X

GRC Conference 2018 – en konferens i Governance, Risk Management and Compliance

För femte året i rad anordnar Internrevisorernas förening (IIA Sweden) tillsammans med ISACA, SWERMA och Compliance Forum GRC-konferensen. GRC 2018 har temat Interaction for Greater Value och syftar till att stärka samarbetet mellan de funktioner som arbetar inom GRC för att på så sätt bidra med ytterligare värde i organisationerna i samhället.

Nyheter

#metoo och mångfald

I kölvattnet av #metoo och andra stora globala skandaler under 2017 ser vi hur mångfald och inkludering blir allt viktigare för hur företag uppfattas av sina intressenter. Vi har tydligt sett hur bristen på riskmedvetenhet kring frågor som rör mångfald och inkludering kan påverka företag ur ett antal riskpunkter och allt fler börjar erkänna detta som en affärsfråga och i synnerhet en anseenderisk. Idag är detta inte bara en fråga för HR utan något som genomsyrar hela organisationen. Vilka är riskerna bundna till en utebliven mångfald och inkluderings- strategi? Vilka är möjligheterna och fördelarna för organisationer som ligger i framkant?

Nasim Khosravi är hållbarhetskonsult på PwC och arbetar med frågor som rör mångfald och inkludering externt och internt, kom och lyssna på hans session torsdagen den 18 oktober kl 11.15!

Premiär! Under GRC Conference 2018 delas priset för Årets GRC-profil ut. Nominera din kandidat här

Tävlingen Årets GRC-profil uppmärksammar individer som genomfört enastående insatser inom GRC – governance, risk och compliance. GRC är samlingstermen för organisationers arbete inom ledning/styrning, riskhantering samt efterlevnad av interna och externa regelverk. Att hantera dessa discipliner som en enhet höjer förmågan att undvika konflikter, överlappningar och luckor. Därför verkar Årets GRC-profil för att öka förståelsen för GRC.

Anmälan är öppen! Du kan anmäla dig till och med den 28 september.  Anmäl dig här
Jag heter Micke Sparreskog och har den stora förmånen att vara styrgruppsordförande för GRC-konferensen 2018. Till vardags arbetar jag som Internrevisionschef på SBAB.

Det framgångsrika samarbetet som vi har haft de senaste åren med Compliance Forum, SWERMA och ISACA kommer att fortsätta för att tillsammans skapa och arrangera en mycket givande och intressant konferens även under 2018!

Det sägs att de mest lönsamma företagen i världen ofta har en mycket bra intern styrning och kontroll och starka GRC-funktioner. Detsamma sägs ofta för de mest effektiva myndigheterna och institutionerna inom den statliga och offentliga sektorn. Det är exakt här det blir så oerhört viktigt för oss som arbetar inom GRC-funktionerna dagligen. Det är här vi gör skillnad och skapar värde kontinuerligt för våra arbetsgivare. Under konferensen samlar vi experter in Internrevision, Compliance, Risk, IT-säkerhet och Säkerhet under ett tak under två fullproppade dagar där det finns möjlighet att utbyta ideer och tips, lyssna på mycket intressanta föredragshållare samt bygga nätverk inom hela GRC-området.

Vad vill du se och höra på nästa konferens? Uppbyggnaden av konferensen är en mycket agil process som du kan påverka fram tills den äger rum. Tveka inte att höra av dig med dina förslag och ideer till email adressen GRC2018@theiia.se

Med hopp om att vi ses på Grand den 18-19 oktober – 2018!

Micke Sparreskog

Styrgruppsordförande GRC-konferensen 2018