GRC-dagarna är ett samarbete mellan Internrevisorerna (IIA Sweden), ISACA, SWERMA och Compliance Forum. Konferensprogrammet tas fram av en styrgrupp bestående av ordförande samt två ledamöter  från IIA Sweden som är huvudarrangör för GRC-dagarna, en ledamot från SWERMA, en person från Compliance Forum samt en ledamot från ISACA. Två personer från IIAs kansli sitter även i styrgruppen. Styrgruppen presenteras nedan.

IIA Sweden är den svenska branchorganisationen för yrkesverksamma internrevisorer. IIA är en internationell organisation som finns i 190 länder med ca 200 000 medlemmar. IIA Sweden har över 700 medlemmar. IIA Sweden bidrar till internrevisorers professionella utveckling med utbildningsverksamhet, nätverk samt certifieringar och internationellt utbyte. IIA Sweden är huvudarrangör för GRC-dagarna och det är IIA:s kansli som arbetar med det praktiska kring konferensen.

SWERMA är intresseföreningen för dig som arbetar med risk management, försäkring, loss prevention, compliance etc. inom näringsliv eller offentlig sektor, på försäkringsbolag eller som försäkringsförmedlare. SWERMA bidrar till din professionella utveckling genom att arrangera kurser, nätverksaktiviteter, Riskforum samt att vara en arrangör i GRC-dagarna.

ISACA Sweden Chapter är en heltäckande intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IS/IT-området. Föreningen verkar för medlemmarnas kompetensutveckling och för ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan kollegor över hela världen. ISACA Sweden Chapter är den svenska grenen av den världsomspännande organisation. I Sverige är vi drygt 650 medlemmar och globalt ca. 140 000 i 180 länder.

Compliance Forum är en ideell, opolitisk och nationell yrkesorganisation för Compliance Officers i främst finansiella företag. Compliance Forum har funnits sedan 2009 då ett informellt kontaktnät skapades för Compliance Officers som ville träffas regelbundet och diskutera sina vardagliga utmaningar i rollen som Compliance. Föreningen har idag drygt 250 medlemmar och är helt medlemsdriven.

GRC-dagarnas Styrgrupp

Michael Sparreskog, CIA, Styrgruppsordförande för GRC-konferensen 2018, Ordförande för Medlemskommittén inom Internrevisorernas förening samt Internrevisionschef på SBAB. Micke har 25 års erfarenhet från bankbranschen och den finansiella sektorn (varav 6 år i Londons bankvärld).

Peter Funck är ordförande för Internrevisionsföreningen, ledamot av IIA:s Committee of Research and Education Advisors (CREA) samt internrevisionschef på Trafikverket. Peter har 12 års erfarenhet från ABB-koncernen och har därefter verkat i statlig sektor.

Christina Strandman Ullrich, är ordförande i Compliance Forum, ett nätverk för Compliance Officers. Hon har tidigare arbetat bl.a. som Group Compliance Officer inom SEB.

Alexander Hansén, SWERMA, är ledamot i styrelsen för Swedish Risk Management Association samt Group Insurance Manager för H&M-koncernen. Alexander har 20 års erfarenhet av försäkringsbranschen och ansvarar för H&Ms globala försäkringsbara risker

Linda Lundin, är Generalsekreterare och VD för Internrevisorerna IIA Sweden. Linda är projektägare för GRC-konferensen 2018.
Linnea Engström, IIA Sweden, är projektledare för GRC-konferensen 2018. Linnea arbetar även som vVD samt med kompetensutveckling på IIA Sweden. Har du frågor eller funderingar kring konferensen, kontakta Linnea på GRC2018@theiia.se

Ulf Holmerin, är styrelseledamot i ISACA samt arbetar med Informationssäkerhet på FMV. Ulf har 25 års erfarenhet av informationssäkerhetsområdet.

Rasmus Forssblad representerar IIA Sweden. Rasmus är även ordförande i IIA Swedens kompetensutvecklingskommitté. Rasmus arbetar på Transcendent Group och har en gedigen internrevisionsbakgrund som bland annat CAE på GE Money Bank och Santander Consumer Bank.
IIA Sweden:

Linda Lundin, VD och Generalsekreterare för IIA Sweden
Linnea Engström, Projektledare för GRC-dagarna 2018
Neda Khezerian, Kompetensutvecklingsansvarig
Olivia Falk, Medlemsansvarig
Vicor Sanhueza, Utbildningsadministratör
Ebba Levin, Kommunikationsansvarig