Agenda

Detta är ett preliminärt program

GRC konferensen ger dig upp till 13CPE

Thursday October 18

Filter agenda items

08:00 - 09:00

Coffee and Registration
Coffee and Registration

09:00 - 10:00

Worldclass GRC
Worldclass GRC

Norman Marks, CPA, CRMA is an evangelist for “better run business”, focusing on risk management, internal audit, corporate governance, enterprise performance, and the value of information. He is also a mentor to individuals and organizations around the world. Norman was the chief audit executive of major global corporations for twenty years and is a globally-recognized thought leader in the professions of internal auditing and risk management. In addition, he has served as chief risk officer, compliance officer, and ethics officer, and managed what would now be called the IT governance function (information security, contingency planning, methodologies, standards, etc.) He ran the Sarbanes-Oxley Section 404 (SOX) programs and investigation units at several companies.

WORLD CLASS GRC

Norman will be the opening key note speaker on the theme “World Class GRC”

uk-flags-cat_1

This session will be presented in English

10:15 - 11:00

Risk in Focus - hot topics for Internal Audit 2019
Live-hacking av ditt bankkonto
PSD2
Varumärkesrisker
Internet of Things
Risk in Focus – hot topics for Internal Audit 2019

In 2018, a wide group of European Institutes of Internal Auditors have taken a more ambitious approach, interviewing Chief Audit Executives (CAEs) from major organisations in seven European countries – France, Italy, the Netherlands, Spain, Switzerland, Sweden and the UK – to home in on key themes requiring the attention of internal audit to mitigate risk and protect and add value in their organisations. This year, a representative from the group who work with this, will present the Hot Topics for Internal Auditors 2019.

uk-flags-cat_1

This session will be presented in English

Live-hacking av ditt bankkonto

Anders Nilsson är en välkänd svensk IT-säkerhetsexpert som i realtid visar ett livehack, där han tar över ett bankkonto. Deltagarna får följa processen både på den hackade och hackarens dator. Du får också tips och råd kring vad man ska tänka på när det gäller öppna nätverk, och de säkerhetsrisker som kan finnas.

download

This session will be presented in Swedish

PSD2

Talare presenteras inom kort

Varumärkesrisker

Talare presenteras inom kort

Internet of Things

Talare presenteras inom kort

11:15 - 12:00

Kryptovalutor
Personrisker
Kapitaltäckning för icke-ekonomer
Outsourcing – a practical guide on how to create successful outsourcing solutions
Integrated GRC strategies
Kryptovalutor

Talare presenteras inom kort

Personrisker

Talare presenteras inom kort

Kapitaltäckning för icke-ekonomer

Hur mycket kapital och likviditet behöver banken ha?
Vad händer 2022 när nästa version av Basel reglerna träder ikraft?
”GRC” funktionerna – hur relaterar de olika funktionernas roller till kapitaltäckningen?
Torbjörn Jacobsson, CRO på Avida, går igenom de grundläggande kapitaltäckningsreglerna på ett enkelt, pedagogiskt och illustrativt sätt.

Denna session presenteras på svenska

Outsourcing – a practical guide on how to create successful outsourcing solutions

Allt fler företag väljer att outsourca delar av sin verksamhet till nya marknader och regioner i syfte att reducera kostnader och för att erbjuda billigare tjänster till sina kunder. Samtidigt som outsourcing leder till effektivisering av produktionen, ökar den också svårigheten att överblicka vilka man gör affärer med. Det förstärks av att produktionen ofta sker i flera led, där även underleverantörer själva outsourcar arbete. Det är därför inte alltid lätt att veta vad man som företag bör tänka på när man outsourcar sin verksamhet.

För att underlätta för företag att göra affärer släpper nu ICC den nya guiden ”Outsourcing – a practical guide on how to create successful outsourcing solutions”.

Guiden publiceras av ICC:s internationella sekretariat, men har tagits fram av en svensk arbetsgrupp med medlemmar ur ICC Sweden:s kommitté för finansiella tjänster och försäkringar. Arbetsgruppen har bestått av Christina Strandman Ullrich, Mattias Anjou, Åsa Engström, Per Johan Gidlund, Louise Hedqvist samt Johan Kahn. Christina Strandman Ullrich har koordinerat arbetsgruppen. Genom samarbete med kommittén för handelsrätt lanseras nu guiden som en global ICC-produkt.

Christina Strandman Ulrich, Compliance Forum och Per Johan Gidlund, Lönsförsäkringar har varit delaktiga i att ta fram rapporten.

Integrated GRC strategies

Talare presenteras inom kort

12:00 - 13:15

Lunch
Lunch

13:15 - 14:00

#Metoo
Otillbörlig press och påverkan
Korruptionsrisker
GDPR
#Metoo

Hur görs #Metoo-granskningar och är de effektiva? Ett fall presenteras.

Talare presenteras inom kort.

Otillbörlig press och påverkan

IIA Sweden gjorde 2017 en undersökning i ämnet press och påverkan. Under 2018 arbetade IIA Sweden tillsammans med Compliance Forum, ISACA och SWERMA med en utökad undersökning och studie på ämnet Otillbörlig press och påverkan (organizational political pressure) som handlar om när ledning, styrelse eller management arbetar för att påverka medarbetare att exempelvis förändra eller bortse från viktiga iakttagelser eller rapporter.

För internrevision och andra GRC-funktioner krävs oberoende, integritet och mod. Detta för att våga vara den som trycker där det gör ont, går till botten med problem och, när det krävs, eskalerar informationen till rätt nivå som krävs för att förändring ska ske. En av föreningarnas uppgifter är därför att stötta sina medlemmar i det arbetet, och se till att de har bästa möjliga förutsättningar för att göra ett bra arbete.

Observera att detta är en dubbelsession

Korruptionsrisker

Talare presenters inom kort

GDPR

Talare presenteras inom kort

14:15 - 15:00

Otillbörlig press och påverkan
GDPR
Otillbörlig press och påverkan

IIA Sweden gjorde 2017 en undersökning i ämnet press och påverkan. Under 2018 arbetade IIA Sweden tillsammans med Compliance Forum, ISACA och SWERMA med en utökad undersökning och studie på ämnet Otillbörlig press och påverkan (organizational political pressure) som handlar om när ledning, styrelse eller management arbetar för att påverka medarbetare att exempelvis förändra eller bortse från viktiga iakttagelser eller rapporter.

För internrevision och andra GRC-funktioner krävs oberoende, integritet och mod. Detta för att våga vara den som trycker där det gör ont, går till botten med problem och, när det krävs, eskalerar informationen till rätt nivå som krävs för att förändring ska ske. En av föreningarnas uppgifter är därför att stötta sina medlemmar i det arbetet, och se till att de har bästa möjliga förutsättningar för att göra ett bra arbete.

Observera att detta är en dubbelsession

GDPR

Talare presenteras inom kort

15:00 - 15:45

Coffee break
Coffee break

Network and fika with your colleagues

15:45 - 16:30

GRC-profilen
GRC-profilen

Den som erhåller ärofyllda titeln Årets GRC-profil 2018 presenteras under ett stort event den 18 oktober 2018. Priset består av en pokal, ett diplom med skriftlig motivering samt möjligheten att få insatserna presenterade för andra i branschen.Tävlingen är öppen för alla i Sverige, oavsett roll och bransch. Du kan skicka in nomineringar fram till den 14 juni 2018.

16:30-17:30

Eftervalsanalys
Eftervalsanalys

Talare presenteras inom kort

17:30 - 23:00

Dinner
Dinner

The dinner is in Vinterträdgården, Grand Hôtel

Friday October 19

08:00 - 09:00

Coffee
Coffee

09:00 - 10:00

The decisive brain
The decisive brain

We are the result of our decisions; despite this most of us have more knowledge about how our smartphone works than our own brain. Isn’t that strange? In today’s society it is required that we are constantly developing and perform on top. But why is it so difficult to push yourself, face your fears, and dare to take on new challenges? With in-depth knowledge of how the brain works, we can better understand why we react as we do and how we make decisions in everyday life. How do we do to develop and motivate ourselves and our surrounding when familiar routines and habits feel so much more comfortable? Katarina Gospic reveal the secrets of the brain’s decision-making and gives advice on how you can make decisions that lead you towards your goals!

Katarina Gospic is an M.D., Ph.D. and a M.Sc. in Physiology from the Karolinska Institute. She has more than 10 years of experience in brain research and neuroeconomics. Katarina is an entrepreneur, running her companies Brainbow Labs and Greys Matters where she implements knowledge about the brain in business. Katarina’s activities aim to provide services that promote health, prosperity and achievement – both from a design and leadership perspective.

uk-flags-cat_1

This session will be presented in English

10:15 - 11:00

SUPPORTING SUPREME AUDIT INSTITUTIONS IN DEVELOPING COUNTRIES
Artificial intelligence
SUPPORTING SUPREME AUDIT INSTITUTIONS IN DEVELOPING COUNTRIES

The Swedish National Audit Office has an appropriation from parliament for supporting supreme audit institutions in developing countries as well as regional and global cooperations. At present we have cooperation projects with ten other countries as well as two sub-regional organisations. Developing capacity can be a challenge. It takes a lot of patience since change takes time. One of the challenges is to achieve sustainability in our work, that is to ensure that the audit institution will be able to manage on their own, without support. When the basic audit competence has been achieved, support to the institutions quality function can be a good way to create sustainability. We achieve this through training on how to find the root causes of the low quality and relevant recommendations to the top management.

Karin Holmerin is a senior international advisor at the Swedish National Audit Office (Riksrevisionen), where she has been working since 1996. Her first years in the office, she worked with financial auditing of state-owned companies and government entities. She also worked with developing international standards of supreme audit institutions, ISSAI, for financial audit. Now she work in the bilateral and regional cooperation to support audit institutions in developing countries. Her focus is still on financial auditing and quality assurance.

uk-flags-cat_1

This session will be presented in English

Artificial intelligence

Artificial Intelligence describing potential, successes, risks and perhaps it’s predicted social impact in addition to some historical details.

Patrick Doherty, Linköping University

uk-flags-cat_1 This session will be presented in English

11:15 - 12:00

12:00 - 13:15

Lunch
Lunch

13:15 - 14:00

RÄKNA MED RISK
Repris av era favoriter
Repriser av era favoriter
Repriser av era favoriter
RÄKNA MED RISK

Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på IIS. Hon är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Anne-Marie valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame 2013, där hon hamnar i sällskap med bland andra internetpionjärer som Vint Cerf och Steve Crocker. Hon blev Årets säkerhetsprofil 2012 med motiveringen att hon är den kompletta säkerhetspersonen med bred och djup kunskap kring IT-säkerhetsfrågorna. Hon är ledamot av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Avdelning XII, Informationsteknik. Hon sitter även som ledamot i styrelsen för IRI (Institutet för Rättsinformatik) vid Stockholms universitet och som ledamot i MSB:s informationssäkerhetsråd.

För att få cheferna att förstå att informationssäkerhet är verksamhetskritiskt behöver du kommunicera med dem på rätt sätt. Som en boss! Anne-Marie redogör för trenderna inom informationssäkerhet och kommer med några tips på vägen.

download

This session will be presented in Swedish

Repris av era favoriter

Inom kort kommer du att kunna ladda ner vår konferensapp. Där kommer du att kunna välja din egen agenda. Utifrån den datan kommer vi i GRC-teamet att veta vilka sessioner som behöver repriser! Mer information kommer inom kort

Repriser av era favoriter

Inom kort kommer du att kunna ladda ner vår konferensapp. Där kommer du att kunna välja din egen agenda. Utifrån den datan kommer vi i GRC-teamet att veta vilka sessioner som behöver repriser! Mer information kommer inom kort

Repriser av era favoriter

Inom kort kommer du att kunna ladda ner vår konferensapp. Där kommer du att kunna välja din egen agenda. Utifrån den datan kommer vi i GRC-teamet att veta vilka sessioner som behöver repriser! Mer information kommer inom kort

14:15 - 15:00

Repris av era favoriter
Repriser av era favoriter
Repriser av era favoriter
Repris av era favoriter

Inom kort kommer du att kunna ladda ner vår konferensapp. Där kommer du att kunna välja din egen agenda. Utifrån den datan kommer vi i GRC-teamet att veta vilka sessioner som behöver repriser! Mer information kommer inom kort

Repriser av era favoriter

Inom kort kommer du att kunna ladda ner vår konferensapp. Där kommer du att kunna välja din egen agenda. Utifrån den datan kommer vi i GRC-teamet att veta vilka sessioner som behöver repriser! Mer information kommer inom kort

Repriser av era favoriter

Inom kort kommer du att kunna ladda ner vår konferensapp. Där kommer du att kunna välja din egen agenda. Utifrån den datan kommer vi i GRC-teamet att veta vilka sessioner som behöver repriser! Mer information kommer inom kort

15:00 - 15:30

Coffee Break
Coffee Break

Network with your colleagues

15:30-16:30

Cynthia Cooper
Cynthia Cooper

Cynthia and her team unraveled the fraud at WorldCom, to date one of the largest corporate frauds in history. Cynthia served as Vice President for MCI where she and her team helped the company move forward and successfully emerge from bankruptcy. Prior to joining MCI, Cynthia worked in Atlanta, Georgia for PricewaterhouseCoopers and Deloitte & Touche. She received her masters degree from the University of Alabama. Cynthia previously served as a member of the Standing Advisory Group of the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). She was the 2011 Chairman of Board of Regents for the Association of Certified Fraud Examiners and currently serves on the advisory boards for Louisiana State University and Mississippi State University.

uk-flags-cat_1

This session will be presented in English