utifrån korruptionsperspektiv och upprättande och hantering av visselblåsningssystem. Natali är en erfaren föreläsare och håller regelbundet i föreläsningar och seminarier såväl i Sverige som utomlands. Institutet Mot Mutor skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Näringslivsorganisationen har funnits sedan 1923 och huvudkontoret ligger i Stockholm.

MANAGING BUSINESS ETHICS

More information will be published soon.

IAN PETERS, former Chief Executive, The Chartered Institute of Internal Auditors, UK

14:50 - 15:40

NYSKAPANDE COMPLIANCE?Cases & Tools

TO BE ANNOUNCED
BUILDING A BETTER INTERNAL CONTROL ENVIRONMENTCases & Tools, Fraud, Corruption, Money Laundering, Governance & Culture

GDPR TVÅ ÅR SENARECases & Tools, Cybersecurity & Data Protection

NYSKAPANDE COMPLIANCE?

Compliancefunktionens roll i verksamheten blir allt tydligare, men precis som alla andra förväntas Compliance också följa med i utvecklingen. Compliance bör både verka för att verksamheten implementerar nya regler, rutiner och kontroller, för att säkerställa att dessa fungerar, men också i sitt eget arbete använda effektiva metoder. Hur hittar man rätt? Hur samverkar man med verksamheten för att skapa effektiva metoder för regelefterlevnad? Hur följer man upp dessa? It-lösningar är nödvändiga, men hur säkerställer man att de är effektiva och ger önskat resultat? På 50 minuter får du insyn i hur tre olika organisationer arbetar med nyskapande Compliance och får praktiska tips från tre experter kring hur de själva har lyft funktionen till nästa nivå inom sin organisation.

Rickard Lindgren

Compliance Officer, DNB Bank Sweden

Karin Widman

Nordic Head of Legal, Business Risk and Compliance, Entercard Holding

Lina Williamsson

Lina Williamsson är jurist i botten och har under de senaste 15 åren arbetat med främst reglerade bolag under Finansinspektionens tillsyn i olika roller, bl.a. som advokat och chef för Compliancefunktioner. Hon har byggt upp interna Compliancefunktioner i såväl svensk bankverksamhet som internationell koncern inom finansiella tjänster. Idag arbetar hon som Compliance Officer och Data Protection Officer på stoEr som är ett FinTechbolag som levererar IT-stöd för hantering av bolån och konsumentkrediter som en SaaS-tjänst till reglerade kreditgivare. Mycket av hennes arbete går ut på att skapa compliance-by-design och privacy-by-design i dagens allt mer digitaliserade miljö.

TO BE ANNOUNCED

BUILDING A BETTER INTERNAL CONTROL ENVIRONMENT

When accountants and internal auditors look to build and improve internal control systems, they frequently focus their efforts on minimising opportunities for theft and malfeasance. However, the latest scientific research shows that there are better ways to proactively influence those who might intentionally or inadvertently step across ethical lines. In this block of instruction, participants will learn how to implement behavioural nudges into internal controls in order to better protect both your organisation and the people within. Join an intensive session with Michael ”Bret” Hood, where you will learn among others how to define moral equilibrium, develop internal controls that address the advantages/disadvantages of moral equilibrium, and create mental triggers to avoid the slippery slope of fraud and unethical decisions. You will also learn how to develop methods, policies, and procedures to trigger automatic ethical responses in employees, and design visual, auditory, and procedural cues that will improve the ethical culture of your organisation.

MICHAEL ”BRET” HOOD

Michael “Bret” Hood is a financial crimes, ethics, money laundering and leadership expert with 25 years experience in FBI, The Federal Bureau of Investigation. During his career, Bret has worked on some of the most infamous cases in American history, including 9/11, the Oklahoma City Bombing and the multi-billion dollar HealthSouth fraud case. Because of his experience, Bret was chosen to be an adviser when the FBI created their executive leadership development programs, as well as being chosen to be a leadership instructor at the FBI’s National Academy, a 10 week college program for law enforcement executives from all over the world.

Bret has led over 50 United States government delegations to foreign countries, and has been accepted as an adjunct professor of leadership for the University of Virginia. He has instructed and created blocks of instruction on a range of topics to include forensic accounting, executive leadership, crisis management, Foreign Corrupt Practices Act, money laundering and anti-bribery compliance programs. Some of the venues in which Bret has instructed include: the National Executive Institute, the Association of Certified Fraud Examiner’s Global Fraud Conference, the University of South Florida, Florida Gulf Coast University, Florida Institute of CPAs, the Malaysian Federal Reserve, regional/international law enforcement executive development seminars, as well as International Law Enforcement Academies in Hungary, Dubai and Botswana. Bret has been qualified as a financial crimes and money laundering expert in the Middle District of Florida as well as the Eastern District of Missouri. Since 2000 (both with the FBI and post-retirement), Bret has taught Fortune 500 companies as well as top executives for various government entities on such topics as leadership, ethics, fraud, compliance, risk assessment, risk management, interviewing, and crisis leadership.

Bret is a four time winner of the United States Attorney’s Office Special Agent of the Year award for his work in financial crime and money laundering, and has received two commendations from the FBI Director for Leadership and Innovation. He is also the author of the critically acclaimed books, ”Eat More Ice Cream: A Succinct Leadership Lesson for Each Week of the Year” and ”Get Off Your Horse! 52 Succinct Leadership Lessons from U.S. Presidents.”

GDPR TVÅ ÅR SENARE

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersatte den svenska personuppgiftslagen. Det innebar stora förändringar för alla som behandlar personuppgifter, vilket i princip alla företag gör på ett eller annat sätt. Hur har det gått för dessa företag? Vad har vi lärt oss under dessa två år? Under denna session tar vi en närmare titt på rättsfall som har resulterat i administrativa sanktionsavgifter av olika länders tillsynsmyndigheter. Vi utgår från de generella principerna och relevanta artiklar i GDPR, och diskuterar både bakgrunden till rättsfallen, myndigheternas legala resonemang, vad utfallet blev, samt vilka lärdomar man kan dra av dessa exempel, med huvudfokus på senasts årens svenska rättsfall.

HELENA ÖRTHOLM

Helena Örtholm är Group DPO och chef för Operational Risk Management på TELE2. Hon är utbildad advokat och började sin karriär på Swedish House Owners Association, där hon hjälpte organisationen och dess medlemmar med äganderätt och civilrättsliga frågor. Efter några år fortsatte hon till EY – tidigare Ernst & Young – där hennes arbetsuppgifter flyttades till personuppgifter, integritetsfrågor och avtalsrätt, informationssäkerhet och IT-revisioner. Helena har arbetat med dessa ämnen som konsult i cirka 15 år innan började som Chief Security Officer på den tidigare TDC 2013. Med förvärvet av TDC blev Helena CISO och DPO för Tele2 Sweden, och sedan ungefär ett år tillbaka har hon rollen som chef för Operational Risk Management och Group Privacy Officer samt är dataskyddsansvarig för Tele2 Sverige.

15:40 - 16:10

AFTERNOON COFFEE
AFTERNOON COFFEE

16:10 - 17:00

HOW I BECAME PUTIN'S NO.1 ENEMYCases & Tools, Fraud, Corruption, Money Laundering, Governance & Culture, Sustainability & Ethics

HOW I BECAME PUTIN’S NO.1 ENEMY

Bill Browder shares his unique experiences from fighting financial fraud, corruption, and the Russian government. His strong and influential personal story covers his work in Russia as an investor, the disclosure of deep corruption, his attempts to fight it which leads to him being expelled, his office raided, then his lawyer Sergei Magnitsky arrested, tortured and killed. Bill also describes the criminality of the Putin regime as they try to cover up the murder and deny Sergei justice, and the mechanisms of Russia’s interference in other countries’ economies by means of financial fraud and other illegal actions.

Financial crime and money laundering bring illicit proceeds from fraud into the legal economy, and are a way for foreign powers to undermine the rule of law, increase their economic influence in Europe, and hinder a strong and united European response. In the Nordic countries, this topic has drawn increased public attention lately, along with the disclosure that several Nordic banks have been used for money laundering schemes with connections to Russian leadership.

BILL BROWDER

Bill Browder is the founder and CEO of Hermitage Capital Management, which was the investment adviser to the largest foreign investment fund in Russia until 2005, when Bill was denied entry to the country and declared a “threat to national security” as a result of his battle against corporate corruption.

Following his expulsion, the Russian authorities raided his offices, seized Hermitage Fund’s investment companies and used them to steal $230 million of taxes that the companies had previously paid. When Browder’s lawyer, Sergei Magnitsky, investigated the crime, he was arrested by the same officers he implicated, tortured for 358 days, and killed in custody at the age of 37 in November 2009.

Since then, Browder has spent the last 5 years fighting for justice for Mr. Magnitsky. The Russian government exonerated and even promoted some of the officials involved so Browder took the case to America, where his campaigning led to the US Congress adopting the ‘Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act’ in 2012, which imposed visa sanctions and asset freezes on those involved in the detention, ill-treatment and death of Sergei Magnitsky (as well as in other human rights abuses). This law was the first time the US sanctioned Russia in 35 years and became the model for all subsequent US sanctions against Russia. Browder is currently working to have similar legislation passed in Magnitsky’s name across the European Union.

17:00 - 17:30

EVENING DRINKS AND MINGEL
EVENING DRINKS AND MINGEL

17:30 - 21:00

DINNER WITH AWARDS CEREMONY FOR THE GRC PROFILE
DINNER WITH AWARDS CEREMONY FOR THE GRC PROFILE

21:00 - 24:00

AFTER HOURS
AFTER HOURS