X

GRC Conference 2019 – en konferens i Governance, Risk Management and Compliance

Nu har vi startat planeringen för GRC-konferensen 2019! För sjätte året i rad anordnar Internrevisorernas förening (IIA Sweden) tillsammans med ISACA, SWERMA och Compliance Forum GRC-konferensen. GRC-konferensen 2019 har temat Interaction for Greater Value och syftar till att stärka samarbetet mellan de funktioner som arbetar inom GRC för att på så sätt bidra med ytterligare värde i organisationerna i samhället.

Nyheter

Arbetet mot korruption

Inga-Britt Ahlenius talar under GRC-konferensen! Inga-Britt Ahlenius har ett imponerande CV. Hon har bland annat varit budgetchef på Finansdepartementet, Generaldirektör för Riksrevisionsverket, samt chef för FN:s interngranskning- revision, utvärdering, undersökningar. Ett genomgående tema under Inga-Britts karriär har varit arbetet mot korruption och för demokrati. Idag är hon bland annat verksam inom Transparency International och aktiv debattör.

Ladda ner konferens-appen

I event-appen finns om GRC-konferensen: schema, information om föreläsningarnas innehåll, talare och mycket mer. Du kan även skapa ditt egna schema!

Gör så här: Ladda ner appen Partake Event via Appstore eller Google Play, skapa ett konto och ange koden: grc2018. Klart!

Du kan läsa mer om appen här: partakeconference.com

Skicka gärna synpunkterna och funderingar om appen till utvecklaren: Techmatic

Finalisterna för Årets GRC-profil 2018 är nu klara

Efter mycket arbete och långa avvägningar är juryn nu redo att presentera de tre finalisterna till Årets GRC-profil 2018:

Agnes Hammarstrand

Olof Arwinge

Stefan Friberg

Stort tack till alla övriga nominerade och till er som tagit er tid att skicka in nomineringar. Det är inte alltid lätt att hitta tysta hjältar och vi behöver ögon och öron ute i verksamheterna för att finna våra kandidater!

Agnes Hammarstrand

Agnes är partner på advokatfirman Delphi där hon är specialiserad på bland annat IT, e-handel, digitalisering och compliance gällande personskydd. Vidare är Agnes en omtyckt föreläsare som anlitas regelbundet för att föreläsa inom sina specialistområden. Agnes har flera förtroendeuppdrag i föreningar hon är aktiv inom och driver Twitter-kontot IT_advokaten.

Agnes har tidigare bland annat uppmärksammats för sitt starka engagemang och breda kompetens genom att hon utsågs till Advokaternas advokat 2018 – vilket innebär att hon är den person som Sveriges advokater röstat fram som den advokat de själva helst skulle anlita i ett affärsjuridiskt ärende.

Agnes imponerade på juryn genom hur hon engagerat och intresseväckande lyckats driva förändringsarbete inom bland annat GDPR. Hon lyckas få med sig ledningen genom att visa på hur en till synes betungande reglering kan bli en värdeskapande förändring för hela organisationen. Genom hennes förmåga att ta ett komplext område och nå fram med kärnan i budskapet har hon lyckats sprida kunskap om både långsiktighet inom compliance och risktolerans för regelefterlevnad. Hon bidrar inte bara med sitt kunnande till sina klienter utan är även engagerad som mentor, föreläsare och skribent. Genom sitt outtröttliga engagemang har hon nått en bred publik och blivit affischnamnet inom GDPR i Sverige.

Olof Arwinge

Olof Arwinge arbetar som rådgivare på KPMG, specialiserad inom internkontroll, internrevision, ERM och GRC. Under sin karriär har han arbetat inom flera områden inom GRC och utvecklat en djup förståelse för värdet av att GRC-området fungerar som en värdeskapande helhet och inte i parallella silo. Idag arbetar han brett med allt från internrevision till intern styrning och kontroll till riskhantering i ett bredare perspektiv.

Det som särskilt uppmärksammades av jury är Olofs brinnande intresse för frågorna och hans vilja att fördjupa sin kunskap på områden och sprida den vidare. Olof är ekonomie doktor i företagsekonomi från Uppsala universitet, där han disputerade på en avhandling om intern styrning och kontroll. Han har bland annat gett ut böckerna ”Internrevision – en introduktion”, ”En introduktion till Intern Styrning och kontroll”, ”Risk, Strategi och Styrning” och ”Internal Control”. I höst lanseras hans senaste bok ”Värdeskapande internrevision”.  Sin kunskap för han även vidare i sitt engagemang som lärare på Uppsala universitet och på kurser hos Instutute of Internal Auditors (IIA) Sweden.

Genom Olofs engagemang i att både arbeta praktiskt och akademiskt med att utveckla öka sin egen kunskap inom området, samt sprider sin kunskap i sina roller som konsult, författare och lärare, bidrar Olof i högsta grad till att utveckla värdeskapande GRC i Sverige.

 

 

Stefan Friberg

 Stefan arbetar som Riskchef på Svensk Exportkredit (SEK) och har lång erfarenhet inom riskområdet. Genom sitt arbete på SEK har Stefan demonstrerat ledarskap och djup förståelse för GRC.

Sedan Stefan tillträdde i sin roll rom riskchef för snart 3 år sedan, har SEK genomgått en snabb positiv utveckling i GRC-arbetet. Med förmågan att effektivt kommunicera värdet med en välfungerande GRC-organisation har Stefan lyckats få med sig både ledning och verksamhet på en långsiktig förändringsresa som fortfarande pågår.

Juryn imponerades särskilt av Stefans förmåga att få acceptans för målbilden över hur SEK skulle arbeta med GRC genom att belysa och få individerna i organisationen att förstå VARFÖR förändringarna måste ske, och inte endast HUR. Stefan är en stark förespråkare för en värdeskapande och effektiv GRC-funktion som fungerar som en helhet med utgångspunkt i verksamhetens mål och risker.

 

 

Jag heter Micke Sparreskog och har den stora förmånen att vara styrgruppsordförande för GRC-konferensen 2018. Till vardags arbetar jag som Internrevisionschef på SBAB.

Det framgångsrika samarbetet som vi har haft de senaste åren med Compliance Forum, SWERMA och ISACA kommer att fortsätta för att tillsammans skapa och arrangera en mycket givande och intressant konferens även under 2018!

Det sägs att de mest lönsamma företagen i världen ofta har en mycket bra intern styrning och kontroll och starka GRC-funktioner. Detsamma sägs ofta för de mest effektiva myndigheterna och institutionerna inom den statliga och offentliga sektorn. Det är exakt här det blir så oerhört viktigt för oss som arbetar inom GRC-funktionerna dagligen. Det är här vi gör skillnad och skapar värde kontinuerligt för våra arbetsgivare. Under konferensen samlar vi experter in Internrevision, Compliance, Risk, IT-säkerhet och Säkerhet under ett tak under två fullproppade dagar där det finns möjlighet att utbyta ideer och tips, lyssna på mycket intressanta föredragshållare samt bygga nätverk inom hela GRC-området.

Vad vill du se och höra på nästa konferens? Uppbyggnaden av konferensen är en mycket agil process som du kan påverka fram tills den äger rum. Tveka inte att höra av dig med dina förslag och ideer till email adressen GRC2018@theiia.se

Med hopp om att vi ses på Grand den 18-19 oktober – 2018!

Micke Sparreskog

Styrgruppsordförande GRC-konferensen 2018